Alberto Zucchinali van Siemon: ‘Het vergroenen van datacenters is meer dan een laag energieverbruik’

15 oktober 2020

Nu discussies over energieverbruik en energie-efficiëntie de ontwikkelingen in de datacenterindustrie steeds meer domineren, legt Alberto Zucchinali van Siemon uit dat het vergroenen van het datacenter om meer vraagt dan enkel een laag energieverbruik. 

In februari van dit jaar drong de Europese Commissie er bij de datacenterbranche op aan energiezuiniger te worden. Men stelde daarbij dat datacenters tegen 2030 CO2-neutraal zouden dienen te zijn. Dit is nog maar tien jaar.

Volgens het EU-document ‘Supporting the Green Transition’ is de ecologische voetafdruk van de ICT-industrie meer dan 2 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Veel van de te nemen maatregelen zullen daarom gericht moeten blijven op het verminderen van het energieverbruik en het verhogen van de energie-efficiëntie. Plus een verschuiving naar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

In het verleden hebben geavanceerde technologieën, waaronder unified communication en servervirtualisatie, het energieverbruik van datacenters reeds drastisch kunnen verminderen. Dat is mogelijk gebleken door bijvoorbeeld het aantal fysieke servers en de bijbehorende koelingsvereisten te verminderen. Maar het vergroenen van het datacenter vereist een meer holistische benadering. We doen er daarbij goed aan om ook te kijken naar andere aspecten dan enkel en alleen het energieverbruik.

Infrastructuuroverwegingen

De fysieke laag van een datacenter vormt de basis voor alle – zeg maar – energieverslindende actieve apparatuur. Juist op deze laag kunnen intelligente productkeuzes een aanzienlijk verschil maken als het om vergroening gaat.

Neem bijvoorbeeld netwerkbekabeling. Kwalitatief hoogwaardige koperkabels maken langdurige ondersteuning van meerdere generaties actieve elektronica mogelijk. Hierdoor behoeft bekabeling minder vaak te worden vervangen. De aanzienlijke vermindering van kabels die in de loop van de tijd worden verwijderd en vervangen, resulteert in het behoud van koper, aluminium en andere natuurlijke hulpbronnen. Daar komt nog bij dat een juiste selectie van koperen patch-kabels, met een kleinere kabeldiameter en geoptimaliseerde lengtes, de hoeveelheid kabel die in elke kast nodig is vermindert, en de luchtstroom en de circulatie van koeling helpt verbeteren.

Verder kunnen pre-terminated en vooraf geassembleerde bekabelingsoplossingen een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verminderen van de hoeveelheid afval die wordt gegenereerd tijdens installatie ter plaatse. Pre-assembled kasten arriveren in het datacenter met kabelmanagement en andere accessoires reeds geïnstalleerd en klaar zijn voor definitieve aansluiting. Deze vooraf samengestelde kasten elimineren het afval van alle individuele verpakkingen, het scheiden van verpakkingsafval en vervolgens het verwijderen en eventueel recyclen van deze materialen.

Maar ook als het gaat om het verminderen van het energieverbruik van datacenters kan de fysieke laag van een datacenter een belangrijke bijdrage leveren. Power Distribution Units (PDU’s) leveren bijvoorbeeld niet langer alleen stroom aan actieve apparatuur. Intelligente PDU’s kunnen het stroomverbruik tot aan het individueel aangesloten apparaat meten en bepalen of de apparatuur binnen het vastgestelde bereik voor energieverbruik functioneert. Afnemers met een hoog afgenomen vermogen kunnen snel worden geïdentificeerd en het energieverbruik kan worden verlaagd. 

Daarnaast helpen systemen voor Automated Infrastructure Management (AIM) het energieverbruik te verminderen door te bepalen welke netwerkactiva op het netwerk zijn aangesloten en of ze al dan niet in gebruik zijn. Bovendien kunnen systemen voor fysieke scheiding ervoor zorgen dat koude en warme gangpaden op de juiste manier worden ingericht, zodat het totale energieverbruik van het datacenter verder vermindert en de efficiëntie van het energieverbruik verbetert (PUE).

Groene partners selecteren

Milieubewustzijn bij het selecteren van producten en oplossingen om ‘groen’ te helpen, is binnen het datacenter steeds belangrijker. Maar er is meer nodig én mogelijk. Eindgebruikers zoeken steeds vaker partners die duurzaam zakendoen en fabriceren volgens hun eigen filosofie op het gebied van duurzaamheid. Leveranciers worden steeds vaker gekozen op basis van groene referenties, bijvoorbeeld als het gaat om duurzame productieprocessen.

Milieuvriendelijke en duurzame activiteiten kunnen daarbij onder meer bestaan ​​uit processen voor afvalbeheer en recycling, een groter gebruik van hernieuwbare energiebronnen als zonne-energie, evenals compensatie voor de uitstoot van CO2 op basis van uitgebreide inspanningen voor bosbehoud. Het gebruik van grondstoffen zou een ander voorbeeld kunnen zijn, waar het gebruik van minder natuurlijke hulpbronnen, het afdwingen van recycling en het hergebruik van materialen een nieuwe stap vormen in de richting van milieuvriendelijke productieprocessen.

Lean fabricagepraktijken zijn een ander voorbeeld. ‘Lean’ betekent hier dat de fabrikant precies produceert wat nodig is en wanneer het nodig is, in plaats van grote hoeveelheden in bulk te produceren. Machines blijven niet langer draaien dan noodzakelijk en de energiekosten kunnen worden verlaagd.

Verderop in het productieproces moeten ook het gebruik van verpakkingen en verpakkingsmaterialen worden (her)overwogen. Oplossingen zoals bulkverpakkingen elimineren individuele zakken, wat minder vracht en afval betekent. Ze bieden ook besparingen ten opzichte van niet-bulkverpakkingen zodat klanten tevens hun totale materiaalkosten kunnen verlagen.

Groene logistiek

Naast inspanningen ten aanzien van productie- en magazijnactiviteiten zijn ook verbeteringen ten aanzien van transport en logistiek noodzakelijk om de efficiëntie verder te verbeteren. Milieubewuste fabrikanten breiden hun milieuactiviteiten op verschillende manieren uit naar het verkoopkanaal. De aanbieders met strategisch gelegen regionale magazijnen en logistieke centra kunnen helpen de vracht- en verzendkosten te verlagen door producten zorgvuldig tot batches te samen te voegen en te verzenden om onnodige vracht en bijbehorend brandstofverbruik te verminderen.

Er kan veel worden gedaan om datacenters groener te maken. Het verminderen van het elektriciteitsverbruik en het verkleinen van de ecologische voetafdruk is ongetwijfeld waar op de lange termijn veel aandacht aan moet worden besteed. Maar er kan nog meer worden gedaan. Het kiezen van producten met groene referenties en het selecteren van partners die zich richten op duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsethiek levert een belangrijke bijdrage  aan de milieuvriendelijke werking van datacenters.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This