Fortinet stelt zijn volledige Network Security Expert-cursusaanbod voor onbepaalde tijd gratis beschikbaar

7 januari 2021

Fortinet maakt vandaag bekend dat het zijn volledige aanbod van zelfstudiemogelijkheden op het gebied van netwerkbeveiliging gratis beschikbaar zal blijven stellen tot ver na 2021. Fortinet streeft naar het creëren van een diverse pool van security-experts door gratis beveiligingstraining aan te bieden aan mensen in alle delen van de wereld.

Het Network Security Expert (NSE)-trainingsaanbod van Fortinet biedt:

  • Toegang tot ruim 30 gratis beveiligingscursussen: Deze cursussen beslaan diverse ontwerpen, van secure SD-WAN tot de beveiliging van cloud-omgevingen en de bescherming van operationele technologie (OT). In de loop van 2021 zal het cursusaanbod naar verwachting nog verder worden uitgebreid. Daarbij zijn ook video’s van laboratoriumdemo’s door security-experts on demand beschikbaar.
  • Voorbereiding voor NSE Certification-examens: De meeste gratis cursussen maken deel uit van het officiële lesaanbod van het Fortinet NSE Certification Program, dat uit acht niveaus is opgebouwd. Er zijn op basis van dit programma reeds een half miljoen cybersecurity-experts gecertificeerd.
  • CPE-punten: Dankzij een samenwerking met (ISC)2 komen deelnemers die een van de gratis cursussen of een andere NSE-cursus voltooien in aanmerking voor Continuing Professional Education (CPE)-punten. Wanneer ze voldoende punten verzamelen, kunnen ze die bij (ISC)2 verzilveren om onder meer de status van Certified Information Systems Security Professional te behalen. Cursisten ontvangen één punt voor elk uur aan training dat ze via het NSE Training Institute van Fortinet hebben gevolgd.

Verbeterde toegang tot beveiligingskennis

De coronacrisis resulteerde in een exponentiële groei van het aantal thuiswerkers. De beveiliging van deze thuiswerkers en hun netwerken groeide daarmee uit tot een topprioriteit voor organisaties. IT-afdelingen die al grote moeite hadden met het vinden van schaarse beveiligingsprofessionals kregen hierdoor te maken met een nog grotere vraag naar beveiligingexpertise.

Fortinet reageerde op deze ontwikkeling door in april 2020 het complete aanbod van zelfstudiecursussen van zijn Network Security Expert (NSE) Training Institute gratis open te stellen voor iedereen. IT- en beveiligingsprofessionals kregen daarmee de kans om hun bestaande kennis aan te scherpen en zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Sinds het openstellen van zijn cursusaanbod heeft Fortinet ruim 800.000 inschrijvingen opgetekend. In de loop van 2020 zag Fortinet een toename in het aantal inschrijvingen voor zijn cyber awareness-training, die niveaus 1 tot en met 3 van het NSE Certification Program beslaat. Niveaus 4 tot en met 6 zijn bestemd voor technische professionals en niveau 7 en 8 voor mensen met een gevorderde kennis van cybersecurity.

Die bedrijfsbrede security awareness-training groeide voor tal van organisaties uit tot een topprioriteit. Fortinet introduceerde daarom de gratis dienst Information Security Awareness & Training, die training op NSE niveau 1 combineert met een bibliotheek met informatiebronnen over security awareness en speciale beheertools. Organisaties kunnen met deze gratis en laagdrempelige dienst van start gaan om hun voltallig personeel beveiligingskennis bij te brengen.

Filip Savat, Country Manager Belux bij Fortinet: “De meer dan 800.000 inschrijvingen voor onze gratis cursussen in 2020 bewezen duidelijk dat het Network Security Expert (NSE)-trainingsaanbod van Fortinet tegemoetkomt aan een enorme vraag naar security-professionals op elk niveau. We hebben daarom besloten om het volledige aanbod van zelfstudiecursussen gratis beschikbaar te stellen totdat we tekenen zien van een terugval in het tekort aan beveiligingsvaardigheden. Via ons netwerk van universitaire en zakelijke trainingspartners en onze samenwerkingsverbanden met overheidsinstellingen en ngo’s zorgen we voor een veelzijdige en inclusieve toestroom van beveiligingsprofessionals naar de arbeidsmarkt.”

Meer diverse en inclusieve pool van cyberprofessionals 

Het NSE Training Institute werkt samen met vooraanstaande wereldwijde organisaties zoals het World Economic Forum, universiteiten en non-profitinstellingen om security-training aan te bieden aan studenten, veteranen, vrouwen, minderheden en andere nog onaangeboorde groepen binnen de arbeidsmarkt. Het NSE Training Institute beschikt over een uitgebreid netwerk van partners in de publieke en private sector. Fortinet kan daarmee een oplossing bieden voor het nijpende tekort aan security-vaardigheden door het toegankelijker maken van het cursusaanbod van het NSE Training Institute en het vergroten van de reikwijdte daarvan.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This