VMware erkend in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World en North America 2020

16 december 2020

De Dow Jones Sustainability Index vernoemt VMware in het 94ste percentile in de categorie ‘software’ vanwege zijn leiderschap op het gebied van duurzaam ondernemen. Het bedrijf reageert door zich 30 nog uitdagender doelen voor 2030 te stellen. 

“Wij zijn vast besloten om een veerkrachtige en duurzame toekomst te bouwen. Dit zit vervat in alles wat we doen”, aldus Sophie Decock, country manager bij VMware Belux. “Wij zijn vereerd om te worden opgenomen in deze prestigieuze index. We blijven onze grenzen verleggen richting 2030.” 

De DSJI meet de prestaties van bedrijven die geselecteerd zijn op basis van ESG-criteria (Environmental, Social and Corporate governance) door transparante, op regels gebaseerde indexmethodologie te combineren met gegevens van SAM’s Corporate Sustainability Assessment (CSA), een jaarlijkse evaluatie van de duurzaamheidspraktijken van bedrijven. Een record aantal bedrijven nam deel aan de DSJI 2020. De index scherpte zijn regels voor inclusie dit jaar verder aan.

VMware behaalde hoge scores op de belangrijkste gebieden van zakelijk gedrag, waaronder informatiebeveiliging, klimaatstrategie, milieurapportage en onder meer maatschappelijk verantwoord ondernemen en filantropie.

Nog uitdagender doelen voor 2030: 30×30

Op 10 december maakte VMware zijn Agenda 2030 bekend om kritieke uitdagingen waarmee we wereldwijd geconfronteerd worden, te kunnen aanpakken. Het bedrijf heeft zich 30 meetbare doelen gesteld en wil deze tegen 2030 bereiken (30×30). De doelen zijn gericht op 3 resultaten die relevant zijn voor VMware’s technologie en activiteiten: vertrouwen, rechtvaardigheid en duurzaamheid. De Agenda 2030 bouwt voort op de jarenlange inzet van VMware om te innoveren voor een betere toekomst.

“Dit jaar heeft een nog groter gevoel van urgentie gecreëerd om actie te ondernemen bij wereldwijde en maatschappelijke uitdagingen, dus hebben we onszelf gedurfde doelen gesteld die in het hart van ons bedrijf ingrijpen en een aanzienlijke impact zullen hebben”, legt Sophie Decock uit. “Digitale transformatie is in veel opzichten de ruggengraat om een betere wereld te bouwen. Het zorgt niet alleen voor een veerkrachtig wereldwijd systeem van gezondheidszorg maar het helpt ons ook om de digitale kloof te overbruggen en om onze planeet koolstofarm te maken. Bij VMware zetten we ons in om technologie te bouwen op basis van digitale ethiek die alle belanghebbenden dient. Wij werken samen in ons ecosysteem om te herdefiniëren wat het betekent om een kracht voor het goede te zijn. Onze Agenda 2030 is gebaseerd op de SDG’s, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.”

Vertrouwen, rechtvaardigheid, duurzaamheid

Via zijn technologisch leiderschap en uitgebreide wereldwijde bereik, wil VMware een tastbare, meetbare impact stimuleren, gericht op 3 resultaten: vertrouwen, rechtvaardigheid en duurzaamheid.

Om te tonen dat het VMware menens is, richt het een ESG-departement op dat zal samenwerken met de leiders en managers binnen VMware en hen zal helpen om de voortgang te managen. De Agenda 2030 van het bedrijf is geïntegreerd met de technologievisie en bouwt voort op het vijfjarige Global Impact Vision van 2015.

Enkele punten uit de 2030 agenda van VMware:

  • De wereld beschermen tegen cyberaanvallen door beveiliging intrinsiek te maken in de digitale infrastructuur.
  • Samenwerken met onze public cloud-partners om tegen 2030 koolstofvrij te zijn.
  • De koolstofefficiëntie in de digitale activiteiten van klanten aanzienlijk verhogen.
  • Investeren in transformatief onderzoek dat de volgende generatie van duurzame digitale infrastructuur inspireert.
  • Digitale vaardigheden aanbieden aan meer dan 15 miljoen mensen via VMware IT Academy en andere initiatieven.
  • Voor elke aangeworven man een vrouw aanwerven en ervoor zorgen dat 50% van de managers een vrouw is of afkomstig is uit een ondervertegenwoordigde gemeenschap.
  • Het bereiken van een netto-nuluitstoot van CO2 voor onze exploitaties en de toeleveringsketen en het verminderen van onze uitstoot met 50% tegen 2030 ten opzichte van het basisscenario van 2018.
  • 75% van de leveranciers engageren om hun uitstoot te verminderen door tegen 2024 wetenschappelijk onderbouwde doelen te stellen.
  • 100% van onze energie uit hernieuwbare energiebronnen halen.
Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This