Bedrijven moeten zich aanpassen aan het nieuwe normaal maar tegelijkertijd hun grenzen verleggen

16 november 2020

Digitale transformatie: iedereen praat er al jaren over en iedere onderneming weet dat het noodzakelijk is om te overleven. Maar tussen theorie en praktijk gaapt vaak een diepe kloof. Dat bleek uit onze vorige Dell Technologies Digital Transformation Index 2018. De digitale transformatieprogramma’s van veel bedrijven bleven als het ware surplacen, terwijl de technologische vooruitgang rondom hen exponentieel groeide: meer rekenkracht, allerlei cloudtoepassingen, AI en Machine Learning, IoT, edge computing, data analytics, … Er was geen houden aan. Vandaag worden die organisaties door een klein onzichtbaar virus met hun neus op de feiten gedrukt: digitaal transformeren is nog nooit zo urgent en uitdagend geweest. En nu kunnen ze dus niet anders. 

Business Continuity

We voelen dat inderdaad aan op het terrein. Maar in de nieuwe Dell Technologies Digital Transformation Index 2020 wordt het ook gestaafd met cijfers. 80% van de bevraagde ondernemingen heeft dit jaar een of meerdere van hun digitale transformatieprogramma’s versneld doorgevoerd. Grotendeels door COVID-19. De survey ziet die versnelling in elke sector: van retail en de maakindustrie tot de financiële sector en de zorgsector. Plots was de noodzaak er om oplossingen te vinden waardoor de eigen medewerkers van thuis konden werken. Dat ging niet alleen over mobiele devices (zoals laptops) en randapparatuur, maar ook over de IT-infrasctructuur. En er moesten ook oplossingen gevonden worden om de services naar klanten verder te blijven garanderen. Business continuity verzekeren heet dat mooi. 

Budget en andere belemmeringen

Ondanks deze indrukwekkende cijfers – aan de universiteit is dat grote onderscheiding – is er nog veel werk aan de winkel. Want 94% van de respondenten geeft aan dat de voortdurende digitale transformatie geen evidentie is. Er staan nog veel barrières op de weg. Belangrijkste is het gebrek aan budget en middelen. Dat wordt nog eens versterkt door de huidige pandemie waar een gezonde cashflowpositie voor veel bedrijven cruciaal is om te overleven. Het is dan aan de gehele keten – van leveranciers tot distributeurs en resellers – om oplossingen te zoeken en creatieve financieringsoplossingen aan te bieden zodat ze toch vandaag al over de technologie kunnen beschikken om die transitie naar morgen te maken. Wat we ook doen. Het doet onszelf ook nadenken over de manier waarop we in de toekomst zullen samenwerken met partners. 

Daarnaast geven die bedrijven ook aan dat ze nu wel over veel meer data kunnen beschikken, maar dat het hen aan de nodige skills ontbreekt om er de juiste inzichten uit te halen. Sommigen hebben het zelfs over een data & information overload. Op korte termijn die skills in huis halen is onbegonnen werk. Of heel duur omdat ze zo gegeerd zijn. Op lange termijn zal men nog meer moeten op STEM-onderwijs bijvoorbeeld. Maar ik zie ook technologie een rol spelen. Net zoals kleine IT-teams voor de beveiliging en monitoring van hun IT-omgeving steeds meer een beroep doen op zogenaamde SOC (Security Operations Centers) van gespecialiseerde IT-securitybedrijven, zie ik ook diensten ontstaan die je bij de data overload bijstaan om de juiste data te selecteren en de juiste conclusies daaruit te trekken. 

Een derde belemmering voor hun digitale transformatie die vele bedrijven aanhalen, is hun bezorgdheid over dataprivacy en cybersecurity. Maar net op die domeinen is technologie vandaag al een bondgenoot. Cybercrime is zo geëvolueerd en de aanvallen zijn zo complex opgebouwd dat een simpele firewall niet meer volstaat. En je kan het niet meer alleen 24/7 opvolgen. Daar helpt Artificial Intelligence en Machine Learning securityspelers om attacks te herkennen voor ze zich voordoen. Veel sneller dan een mens dat kan. 

Ook wat dataprivacy betreft heb je uiteraard de wetgeving (GDPR) maar ook de nodige technologie – zoals authenticatie-en encryptietools – ter beschikking die ervoor zorgt dat je data enkel door de juiste personen kan bekeken worden. Ongeacht de plaats waar die data staan: in de cloud, on premise of in een datacenter. Ook blockchain bijvoorbeeld kan datastromen transparanter maken en ervoor zorgen dat fraude nog weinig kans maakt. 

Het is een evolutie die niet meer te stoppen is. En uiteraard gaat dat niet bij elk bedrijf of in elke sector even snel. Zoals bij alles heb je voorlopers, early adopters, de grote massa en de achterblijvers. Maar door je te engageren om van een voortdurende digitale transformatie werk te maken – zelfs midden in deze onzekerheid – kun je als bedrijf zelf je ideale toekomst vormgeven. Hoe veel bedrijven hebben gereageerd op de pandemie illustreert hoe flexibel bedrijfsprocessen kunnen zijn en hoe snel bedrijven kunnen transformeren.

Een ding is zeker: hoe meer technologie je omarmt, hoe sneller en gemakkelijker je ook de digitale transformatie in je bedrijf kan doorvoeren. 

Arnaud Bacros

Arnaud Bacros

General Manager Belux bij Dell Technologies

Pin It on Pinterest

Share This