Goldman Sachs sluit zich aan bij Green Software Foundation

28 mei 2021

Goldman Sachs is de eerste financiële dienstverlener die zich aanmeldt bij de nieuwe Green Software Foundation, opgericht door Microsoft, Accenture, GitHub en ThoughtWorks. De non-profitorganisatie werkt aan het bouwen van een ecosysteem van mensen, standaarden, tools en best practices voor het bouwen van groene ofwel duurzame software.

De partners merken op dat hoewel ze allemaal hun eigen toezeggingen hebben gedaan om de wereldwijde klimaatcrisis te helpen aanpakken, de software-industrie sterk gecoördineerde actie moet ondernemen. “Nu datacenters over de hele wereld goed zijn voor één procent van de wereldwijde vraag naar elektriciteit, en prognoses om in het komende decennium drie tot acht procent te verbruiken, is het absoluut noodzakelijk dat we dit als industrie aanpakken”, zeggen zij in een verklaring.

Door anderen uit te nodigen om mee te doen, zegt de stichting dat het haar doel is om de software-industrie te helpen bij te dragen aan de bredere doelstellingen van de informatie- en communicatietechnologiesector om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 45% te verminderen, in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This