Hybride cloud wereldwijd gezien als beste IT-bedrijfsmodel binnen de publieke sector

6 juli 2021

Nutanix, een leider in private cloud, hybride en multicloud computing, heeft voor het derde jaar zijn Enterprise Cloud Index Report uitgebracht. Hierin wordt gekeken in hoeverre organisaties openstaan om private, hybride en publieke clouds te adopteren. De resultaten wijzen op een verdere modernisering in de gehele sector, waarbij 70% van de respondenten aangeeft dat COVID-19 ervoor heeft gezorgd dat IT er strategischer wordt gekeken naar IT in hun organisaties strategischer wordt bekeken. Deze door COVID-19 aangestuurde verandering is nogal opmerkelijk omdat de publieke sector doorgaans worstelt met IT-modernisering.  

Ondanks dat organisaties in de publieke sector worstelen met regelgeving rondom thuiswerken, dwong de pandemie hen om de nodige maatregelen te nemen hun personeel op een veilige manier op afstand te ondersteunen. Bijna de helft (48%) van de respondenten in de publieke sector gaf aan dat hun organisatie een jaar geleden geen werknemers had die op afstand werkten. Sinds het uitbreken van de pandemie heeft de sector echter het aantal thuiswerkers opgeschaald, want slechts 15% van de respondenten geeft aan dat hun organisatie op dit moment geen thuiswerkers heeft. Om dezeit groeiende groep van externe werkend  personeel zo effectief mogelijk te ondersteunen, zijn organisaties begonnen met het strategisch evalueren van hun cloud-modellen. Meer dan driekwart (82%) van de respondenten uit de publieke sector beschouwt de hybride cloud als meest ideale IT-bedrijfsmodel voor hun organisatie.  

Andere belangrijke bevindingen in het rapport van dit jaar zijn: 

  • Modernisering is afhankelijk van het ontmantelen van huidige datacenters  – In 2019 runde 53% van de wereldwijde organisaties in de publieke sector uitsluitend traditionele, niet-cloud-enabled datacenters. In 2020 is dat percentage gedaald tot slechts 22%. Organisaties kiezen ervoor om in plaats daarvan te investeren in private en publieke clouds, die worden geïntegreerd in één samenhangende, beheerde hybride omgeving. In de komende vijf jaar verwacht de publieke sector een daling van 20 procent in verouderde datacenter-installaties en een substantiële toename van 43 procent in hybride cloud-implementaties. 
  • Thuiswerken blijft top-of-mind  – 43% van de respondenten in de publieke sector meldde dat de toename van hun investeringen in de publieke cloud een direct gevolg was van de pandemie – acht procent hoger dan het wereldwijde gemiddelde. Deze bewegingen weerspiegelen waarschijnlijk een poging om snel hun werknemers op afstand te voorzien, aangezien zij door beperkingen minder in staat waren om thuiswerk-oplossingen te bieden dan andere branches. Bovendien zijn de meeste organisaties in deze sector van plan de steun voor thuiswerken te handhaven, waarbij slechts 4% van plan is terug te gaan naar hun pre-pandemische aanpak. 

“De publieke sector heeft moeite met IT-modernisering, deels als gevolg van de uitdagingen op het gebied van regelgeving en beveiliging in de branche”, zegt Chip George, VP Public Sector of U.S. Sales bij Nutanix. “De snelle IT-veranderingen die werden doorgevoerd om een naadloze werking aan het begin van de pandemie te behouden, bewezen dat modernisering op een kosteneffectieve en gestroomlijnde manier kon worden gerealiseerd, en dat alles met inachtneming van de regelgeving. Vooruitkijkend, denk ik dat de publieke sector zijn afhankelijkheid van hybride cloud-modellen blijft uitbreiden om steeds meer gedigitaliseerde werkplekken te ondersteunen.” 

Download hier het rapport voor meer informatie over de bevindingen van de wereldwijde publieke sector. 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This