Rapport Insight: ‘Door niet naar hun IT-team te luisteren, loopt 55 % van de ondernemingen de voordelen van nieuwe technologie mis’

29 juni 2021

Dat er vaak een afstand bestaat tussen het IT-team en de rest van de onderneming, is een feit. Maar die afstand zorgt er nu wel voor dat bedrijven moeilijker nieuwe technologieën aannemen, waardoor ze geen langetermijnplan voor de coronacrisis kunnen opstellen. Dat blijkt uit een onderzoek van Insight

Ondanks het feit dat IT in veel bedrijven een belangrijke rol speelt om de strategische doelstellingen te halen, behandelt bijna driekwart (72 %) van de bedrijven IT als een soort helpdesk in plaats van een volwaardige entiteit die het bedrijf kan voortstuwen. Bij slechts 22 % van de bedrijven heeft IT een plek in de bestuursraad. Dit heeft directe gevolgen voor bedrijven: 55 % van de ondernemingen slaagt er niet in om de voordelen van nieuwe technologieën te benutten omdat ze niet naar hun IT-team luisteren.  

De pandemie heeft aan het licht gebracht hoe breed deze kloof is. 83 % van de senior IT- beslissingnemers gelooft dat onze manier van werken permanent veranderd is, maar in de rest van het bedrijf is die overtuiging ver te zoeken: minstens 61 % van de bedrijven heeft geen zin om te investeren in projecten om de werknemerservaring te verbeteren of de bedrijfswerking te optimaliseren, want ze geloven dat alles na de coronacrisis weer zoals vroeger wordt. Als dit verschil niet wordt aangekaart, bestaat er een reëel risico dat bedrijven in projecten investeren zonder in hun doelstellingen te geloven, de impact van de nieuwe manier van werken op het personeel niet begrijpen, of hun strategieën op foute veronderstellingen baseren. Daardoor zullen hun investeringen bijna gegarandeerd verloren gaan en hun projecten mislukken, waardoor hun concurrenten vrij spel krijgen.   

“De pandemie heeft tot permanente veranderingen geleid in onze manier van werken en leven. We zullen niet terugkeren naar de vroegere status quo, en het is cruciaal dat organisaties zichzelf aanpassen”, zegt Marie del Marmol, country manager Insight Belux. “Er bestaat al een enorm risico wat het investeren in de verkeerde dingen betreft. Maar in de huidige situatie kan een foute investering schadelijker zijn dan ooit tevoren. Het bedrijf blijft achter en beschikt niet over de juiste middelen voor de nieuwe manier van werken en zakendoen. De kloof tussen IT-teams en de rest van het bedrijf moet worden gedicht. Dat is een absolute topprioriteit: bedrijven moeten hun IT-afdeling strategischer bij de zaak betrekken en inzetten om hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken.” Andere bevindingen uit het onderzoek: 

  • IT-teams moeten de impact voor het bedrijf meten: 81 % van de IT-afdelingen kan vrij investeren in de nodige vaardigheden en 82 % is actief bezig met de ondersteuning van bedrijfsprojecten. Toch wordt 59 % van de IT-afdelingen niet met de KPI’s van het bedrijf vergeleken. 
  • ‘Skills gaps’ moeten worden gesloten om van de nieuwe manier van werken een succes te maken: 57 % van de organisaties zegt meer te moeten investeren in de vaardigheden en technologie die nodig zijn om hun personeel op afstand te laten werken. 60 % moet meer investeren in de vaardigheden en technologie die nodig zijn om het bedrijf te optimaliseren.
  • Afstand tussen IT en het bedrijf is een risico voor projecten:  67 % van de organisaties werkt aan projecten die bedoeld zijn om de werknemerservaring te verbeteren en 55 % heeft lopende projecten om het bedrijf te optimaliseren. Maar omdat bedrijven nog steeds geloven dat alles weer ‘normaal’ zal worden, genieten veel van deze projecten niet de volledige steun van het bedrijf, waardoor de kans kleiner wordt dat ze tot een goed einde worden gebracht.
  • Het prijskaartje van IT niet bij het bedrijf betrekken: IT niet bij de zaak betrekken en niet naar de IT-afdeling luisteren, gekoppeld aan de duidelijke kloof tussen IT en de rest van het bedrijf, heeft zo goed als zeker bijgedragen tot de € 4,19 miljoen die bedrijven van 2018 tot 2020 uitgaven aan projecten die niet al hun voordelen opleverden of die volledig mislukten. 

“De manier waarop IT binnen bedrijven wordt bekeken en ingezet, moet fundamenteel veranderen”, gaat Marie del Marmol verder. “IT op een armlengte afstand van het bestuur houden, volstaat gewoonweg niet. Deze afdeling moet een plek in de hoogste bestuurskring krijgen. Gebeurt dit niet, dan riskeren bedrijven achterop te hinken, net nu digitale technologie in alle sectoren verandering teweegbrengt. IT moet centraal staan, de motor van verandering in de organisatie zijn, en hier ook rechtstreeks verantwoordelijk voor worden gesteld. Als organisaties IT een stem in het bestuur geven om de strategie vooruit te stuwen en innovatie te promoten, IT om raad vragen over de methodes die ze het best kunnen inzetten om hun doelstellingen te halen, en IT op basis van de bedrijfs-KPI’s laten presteren, staan ze veel sterker tegenover de uitdagingen van 2021 en in de verdere toekomst.”  Het volledige rapport leest u hier.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This