Onderzoek Aruba: adoptie van netwerken ‘as a service’ groeit in EMEA de komende twee jaar met 41 procent

9 oktober 2020

In antwoord op de pandemie investeren IT-managers in EMEA – als onderdeel van hun herstelplannen – nu meer in cloudgebaseerde en AI-netwerktechnologie. Dit blijkt uit onderzoek van Aruba, onderdeel van Hewlett Packard Enterprise. 

Uit een nieuw wereldwijd rapport ‘Preparing for the post-pandemic workplace’ blijkt dat IT-managers inspelen op de uitdagingen die het thuiswerken met zich meebrengt en dat de hybride werkplek sterk in opmars is – mensen moeten zonder problemen kunnen wisselen tussen hun werk op de kantoor, thuis en onderweg. Daarom willen zij de infrastructuur van hun netwerk veranderen en de verschuiving maken van CapEx-investeringen naar oplossingen die als dienst worden afgenomen. 

Het gemiddelde aandeel van IT-diensten die als een dienst worden afgesloten, zal de komende twee jaar met 41 % groeien, van 29 % nu naar 41 % in 2022. Het aantal organisaties dat het merendeel (meer dan 50 %) van hun IT-oplossingen als dienst afneemt, stijgt in diezelfde periode met ongeveer 74 %.

Morten Illum, Vice President EMEA bij Aruba: “De opkomst van de hybride werkplek betekent voor IT-managers een uitgekiende evenwichtsoefening tussen flexibiliteit, veiligheid en betaalbaarheid. De werkplek zoals we die kennen is aanzienlijk veranderd, en om nieuwe normen zoals de anderhalve meter afstand en contactloos zakendoen te kunnen faciliteren, moeten organisaties over de juiste technologie beschikken voor een goede verbinding, beveiliging en ondersteuning. En omdat de omstandigheden ook financieel alleen maar zwaarder worden, kiezen steeds meer IT-beslissers voor het abonnementsmodel, dat minder risico en minder kosten met zich meebrengt.”

Het rapport, waarvoor 2.400 IT-beslissers in meer dan twintig landen in de acht belangrijkste sectoren zijn ondervraagd, belicht hoe zij in het coronatijdperk hebben gereageerd op de eisen vanuit IT en de business, de investeringen die zij als gevolg daarvan doen en de verbruiksmodellen die zij nu overwegen.

De opvallendste uitkomsten:

Corona-crisis heeft verregaande gevolgen

IT-beslissers geven aan dat de impact van COVID-19 aanzienlijk is, zowel voor hun personeel als voor de netwerkinvesteringen op de korte termijn:

  • 20 % omschrijft de impact op hun personeel als ‘aanzienlijk’ (veel verlof of ontslagen), 48 % als ‘gemiddeld’ (tijdelijk minder werken in bepaalde functies) en 23 % als ‘klein’ (heel weinig functies geraakt).
  • In EMEA scoren Rusland (27 %), de Verenigde Arabische Emiraten (25 %), Zweden en Frankrijk (beide 24 %) het hoogst op ‘aanzienlijke’ impact, terwijl Spanje (13 %) en Nederland (15 %) opmerkelijk lager scoren.
  • 74 % geeft aan dat de investeringen in netwerkprojecten door COVID-19 zijn uitgesteld of vertraging hebben opgelopen, 30 % geeft aan dat projecten helemaal zijn geannuleerd.

Positief punt: er wordt geïnvesteerd in de nieuwe behoeften

De plannen voor de toekomst zijn daarentegen te omschrijven als ambitieus: in het licht van COVID-19 wil de overgrote meerderheid van IT-beslissers de netwerkinvesteringen op hetzelfde peil houden of opschroeven, om zo tegemoet te komen aan de nieuwe behoeften van klanten en werknemers.

  • 38 % van de IT-beslissers wereldwijd geeft aan de investeringen in cloudgebaseerde netwerken te willen opschroeven, terwijl 45 % ze op hetzelfde niveau wil houden en 15 % ze omlaag wil brengen. APAC is wereldwijd aanvoerder: hier geeft 45 % aan de investeringen in cloudgebaseerde netwerken te willen verhogen tegenover 32 % in EMEA. India spant de kroon met 59 %. Met cloudoplossingen die het mogelijk maken om het netwerk op grote schaal op afstand te beheren, zijn deze mogelijkheden vooral verleidelijk voor IT-teams wanneer het niet of nauwelijks mogelijk is om op locatie aanwezig te zijn.
  • IT-beslissers hebben ook behoefte aan verbeterde tools voor het kunnen monitoren en inzichtelijk maken van netwerken, waarbij 34 % aangeeft de investeringen in analytics en assurance te willen verhogen, 48 % deze investeringen op hetzelfde peil wil houden en 15 % deze omlaag wil brengen. Op die manier kunnen IT-organisaties het netwerk efficiënter inrichten en problemen sneller oplossen nu de eisen die aan het netwerk gesteld worden – met het op afstand werkende personeel – steeds hoger worden.
  • De nadruk ligt ook op innovatieve technologieën die het werk van IT-teams eenvoudiger maken door repetitieve taken te automatiseren. 35 % van de IT-beslissers wereldwijd wil meer investeren in AI-netwerktechnologie, waarbij APAC vooroploopt met 44 % en EMEA en Noord- en Zuid-Amerika beide volgen met 30 %.

Adoptie van nieuwe verbruiksmodellen versnelt

Bij het vormgeven van hun investeringsplannen kijken IT-beslissers nu naar alternatieve verbruiksmodellen om de beste balans tussen waarde en flexibiliteit te bereiken.

  • Van alle IT-beslissers binnen EMEA kijkt 50 % naar nieuwe abonnementsvormen voor hardware en/of software, 51 % naar managed services voor turnkey hardware/software en 29 % naar financiële leasevormen – allemaal het resultaat van COVID-19. Dit weerspiegelt de toegenomen behoefte aan financieel flexibeler modellen. 
  • De abonnementsmodellen voor netwerken zijn in APAC populairder (61 %) dan in Noord- en Zuid-Amerika (52 %) en EMEA (50 %). Op landenniveau staat Turkije aan kop (73 %), gevolgd door India (70 %) en China (65 %).
  • Sectoren die wereldwijd gezien de meeste interesse hebben in een abonnementsmodel zijn de horeca (66 %), IT, technologie en telecom (58 %) en onderwijs (57 %). De impact van COVID-19 op IT-gedrag heeft geleid tot de behoefte aan meer flexibiliteit en voorspelbaarheid in kosten, en om het risico op eerdere kapitaalkosten te verminderen.
  • In schril contrast hiermee houdt slechts 8 procent wereldwijd vast aan alleen CapEx-investeringen, hoewel dit percentage in Nederland (20 %), de Verenigde Staten (17 %), Spanje (16 %) en Frankrijk (15 %) hoger ligt. Binnen de sectoren blijft 15 % van de retail, distributie en transport zich op CapEx-investeringen concentreren, tegenover slechts 5 % van het onderwijs en IT, tech en telecom, en 2 % van de horeca.

“De behoeften van klanten en werknemers zijn de afgelopen maanden zo ingrijpend veranderd, dat het geen verrassing is dat IT-managers op zoek zijn naar flexibeler oplossingen”, zegt Illum. “De behoefte aan wendbaarheid en flexibiliteit in het netwerkbeheer is groter dan ooit en het is nu van cruciaal belang ervoor te zorgen dat bedrijven de complexiteit van het netwerk verminderen om de veilige en naadloze ervaring te garanderen waar gebruikers om vragen.”

“De pandemie heeft ertoe geleid dat veel organisaties hun investeringen in de IT-infrastructuur heroverwegen om bedrijfsmodellen op te bouwen die wendbaar, aanpasbaar en passend voor het doel zijn. Hoewel er in het begin wellicht een negatief effect te zien was op de lopende projecten, is het bemoedigend te zien dat er stevige plannen voor de middellange termijn op tafel liggen, waarbij geïnvesteerd wordt in geavanceerde netwerktechnologie op basis van flexibeler verbruiksmodellen die minder direct kapitaal vereisen”, aldus Illum.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This