CIO’s ervaren druk van digitale transformatie en cloudcomplexiteit

20 oktober 2020

Dynatrace, specialist in software intelligence, maakt de resultaten bekend van een wereldwijd onderzoek onder 700 CIO’s. Daaruit blijkt dat veel CIO’s zich zorgen maken over de toenemende druk op IT-teams, door een versnelde digitale transformatie en de complexiteit van moderne cloudomgevingen. Als gevolg daarvan blijft er te weinig tijd over voor innovatie en het prioriteren van taken die waarde toevoegen aan de business voor klanten.

Onderzoeksresultaten

 • 89% van de CIO’s zegt dat de digitale transformatie het afgelopen jaar is versneld, terwijl 58% verwacht dat deze versnelling nog verder toeneemt.
 • 86% van de ondervraagde organisaties gebruikt cloudtechnologie, zoals microservices, containers en Kubernetes, om de innovatie en bedrijfsprocessen te versnellen.
 • 63% van de CIO’s vindt dat hun cloudomgeving te complex is om nog handmatig te beheren.
 • 44% van de tijd besteden IT- en cloudteams aan routinematige werkzaamheden om alle toepassingen draaiend te houden, hetgeen organisaties gemiddeld $4,8 miljoen per jaar kost.
 • 56% van de CIO’s ervaart dat ze vrijwel nooit aan alle businessbehoeften kunnen voldoen.
 • 70% van de ondervraagde CIO’s is van mening dat hun IT-teams teveel tijd besteden aan handmatig werk dat geautomatiseerd kan worden.

Cloudmigratie versnelt innovatie maar vergroot complexiteit

 • Organisaties gebruiken cloudtechnologie zoals microservices (70%), containers (70%) en kubernetes (54%) voor het versnellen van de innovatie en het succes van bedrijfsprocessen.
 • 74% van de ondervraagde CIO’s ervaart echter dat het toenemend gebruik van cloudtechnologie leidt tot meer handmatig werk om alle services draaiend te houden.
 • Ruim tweederde (69%) wil de operaties anders gaan aanpakken, omdat het toenemend gebruik van Kubernetes de complexiteit vergroot en IT-omgevingen moeilijker te beheren maakt.

Traditionele tools en aanpak volstaan niet meer

 • Gemiddeld gebruiken organisaties 10 monitoringoplossingen binnen de hele IT-infrastructuur, terwijl de digitale teams maar volledig inzicht in 11% van de applicaties en IT-omgeving hebben.
 • 90% van de CIO’s zegt dat barrières hen tegenhouden om een groter deel van alle applicaties te monitoren.
 • De dynamiek van hybride multicloud ecosystemen vergroten de complexiteit. 61% van de CIO’s zegt dat de IT-omgeving elke minuut of nog sneller verandert. Bij 32% verandert de IT-omgeving elke seconde. 

CIO’s willen verandering 

 • Bijna driekwart (74%) van de ondervraagde CIO’s verwacht dat de concurrentiepositie van hun organisaties verzwakt als ze niet minder tijd kunnen besteden aan services draaiend houden.
 • 84% ziet als meest effectieve aanpak het verkleinen van de hoeveelheid monitoringtools en handmatige werkzaamheden om de cloud- en gebruikerservaring te managen.
 • 72% zegt dat ze met een lappendeken van tools het inzicht niet kunnen verbeteren, maar een centraal platform nodig hebben voor alle toepassingen en een consistente ‘source of truth’.

Inzicht, automatisering en AI 

93% van de ondervraagde CIO’s zegt dat AI-assistentie van cruciaal belang is om de toenemende workloads te managen en verwachte waarde aan de business toe te voegen.
CIO’s verwachten dat het automatiseren van cloud- en IT-operaties de benodigde hoeveelheid tijd om alle systemen en services draaiend te houden met 38% kan verminderen. Dat levert gemiddeld zo’n $2 miljoen aan kostenbesparingen op.
Ondanks bekende voordelen is nog maar 19% van alle routinematige operationele processen voor het managen van de digitale experience en het benodigde inzicht daarin geautomatiseerd.

Voordelen automatisering

“De voordelen van IT- en businessautomatisering gaan veel verder dan kostenbesparingen”, zegt Bernd Greifeneder, CTO en oprichter van Dynatrace. “Organisaties hebben automatisering nodig om de omzet te vergroten, verbonden te blijven met klanten en de medewerkersproductiviteit te verbeteren, anders verliezen ze hun bestaansrecht. Vergaande automatisering stelt digitale teams in staat de voordelen te benutten van steeds meer en een grotere diversiteit aan beschikbare data, uit complexe, multicloud en gecontaineriseerde IT-omgevingen. Via een centraal managementplatform kunnen ze de data benutten voor concrete antwoorden en acties. Maar ook een cultuurverandering realiseren die ertoe leidt dat de schaarse resources zich kunnen focussen op wat belangrijk is voor de klanten en business.”

“In het verleden is gebleken dat succesvolle organisaties disruptieve perioden gebruiken om voordeel te behalen”, vervolgt Greifeneder. “Nu is het moment aangebroken om silo’s af te breken en een echte BizDevOps-aanpak te implementeren, voor het creëren van flexibele processen en zowel het consistent als continu leveren daarvan. Dat is noodzakelijk voor een effectieve intelligente automatisering en IT-ers in staat te stellen de volledige verantwoordelijkheid te nemen over het resultaat en waarde van hun werk voor de business en klanten.” 

Bovenstaande resultaten zijn afkomstig uit een wereldwijd onderzoek onder 700 CIO’s in organisaties met meer dan 1.000 medewerkers, uitgevoerd door Vanson Bourne in opdracht van Dynatrace. 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This