Doculayer.ai publiceert 5 belangrijkste trends op gebied van intelligente documentverwerking

26 januari 2021

Doculayer.ai, leverancier van Intelligent Document Processing (IDP)-oplossingen op basis van artificial intelligence, voorspelt voor 2021 vijf belangrijke trends op het gebied van intelligente documentverwerking.

1) Nauwkeurigheid IDP- oplossingen neemt toe door nieuwe technologieën én menselijke inputIntelligent Document Processing (IDP)-oplossingen zetten ongestructureerde data in verschillende documenttypes zoals tekst, e-mail en PDF om in bruikbare gegevens binnen bedrijfsprocessen. Om deze gegevens te classificeren, categoriseren, extraheren en te valideren, maken IDP-oplossingen gebruik van AI-technologieën zoals Natural Language Processing (NLP), computer vision, machine learning (ML), deep learning zoals Recurrent Neural Networks (RNN). 

Doordat deze technologieën zich in 2021 blijven doorontwikkelen, kunnen documenten op basis van IDP steeds nauwkeuriger verwerkt worden. Dat geldt ook voor steeds complexere documenten met bijvoorbeeld tabellen en veel variatie in de layout.  

Richard Smit oprichter en CTO bij Doculayer.ai: “Ondanks het feit dat IDP-oplossingen steeds slimmer worden, is en blijft de input van de mens ook in 2021 onmisbaar voor het optimaliseren van deze systemen. Door de kennis van professionals te gebruiken voor training en de verificatie van resultaten en deze feedback terug te geven, wordt de nauwkeurigheid van deze software nog verder verhoogd.”

2) Noodzaak tot digitalisering en verhoging klanttevredenheid belangrijke reden voor aanschaf IDP-oplossingDe coronapandemie zal het gebruik van IDP-oplossingen binnen organisaties alleen maar versnellen de komende jaren. Door het thuiswerken hebben medewerkers geen of beperkte toegang tot fysieke documenten. Daardoor neemt de vraag naar digitalisering toe en wordt document automatisering met IDP meer dan in het verleden een noodzaak in 2021.

Een andere belangrijke reden om IDP-oplossingen in te zetten, wordt de verhoging van de klanttevredenheid. Door documentverwerking te automatiseren, kunnen medewerkers dossiers sneller verzamelen en verwerken. Medewerkers kunnen door deze efficiencyslag hun expertise inzetten om klanten betere en meer persoonlijke dienstverlening te bieden. 

3) Adoptie IDP groeit ook in sectoren buiten de financiële dienstverleningBanken, verzekeraars en de gezondheidszorg zijn voorlopers op het gebied van IDP. Veel voorkomende voorbeelden van de inzet van IDP-oplossingen in deze sectoren zijn KYC (Know-Your-Customer) verificaties, financiële due diligence, factuurverwerking en de verwerking van zorgdeclaraties en patiënt onboarding. In 2021 neemt de vraag naar IDP ook buiten deze sectoren toe. 

Richard Smit: “Integere bedrijfsvoering en de daarbij behorende compliance worden steeds belangrijker. Dat zien we al in de financiële sector waar ‘Know Your Customer (KYC)’-programma’s al veel worden ingezet. IDP-oplossingen leveren daar al een waardevolle bijdrage aan het succes van dit soort programma’s. Naar verwachting wordt compliance ook in andere sectoren belangrijker in 2021. Het gaat hierbij met name om bedrijven in de logistiek, manufacturing en telecom.” 

4) IDP wordt meer toegepast bij digital born-documentenIn het verleden werden de meeste documenten eerst geprint, ingevuld en/of getekend en daarna gedigitaliseerd door ze te scannen. OCR-oplossingen zorgden er vervolgens voor dat deze documenten doorzoekbaar werden, een complex en foutgevoelig proces. In deze tijd van digitalisering zijn er echter steeds meer documenten die digitaal ontstaan. Denk hierbij aan e-forms, maar ook aan digitaal ondertekende formele documenten. Deze ‘digital born’-documenten zijn direct doorzoekbaar en lenen zich beter voor document automatisering met IDP-oplossingen.

5) Versnelde implementatie door inzet pre-built use cases In 2021 gaan we een verschuiving zien van meer generieke IDP-oplossingen naar oplossingen die zijn ontwikkeld voor specifieke sectoren en processen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ondersteunen van pre-built use cases zoals Know Your Customer, claims processing en GDPR- en privacy-wetgeving. Implementaties worden hierdoor minder complex en de doorlooptijd wordt tot de helft verkort. “Naast de specialisatie van IDP-oplossingen voor bepaalde sectoren gaan we in 2021 ook zien dat IDP-oplossingen beter integreren met Robotic Process Automation (RPA)-oplossingen”, besluit Smit.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This