Arista CloudVision 2021 vergroot flexibiliteit voor betere cloud experiences

9 april 2021

Arista Networks introduceert CloudVision 2021 met een groot aantal nieuwe automatiseringsfuncties voor het verbeteren van de netwerkflexibiliteit en de bedrijfsresultaten. Deze versie wordt momenteel al door klanten getest en komt in het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar.

Softwareplatform voor cloudnetwerken  

CloudVision is een modern softwareplatform, ontworpen om cloud-gebaseerde netwerkoperaties te kunnen bieden aan zakelijke klanten, via een complete suite van automatisering, telemetrie en analyses. Het is een SaaS-gebaseerde multi-domain omgeving om operaties op een consistente wijze te te beheren van datacenters, bekabelde en draadloze campusinfrastructuren en public clouds. Deze uniforme aanpak vereenvoudigt de netwerkoperaties voor Arista’s klanten en partners drastisch, door de traditionele silo’s van het netwerkmanagement te doorbreken. CloudVision 2021 biedt ook nieuwe mogelijkheden in Arista’s cognitieve campusoplossing, waar de applicatie- en gebruikerservaring wordt gekoppeld aan netwerkimplementaties en -operaties.   

Flexibiliteit voor veranderende organisaties 

In de huidige COVID-periode moeten de netwerkteams van organisaties anticiperen op veranderende behoeften aan netwerkservices. Om dit geautomatiseerd te kunnen doen, moet het onderliggende netwerk evolueren van verouderde modellen via CLI commandoregels, naar een moderne geabstraheerde aanpak die netwerkbrede besturing mogelijk maakt.

CloudVision Studios

Het huidige configuratiemanagement van CloudVision levert gestroomlijnde netwerkservices via een gecentraliseerd ‘configlet’-model, gebaseerd op het doorgeven en hergebruik van configuraties. Arista breidt dit uit met CloudVision Studios: nieuwe functies voor het automatiseren van configuratieworkflows, die flexibele abstracties tussen de business en het onderliggende netwerk opleveren. 

CloudVision Studios biedt day zero-, day one- en day two-workflows via een gebruiksvriendelijke interface met aanwijzen en klikken, zonder dat speciale expertise op het gebied van de configuratiesyntax nodig is. Dit vereenvoudigt de administratieve handelingen van operators op elk niveau, omdat zij snel wijzigingen kunnen aanbrengen via simpele GUI-formulieren. Tevens hebben zij meer tijd en controle om wijzigingen te beoordelen, te valideren en goed te keuren voor nauwkeurigere implementaties. 

CloudVision Studios biedt ook een flexibele aanpak op basis van ingebouwde workflows voor repeterende configuratietaken. Voorbeelden daarvan zijn het maken van templates voor initiële campus build-outs, workflows voor het incrementeel toevoegen van netwerkcapaciteit, en dagelijkse aanpassingen die op advies van de helpdesk worden doorgevoerd. CloudVision Studios zijn te creëren of te wijzigen voor alle functies, ter vervanging van de starre ‘wizard-interfaces’ in oude netwerkbeheersystemen.

CloudVision Studios maakt ook een abstracte weergave van het hele netwerk met moderne datamodellen. Deze functionaliteit vereenvoudigt het automatiseren van dagelijkse implementaties en het operationele netwerkbeheer. Met een flexibel framework zijn businessbehoeften direct te vertalen in netwerksemantiek, voor het verbeteren van de zakelijke expertise.

Cognitieve telemetrie voor diepgaande observaties

Arista’s cognitive campus benut de nieuwste telemetriefuncties voor diepgaande netwerkobservaties. Netwerktelemetrie is geëvolueerd van de traditionele SNMP-gebaseerde polling-modellen naar state- streaming voor realtime toegang tot de netwerkconditie, voorspellende analyses voor het automatiseren van baselines van netwerktrends, automatische opnames van bepaald verkeer en het terugkijken in specifieke flows.  

Arista’s CloudVision 2021 biedt een cognitieve AI-aanpak gebaseerd op gedetailleerde telemetrie van het dataplane en diepgaande pakketinspecties, die als input te gebruiken zijn voor trainingsmodellen om de gebruikerservaring te verbeteren. Als deze modellen voldoende zijn getraind en het basisgedrag begrijpen, kan CloudVision de beheerder(s) waarschuwen voor issues die de applicatieperformance beïnvloeden en automatisch hersteladviezen geven.  

Uitbreiding cognitieve functionaliteit in CloudVision 2021

  • Nieuwe dashboards voor de netwerklatency en routeselectie: CloudVision kan Inband Network Telemetry (INT) data ontvangen, de op standaarden gebaseerde functionaliteit voor het exporteren van latency- en routetelemetrie, beschikbaar voor Arista’s nieuwste switchplatformen. CloudVision biedt operators op basis daarvan gedetailleerde inzichten van netwerkcongestie hotspots, die helpen de oorzaak van performanceproblemen in campusnetwerken en datacenters op te lossen.
  • Quality of Experience (QoE) dashboard: als aanvulling op oplossingen voor videoconferencing, zoals Microsoft Teams en Zoom, ondersteunt CloudVision nu QoE-monitoring voor 25 applicaties, waaronder Office 365, Google Workspace, Workday, Salesforce en andere zakelijke toepassingen.
  • Performance dashboard gebaseerd op een Route Cause Analysis (RCA) Engine voor het leveren van specifieke inzichten in de gebruikerservaring, inclusief de applicatie, stralingsinterferenties, netwerk- en gebruikersanalyses als DNS en DHCP state, voor het creëren van een betere gebruikerservaring en het automatiseren van herstelacties en -aanbevelingen.
  • CloudVision Radio Frequency (RF) Explorer levert diepgaande live en historische views van het gehele WiFi RF-spectrum. Daarmee is deze uitbreiding een uitgebreide tool voor het monitoren, beheren en proactief voorkomen van RF-gerelateerde issues.
  • Andere verbeteringen zijn nieuwe dashboards voor zelf configureerbare infrastructuurviews, een verbeterde event-app, toevoegingen aan de compliance app voor expertinzichten, het volgen van de product lifecycle en integraties met Arista’s TAC kennisdatabase.

“Arista’s oplossing maakt het mogelijk om sneller en met meer inzicht te implementeren”, zegt Eldad Piles, Director Engineering & Cyber van Bezeq. “Dat bespaart veel tijd bij het realiseren van onze doelstellingen, waaronder het tijdig verhuizen van de hele organisatie naar een nieuw hoofdkantoor. CloudVision levert ons een eenduidige observatie-omgeving voor het hele netwerk. Door vergaande automatisering hebben wij grote concrete voordelen behaald in vergelijking met het oude systeem. Als spin-off van het eerste projectsucces heeft Bezeq besloten Arista’s oplossingen ook in een aantal datacenters te installeren.”

“Bedrijven zoeken oplossingen om de performance te maximaliseren, de operationele kosten te verlagen en het beheer van hun gedistribueerde werkomgevingen te automatiseren”, zegt Russ Brown, Sales VP van Computacenter US. “Arista’s CloudVision 2021 bevat interessante innovaties en biedt nieuwe manieren om te voldoen aan alle gebruikersbehoeften, gebaseerd op de modernste AI-, cloud- en netwerktechnieken.” 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This