SDIA trekt Legrand, Bulk en GF Fisher aan als nieuwe leden

11 mei 2021

De Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) heeft in korte tijd een fors aantal nieuwe leden aangetrokken. Het gaat om Legrand, GF Fisher, Bulk Datacenter en Rolls-Royce. Deze partijen gaan deelnemen aan de innovatieprojecten van SDIA die gericht zijn op verduurzaming van de digitale infrastructuur van Europa.

De SDIA – waar sinds enige tijd ook de Nederlandse stichting Green IT Amsterdam deel van uit maakt – groeit snel. Sustainable Digital Infrastructure Alliance heeft een roadmap gepubliceerd waarin het de belangrijkste onderwerpen en onderzoeksthema’s aangeeft waaraan de komende tijd gewerkt moet worden om de digitale infrastructuur van. Europa verder te verduurzamen. Hierbij werkt de SDIA met een aantal stuurgroepen die activiteiten als onderzoeks- en innovatieprojecten voor deze thema’s aansturen. Ook werkt men nauw samen met aanbieders van kennis en producten op het gebied van andere andere koeling, power en bijvoorbeeld water.

Eco-paspoorten

De afgelopen periode heeft een aantal grote aanbieders zich bij SDIA aangesloten. Daaronder bevinden zich bekende spelers als Legrand (brede technologie-aanbieder), GF Fisher (oplossingen op het gebied van water) en Bulk Data Centers (datacenter operator).

“Legrand gelooft sterk in de missie van SDIA. Daarom ondersteunen we SDIA niet alleen via ons lidmaatschap, maar nog belangrijker door actief deel te nemen aan de stuurgroepen en bij te dragen met R&D-teams in lab-projecten”, legt Ralf Ploenes, Vice President Legrand Datacenter Solutions Europe uit. “Wij vinden het belangrijk dat wij, als Legrand, innovatieve en duurzame producten op de markt brengen. Daarom zetten we ons in voor het leveren van eco-paspoorten bij onze producten, bijvoorbeeld om ecologisch ontwerp te stimuleren en transparant te zijn over het gebruik van onze producten.”

Datacenter operators

“Deelnemen aan het brede netwerk van leden, partners en adviseurs van de SDIA is een logische keuze voor Bulk”, vertelt Rob Elder, Vice President Data Centers for Bulk Data Center. “We kijken ernaar uit om nauw samen te werken in de volledige digitale stack om de duurzaamheidsagenda te ondersteunen en uit te breiden met directe verbindingen met hernieuwbare energie.”

“Datacenters zijn naar verluidt verantwoordelijk voor 2-5 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen”, benadrukt Elder en voegt eraan toe: “Datacenter-faciliteiten kennen steeds vaker vermogens van meer dan 50 megawatt. Bovendien zorgt de groei in high-performance computing (HPC) en kunstmatige intelligentie (AI) voor steeds hogere vermogensdichtheden. Conventionele duurzaamheidsinspanningen zijn afhankelijk van compensaties via de aanschaf van hernieuwbare energie en energie-efficiëntiemaatregelen. Deze helpen de groei van de wereldwijde CO2-emissies af te vlakken. Maar wij geloven dat we het beter kunnen doen dan dat. We moeten onze inspanningen uitbreiden om rechtstreeks gebruik te maken van het overschot aan hernieuwbare energiebronnen in de wereld – bijvoorbeeld in Scandinavië – om de snel groeiende workloads in verschillende sectoren te ondersteunen.”

Steeds meer aandacht voor water

Datacenters en water is een thema dat de laatste tijd flink in het nieuws is.  Daarom is SDIA erg blij dat GF Fisher zich als specialist op dit gebied nu ook bij SDIA heeft aangesloten, zegt Max Schulze, chairman van het bestuur van SDIA.

“Bij koelinstallaties wordt veel aandacht besteed aan de optimalisatie van apparatuur”, zegt Mark Bulmer, Head of Data Centers Global Market Development bij Georg Fisher Piping Systems. “Hoe die apparatuur met elkaar is verbonden, dat wil zeggen met leidingsystemen, is cruciaal om de complete installatie zo efficiënt mogelijk te laten functioneren en betrouwbaar te laten zijn gedurende de volledige levensduur. Deze focus op volledige efficiëntie gedurende de gehele lifecycle – zodat het datacenter kan beschikken over een betrouwbare en veilige koelinstallatie – vereist dat gebruik wordt gemaakt van best-in-practice leidingsystemen”, aldus Bulmer.

“SDIA en GF Piping Systems hebben een gemeenschappelijk doel voor ogen: zorgen dat datacenters zich tot ‘net zero’ kunnen ontwikkelen”, zegt Richard Trevaskis, Director of Data Center Development bij GF Piping Systems. “Als GF Piping Systems zijn wij er trots op een duurzame cultuur te hebben. Bij al onze processen, van onderzoek en ontwikkeling tot productie en verkoop, moet het effect van alle veranderingen in processen worden geëvalueerd in termen van hun effect op het milieu. Deze cultuur is erkend door de Wall Street Journal, die GF onlangs verkoos tot een van de top 10 duurzame bedrijven wereldwijd. We hopen dat we kunnen bijdragen aan de visie van SDIA door gebruik te maken van de kennisdatabase binnen SDIA om ons eigen service- en productaanbod te verbeteren en aan te passen aan de specifieke behoeften van de datacentermarkt. Klantgerichte product- en dienstontwikkelingen, waarbij duurzaamheid de hoogste prioriteit heeft, onafhankelijk wordt geëvalueerd en vervolgens gepubliceerd. Deze filosofie is een cultuur en mentaliteit die GF Piping Systems voortdurend probeert te verbeteren”, aldus Trevaskis.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This