Zetes verzorgt nieuw paspoort voor België

29 september 2020

Zeven jaar na het binnenhalen van de opdracht voor de personalisering van Belgische paspoorten zet Zetes de rol van hoofdpartner van de FOD Buitenlandse Zaken voort. Het bedrijf is gekozen om de nieuwe generatie paspoorten te produceren, waarvan de officiële start gepland is in 2021. Het Build, Operate & Transfer (BOT)-contract, wat inhoudt dat Zetes de initiële investeringen voor zijn rekening neemt en vervolgens wordt vergoed op basis van het aantal uitgegeven documenten, heeft een looptijd van 7 jaar en kan tot 3 keer met één jaar worden verlengd.

Naast een volledig vernieuwd ontwerp zal het nieuwe Belgische paspoort ook voorzien zijn van een aantal technologische innovaties. De informatiepagina zal worden gemaakt van polycarbonaat en zal tal van technieken bevatten om namaak nog doeltreffender te bestrijden. De pagina krijgt onder andere een transparant venster met een dubbele decodeerlens en zal de contactloze chip met de biometrische gegevens (foto en vingerafdrukken) bevatten. Voor extra beveiliging zal ook gebruikt worden gemaakt van de ImagePerf-technologie. Verder wordt een bepaald aantal gegevens gecodeerd in een datamatrix

ICAO-PKI en N-PKD

Dankzij de uitbreiding van zijn competenties en oplossingenportfolio in de afgelopen jaren, kan Zetes nu ook zelf de onderdelen 2 en 3 van de aanbesteding voor de productie van het Belgische elektronische paspoort uitvoeren. Deze onderdelen betreffen de implementatie van de Public Key Infrastructure (PKI) overeenkomstig de vereisten van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) enerzijds en de National Public Key Directory (N-PKD) anderzijds. Deze laatste bevat de certificaten van de paspoorten die door andere landen dan België zijn afgegeven, zodat ze door de Belgische grensautoriteiten kunnen worden gelezen wanneer reizigers uit deze landen de landsgrens oversteken. De ICAO-PKI zal worden gebruikt voor de uitgifte van de digitale certificaten van de Belgische elektronische paspoorten en komt voor rekening van de bedrijfsdivisie ZetesConfidens. 

De door Zetes gepersonaliseerde boekjes zullen worden geproduceerd door Thales. Het contract omvat ook de levering van de voorlopige paspoorten aan de Belgische ambassades. Deze zijn ook herzien om de veiligheid ervan te vergroten ondanks het feit dat de personalisering op lokaal niveau plaats dient te vinden.

Referentiedocument

Alain Wirtz, CEO van Zetes, licht toe: “De ambitie van de Belgische overheid en van ons is om de Belgische burgers te voorzien van een van de veiligste paspoorten ter wereld waarin de modernste technologieën zijn geïntegreerd. Wij zijn ervan overtuigd dat dit nieuwe document als internationale referentie zal dienen. We zijn erg trots op de nauwe samenwerking die we in de loop der jaren met de FOD Buitenlandse Zaken hebben opgebouwd en kijken uit naar de start van dit project.”

In 2019 bedroeg het aantal Belgische elektronische paspoorten dat werd uitgegeven ongeveer 550.000 stuks.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This