Grootste groente- en fruitcoöperaties van België zetten telers dankzij Salesforce op digitale pad met Care4Growing Platform

21 januari 2021

BelOrta, Coöperatie Hoogstraten en Reo Veilingen, de drie grootste groente- en fruitveilingen van ons land, lanceren samen Care4Growing, een uniek digitaal platform dat telers moet helpen in de verdere digitalisering van hun dagelijkse activiteiten. De oplossingen van Salesforce, wereldleider op het gebied van CRM, vormen een belangrijke schakel in dit digitalisatieproject.

Virtuele assistent

Bij Care4Growing staat de teler centraal. Via dit digitaal platform kan elke teler onder meer de prijzen van de gewassen bekijken en ook een melding krijgen van de opbrengst van zijn geveilde oogst. Belangrijker is echter dat het platform hem een dashboard biedt zodat hij meer inzicht kan krijgen in zijn activiteiten.

Hij krijgt als het ware een ‘virtuele assistent’ die hem in elke stap van het teelproces bijstaat met een schat aan informatie. Die wordt automatisch afgestemd op de groentesoort die hij wil telen. Stel dat hij bloemkolen wil telen, dan kan hij aangeven wanneer hij wil zaaien en wordt het proces automatisch en logisch aangevuld tot het eigenlijke oogsten. Ook voor de gewasbeschermingsmiddelen krijgt de teler enkel de middelen te zien die mogelijk zijn voor die specifieke teelt en de toegestane hoeveelheid voor zijn perceel. Alles is ook aangepast aan de recentste wetgeving hieromtrent, met dagelijkse updates. De teler wordt dus proactief geadviseerd om zijn teelt en opbrengsten te optimaliseren.

Salesforce platform

Het Care4Growing platform is volledig cloud-based op uitzondering van de veilingsystemen zelf. Het platform is ook mobiel toegankelijk via de besturingssystemen Android of iOS. Hierdoor kunnen de ruim 3.000 aangesloten telers direct op het veld de verplichte administratie en registraties afhandelen.

Naast het security framework met onder meer een single sign-on oplossing, is Salesforce een van de meest cruciale componenten in het platform. Het luik waarmee de telers in contact komen en wat hun dagelijkse werkingstool is, is volledig gestoeld op Salesforce-technologie. Het digital project is opgebouwd met onder meer Salesforce Community Cloud en Salesforce Service Cloud. Daarnaast maakt het ook gebruik van FollowAnalytics, een nauwe partner van Salesforce.

Ook voor de expert community in Care4Growing (die later zal gelanceerd worden), zal naar Salesforce gekeken worden. “Vroeger zagen telers elkaar op de veilingen. Vandaag gebeurt dit veel minder. In deze expert community kunnen telers opnieuw met elkaar communiceren en advies delen”, vertelt Steven Boen, projectleider van Care4Growing.

Maatschappelijke waarde

Care4Growing is een schaalbaar en open systeem. Doel is op langere termijn een uitgestrekt ‘digitaal ecosysteem’ uit te bouwen. “Ook andere experten en partijen uit de sector en voedselketen (leveranciers, extra telers, proeftuinen, andere veilingen, lastenboekhouders, retailers, …) zullen we hier op termijn aan kunnen toevoegen”, aldus Steven Boen.

Het platform dat op Salesforce-technologie draait, zal de sector een hele berg data bezorgen die in de toekomst kan ingezet worden voor een efficiëntere landbouw. Steven: “Zo zullen de coöperaties veel beter vraag en aanbod op elkaar kunnen afstemmen, waardoor er minder verspilling is en hun efficiëntie kan verhogen. Maar men zal bijvoorbeeld ook beter kunnen analyseren hoe bepaalde plantenziektes en plagen zich verspreiden. Telers kunnen ze dan sneller lokaliseren, indijken en ook veel gerichter behandelen.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This