Health check: voorkomen is beter dan genezen, ook voor je IT-infrastructuur

30 maart 2021

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor je IT-omgeving. Net zoals een tijdige controle bij de garagist autopanne helpt vermijden, kan een health check van je IT-infrastructuur grote problemen in de toekomst voorkomen. Tijdens een meerdaagse audit worden de verschillende pijnpunten in de organisatie in kaart gebracht en de nodige stappen bepaald om op de meest efficiënte wijze een maximale databescherming te garanderen. Een health check toont vooral ook hoe belangrijk een efficiënt back-upbeheer is en hoe je als organisatie met een degelijke backup-strategie kan verhinderen dat een groot deel van je bedrijfsgegevens verloren gaat bij een defect, netwerkuitval of cyberaanval.

In tijden van een toenemende digitalisering en automatisering werden data de spil van de economie. Dit is echter niet zonder risico. Informatie uit bedrijfsapplicaties, op harde schijven en in mails, maar ook klantengegevens en allerhande softwareprogramma’s moeten meer dan ooit beschermd worden. De gevolgen voor de gegevens van de soft- en hardware van je bedrijf door een defect, netwerkuitval of cyberaanval zijn namelijk vaak niet te overzien.

Om dergelijke rampscenario’s te voorkomen is een proactieve health check steevast aangeraden. Een health check is een meerdaagse audit die focust op de beveiliging en het risico- en rampenbeheer van zowel soft- als hardware door vooral de back-upstrategie van de organisatie te doorspitten. Idealiter ligt de focus hierbij niet op welke producten gebruikt worden, maar wel op het beleid en de strategie die schuilen achter de back-ups. Deze strategie is namelijk cruciaal om de risico’s op dataverlies, die variëren van makkelijk oplosbare inconsistenties tot meer structurele problemen in de dataopslag, te beperken. Toch loopt het hier voor veel kmo’s maar ook voor grote bedrijven meer dan eens mis.

Lekken en risicospreiding

Maar ook de back-upsoftware is soms zelf het target van een cyberattack. Daarom is het zaak om te controleren in welke mate deze software resistent is tegen aanvallen. Tijdens een health check worden ten eerste alle mogelijke scenario’s doorlopen om te controleren of de IT-omgeving al dan niet goed beschermd is, en eventuele lekken of dode hoeken worden gedetecteerd. Ten tweede wordt gekeken naar de tijdsintervallen tussen de back-ups en hoeveel data verloren kan gaan zonder in de problemen te komen. Ten derde gaat men na of er een degelijke risicospreiding is, in de wetenschap dat de verschillende bedrijfsafdelingen vaak back-ups maken op dezelfde onderliggende hardware.

Centralisatie van het backup-systeem

Het komt bovendien vaak voor dat verschillende afdelingen van een bedrijf niet met elkaar communiceren over back-ups en de bescherming van gegevens. Niet alleen komt de bedrijfsefficiëntie zo in het gedrang, ook ontbreekt een belangrijk centraal overzicht van de verschillende silo’s. Een uitgebreide audit is op dat moment de start van een centralisering van het gegevensbeheer, wat de veiligheid verzekert en de efficiëntie van back-ups optimaliseert. Een overzichtelijke kijk op het back-upsysteem zorgt er bovendien voor dat kan worden gecontroleerd of het bedrijf in orde is met de wetgeving omtrent data- en gegevensbescherming, bijvoorbeeld in het kader van GDPR. Zo worden ook de risico’s van onder andere ransomware-aanvallen beperkt en daalt de potentiële impact van gegevensverlies. Een degelijk backup-systeem is tevens ook een van de fundamenten van een solide disaster recovery plan.

Focus op core business 

Een health check leidt tot een onafhankelijk en kritisch rapport dat het denkproces in de organisatie en de status van het IT-netwerk en back-upsysteem beoordeelt. Meestal wordt dit bij grote bedrijven verwacht van de eigen IT-dienst, maar die heeft hiervoor niet altijd de juiste middelen, expertise en personeel. De eenmalige analyse van je backup-strategie creëert bovendien transparantie in de bedrijfsorganisatie en zorgt zo voor verbeterde prestaties. Een duidelijk overzicht op de bedrijfsrisico’s stelt bedrijven namelijk in staat om zich volop te focussen op de eigen business, zonder kostbare tijd en kosten te besteden aan het herstel van dataverlies. 

Voorkomen is nog steeds beter dan genezen en de waarde van een degelijke backup-strategie kan nooit overschat worden. Na de health check kan je officieel op twee oren slapen: je bedrijfsgegevens zijn te allen tijde veilig, wat er ook gebeurt. 

Jens Van Hoof

Jens Van Hoof

Jens Van Hoof is Technical Sales Engineer bij WESTPOLE

Pin It on Pinterest

Share This