Nieuwe release GitLab 14 biedt moderne DevOps binnen één platform

23 juni 2021

GitLab Inc, aanbieder van een applicatie die ondersteuning biedt voor de complete DevOps-cyclus, kondigt GiLab 14 aan. Deze nieuwe release stelt bedrijven in staat om de adoptie van moderne DevOps te versnellen door andere technologieën en toolchains te vervangen door één platform voor source code management (SCM), continuous integration (CI) en continuous delivery (CD).

Belangrijke nieuwe mogelijkheden zijn onder meer:

Meet- en rapportagefuncties

Veel bedrijven worstelen met om hun DevOps-investeringen koppelen aan bedrijfsresultaten. Met GitLab’s CI/CD dashboard, deployment frequency charts en monitoring, krijgen organisaties vertrouwen in hun vermogen om zowel de prestaties van DevOps-teams als het concurrentievoordeel te verbeteren.De nieuwe meet- en rapportagefuncties in GitLab 14 en toekomstige functies bieden organisaties tools waarmee zij hun investeringen in DevOps kunnen afzetten tegen hun bedrijfsresultaten. Het gaat onder meer om:

  • Value Stream Analytics: GitLab 14 identificeert inefficiënties in workflows en de werkelijke oorzaak daarvan. Dit wordt aangevuld met DORA-metrics voor het optimaliseren van zowel de waardestroom als de ROI van DevOps.
  • Deployment frequency charts en monitoring: Development-teams kunnen de efficiëntie van implementaties monitoren, bottlenecks uitlichten en nagaan wanneer zij verbeteringen moeten aanbrengen met behulp van deployment frequency charts.
  • CI/CD-dashboard: Gebruikers kunnen de efficiëntie van development-lifecycles meten met nieuwe grafieken die de doorlooptijden voor wijzigingen tonen, van commits tot het in productie nemen. Deze grafieken zijn ingebouwd in het CI/CD-dashboard van GitLab.

Overzicht en risicoreductie dankzij ingebouwde compliance en security

Om snel applicaties af te leveren moeten development- en security-teams in een vroeg stadium van de DevOps-lifecycle nauw samenwerken. Dit is nodig voor het opsporen, op prioriteit indelen en verhelpen van kwetsbaarheden in de security. Nieuwe en toekomstige security- en compliance-functies zijn onder meer:

  • Fuzz-tests: Met de overname van Fuzzit en Peach Tech heeft GitLab functionaliteit voor coverage-guided en gedragsgebaseerde fuzz-tests verworven en aan release 14 toegevoegd. Developers kunnen met deze functionaliteit tekortkomingen in software blootleggen, die tijdens traditionele tests over het hoofd worden gezien.
  • Security-dashboards en rapportage over kwetsbaarheden: De vulnerability management-functionaliteit van GitLab is uitgebreid met security-dashboards en vulnerability reports. Dit stroomlijnt het beheer van beveiligingsrisico’s en bevordert de samenwerking tussen development- en security-teams.
  • Scannen op kwetsbaarheden: GitLab is een samenwerking aangegaan met de community’s van Semgrep en Trivy, zodat teams gebruik kunnen maken van geavanceerde technieken voor het scannen van kwetsbaarheden in applicaties en uitgebreidere toegang krijgen tot de open source security-community.

Beschikbaarheid

GitLab 14.0 release is vanaf vandaag beschikbaar. Op about.gitlab.com/update zijn gedetailleerde instructies te vinden voor het updaten van in eigen beheer gehoste instances.

Meer info is te vinden in dit blog over GitLab 14.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This