Vijf macrotrends zorgen in 2021 voor explosieve groei van Data Gravity

29 december 2020

De term zou zo in het lijstje kunnen van ‘buzzwords in 2020’: Data Gravity. Afgelopen jaar was het één van de snelst opkomende trends, en experts stellen dat Data Gravity onmiskenbaar impact zal hebben op alle organisaties. Data Gravity houdt in dat grote massa’s van eenzelfde soort data een hoge aantrekkingskracht hebben op andere, soortgelijke data en diensten. En waar Data Gravity al ruim tien jaar aanwezig is, beginnen organisaties nu te zien en erkennen wat zowel de kansen als gevolgen zijn. Recent onderzoek van Digital Realty, de Data Gravity Index DGx, laat onder andere zien dat Amsterdam in de top 3 van belangrijkste Europese steden voor bedrijfsdata staat, en samen met Londen zelfs het meest data-verbonden is. In dit tijdperk van Data Gravity is het daarom verstandig dat bedrijven de volgende vijf macrotrends in de gaten houden.

  1. Enterprise Data Stewardship – Een onderneming zal in de toekomst fungeren als een ‘data steward’: een plek waar veruit de meeste data is opgeslagen. Zo zal naar verwachting in 2025 80% van alle data zijn opgeslagen door bedrijven wereldwijd. Het volume van de data die moet worden opgeslagen en gecombineerd moet worden zal daarmee alleen maar groeien.
  2. Fusies & overnames – De globalisering stimuleert schaalvergroting en naar verwachting zal het niveau van fusies en overnames in 2021 weer op het niveau van vóór de coronacrisis komen. Daarmee neemt ook het aantal databronnen dat betrokken is bij gegevensuitwisseling verder toe: meer fusies en overnames betekent meer bedrijven die samen moeten werken en elkaars data gebruiken en combineren.
  3. Interacties op basis van digitale technologie  – Niet alleen zijn digitaal geactiveerde interacties veel meer aanwezig dan de fysieke interacties vandaag de dag, ze worden ook stgeeds belangrijker. De samenleving wordt immers steeds digitaler en we vertrouwen op snelle, online interacties en transacties – veelal gebaseerd op data. Dit digitale werken genereert meer data, zorgt ervoor dat bedrijven meer data met elkaar gaan uitwisselen en dat er compleet nieuwe, wereldwijde, data-stromen ontstaan. De digitale technologie plaatst de digitale interacties in een stroomversnelling, waardoor de data explosief groeit
  4. Datalokalisatie – Door de uitbreiding van zowel het wettelijke als regelgevende beleid dat lokale data-opslag vereist, zal in 2022 87% van de IT-organisaties lokale kopieën van klant- en transactiedata bij moeten houden. Door de toenemende data die wettelijk opgeslagen moet worden, zal er meer opslagruimte nodig zijn die snelle gegevensuitwisseling mogelijk maken.
  5. Cybersecurity / cyber-‘physical’  – Met de integratie van fysieke en digitale beveiligingssystemen om de cybersecurity van bedrijven te verbeteren, wordt het aantal soorten data en het volume van datacreatie en -uitwisseling flink verhoogd. In 2023 wordt geschat dat 70% van de beveiligingsproducten een IoT of IT-systeem omvat.

Data resulteert in meer data

Bedrijven proberen steeds meer de groei van data en de bijbehorende aantrekkingskracht te benutten. Om dat te kunnen doen is het belangrijk dat bedrijven herkennen hoe snel hun data groeit. Data wordt namelijk niet alleen gecreëerd door dienstverlening, productie of processen maar ook door (losse) sensoren, systemen, medewerkers en klanten. Al deze elementen moeten snel, efficiënt en veilig werken. Om dit te kunnen doen moeten organisaties dicht bij de daadwerkelijke bronnen van datacreatie en -verwerking staan. Het inrichten van een sterke (en slimme) architectuur is essentieel.

Enrico de Boer, Sales & Marketing Director bij Interxion-Digital Realty, licht toe: “Voor bedrijven is het belangrijk bewust te zijn welke data ze produceren, welke delen ze hiervan opslaan, wáár ze dit opslaan en wat ze er vervolgens mee doen. Steeds vaker ondervinden bedrijven de negatieve gevolgen van de enorme hoeveelheden data die ze hebben, bijvoorbeeld in de vorm van verwerkingsproblemen. Vooral wat organisaties met de opgeslagen data doen, is een basisprincipe binnen Data Gravity. Data die wordt opgeslagen (in de cloud) resulteert namelijk vaak in meer data omdat hier analyses op worden toegepast; analyses die resulteren in nóg meer data. Bewustzijn over het hoe, waarom en wat is dus een eerste stap voor bedrijven om uiteindelijk van Data Gravity te kunnen profiteren.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This