Simac en Stadhuis Antwerpen: moderne technologie in historisch erfgoed

4 mei 2021

Wanneer eind dit jaar de renovatiewerken aan het Stadhuis van Antwerpen afgerond zijn, zal dit historische pand van de meest moderne databekabeling voorzien zijn. Hoewel die bekabeling zo goed als onzichtbaar is, zal ze toch een grote rol spelen bij de werking van de stadsadministratie.

De bekabelingswerken aan het Antwerpse Stadhuis vormen een belangrijk onderdeel van de 10-jarige raamovereenkomst die de opdrachthoudende vereniging Digipolis in 2019 afsloot met de afdeling Cabling & Infrastructure van Simac. Met dat raamcontract verlengde Digipolis een samenwerking die nu al zijn veertiende jaar in gaat.

Toegankelijkheid van data speelt bij een moderne lokale overheid een belangrijke rol. Medewerkers en bezoekers hebben recht op een feilloze connectiviteit. Wanneer de gemeenteraad vanuit de Raadszaal (op het ‘Schoon Verdiep’) via een livestream toegankelijk is voor de burger, moet dat vlekkeloos verlopen. Bovendien moeten beslissingsnemers in real-time kunnen beschikken over digitale gegevens (data) om hun beleid te ondersteunen. Toekomstgerichte databekabeling vormde daarom een belangrijke component bij de restauratie van het Stadhuis.

“Het plaatsen van de bekabeling in het gerestaureerde Antwerpse Stadhuis was geen simpele klus”, zegt Philippe Dekoninck, projectleider lokale IT-infrastructuur bij Digipolis. “Dit is Unesco Werelderfgoed, en bij de restauratie moesten we het historisch perspectief van het gebouw verzoenen met nieuwe technologie.” Door voortdurende aanpassingen de afgelopen jaren, was de bekabeling een hele wirwar geworden, en bovendien serieus verouderd. Dankzij de grondige aanpak van de restauratie kon helemaal opnieuw gestart worden. “Alle technieken, inclusief verwarming en elektriciteit werden omzichtig uit het gebouw gesloopt. Een studiebureau heeft alles met een open vizier hertekend. Dat betekent dat datarooms elders dan voorheen werden gepositioneerd, maar bijvoorbeeld ook dat sommige schouwen werden omgetoverd tot technische schachten waarlangs de bekabeling discreet over het gebouw kon verdeeld worden,” zegt Dekoninck. 

De historische context legt bepaalde eisen op. Soms moesten bepaalde kleuren patchkabel gebruikt worden om zo weinig mogelijk op te vallen, en zelfs de Wi-Fi access points werden geverfd en maken nu minder opvallend deel uit van het historische plafond. “De bekabeling én de actieve apparatuur moeten zo onzichtbaar mogelijk zijn.”

Ook de timing van de werken was belangrijk, met voortdurend overleg tussen aannemer Monument Vandekerckhove, de elektricien en Simac. “Dit is een grote werf, dus werd van iedereen heel veel flexibiliteit gevraagd,” zegt Dekoninck. De flexibiliteit hield onder meer in dat Simac al een dataroom in de kelder aan het uitrusten was, terwijl archeologen met borsteltjes en beitels, nog onderzoek uitvoerden.

Simac tekent in het Stadhuis voor het lokale netwerk, zowel vaste databekabeling als Wi-Fi, de rechtstreekse aansluitingen voor Telenet en de indoor versterking van GSM-signalen, het camera-netwerk en ook alle mogelijke bekabeling voor audio en video. Daarnaast staat Simac in voor de bouw en inrichting van datarooms, zoals die voor MANAP, het eigen glasvezelnetwerk van de Antwerpse stadsdiensten, politie, brandweer en ziekenhuizen.

Het raamcontract legt niet alleen de samenwerking met Simac vast voor alle databekabeling, maar regelt meteen ook specificaties van de bekabeling zelf, met name het materiaal van CommScope. “Zowel voor de dienstverlening als voor de kabels zelf kiezen we steevast voor verplichte onderaanneming,” zegt Dekoninck. “Op die manier zijn we zeker van goede dienstverlening en toepassing van de juiste materialen.” De nieuwe bekabeling is future-proof en houdt rekening met toekomstige evoluties. “Zo hebben we nu al dubbele bekabeling voorzien naar de access points. De trend is immers dat access points dubbel bekabeld worden om meer bandbreedte te halen. En met CommScope kozen we ook voor de meest recente kabelsoorten.”

Philippe Dekoninck toont zich alvast heel tevreden over de samenwerking met Simac. “Van al onze leveranciers zit Simac toch wel in het beste kwadrant. De samenwerking gaat heel vlot. We hebben dedicated aanspreekpunten, wat heel handig is. Ze denken met ons mee, om tot oplossingen te komen. Doordat er bij Simac weinig verloop is, kan je een band opbouwen met de mensen en weet je van ieder wat zijn sterkte is. Dat geeft naast stabiliteit, ook veel meer flexibiliteit.”

“Het Antwerps Stadhuis is niet alleen voor de stad een prestigeproject, dat is het ook voor ons,” zegt Andy Vanbrabant, Director van de Cabling & Infrastructure afdeling van Simac. “Databekabeling speelt een sleutelrol in de complete ICT-infrastructuur, ook bij lokale besturen. Dat we nu al 14 jaar samenwerken met Digipolis toont duidelijk het vertrouwen dat Digipolis heeft in de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze ploeg staat daar dag in, dag uit garant voor.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This