Gentse start-up Tengu lanceert eigen Data(Ops)-platform

21 juli 2020

Tengu startte als een applicatie die CEO en oprichter Thomas Vanhove ontwikkelde om tijdens zijn doctoraatsonderzoek makkelijker, en vooral ook sneller, data te verwerken. Nu komt het op de markt als oplossing voor bedrijven, die het werk van datateams vergemakkelijkt gebruikmakende van het opkomende DataOps framework.

Platform voor datateams

Tengu richt zich op datawetenschappers en ingenieurs, en de problematiek die ze ervaren wanneer ze werken met big data. Met zijn platform helpt de start-up datateams met het beheren van hun dataomgeving. Vanuit het platform kunnen datateams acties uitvoeren zoals data integreren, analyses uitvoeren en data optimaal beheren. De focus van het platform ligt op het verbeteren van de samenwerking, net als big data gebruiksvriendelijker, overzichtelijker en toegankelijker maken voor iedereen. 

Het platform zelf is in feite een grote graaf, die het beheren en manipuleren van databronnen verenigt in een centraal platform. Zo maakt het van big data een kleinigheidje. Tengu innoveert daarmee de manier waarop we dataomgevingen zien en kunnen benaderen. Simpel gezegd maakt het data het meest waardevol. Het bedrijf richt zich voornamelijk op de retail, banken, verzekeringen en logistieke sectoren, die met enorme hoeveelheden complexe en snel veranderende data omgaan.

DataOps-aanpak

Het Tengu-platform maakt gebruik van het DataOps framework, een methodologie die data verwerken efficiënter maakt en waardevoller maakt. Het is een combinatie van de in software development opgekomen DevOps methodologie, een werkwijze die het proces van software uitbrengen versneld, agile werkmethodes die flexibiliteit bieden, en statistische proces controle dat de hoge kwaliteit van data verzekert. Hiervoor laat het platform toe dat het monitoren, controleren van de kwaliteit en bijwerken van data automatisch gebeurt. Het laat datateams toe om makkelijker in te grijpen en beter samen te werken. En het allerbelangrijkste, het laat de data voor jou werken, waardoor je sneller tot impactvolle inzichten komt en gericht acties kan ondernomen.

Origine Tengu

Tengu kent zijn oorsprong in een persoonlijk project van CEO en oprichter Thomas Vanhove die uit frustratie van de dataproblematiek tijdens zijn doctoraatsstudies een eigen applicatie ontwikkelde om zijn operationele taken te automatiseren. Dit project begon al snel zijn eigen leven te leiden toen de nood ervoor duidelijk werd. Samen met zijn promotor Gregory Van Seghbroeck startten ze in 2016 Tengu op. Samen zagen ze niet alleen het nut van een platform dat het werk van datateams vergemakkelijkt en moderniseert, maar ook van een visueel platform dat de brug maakt tussen datateams en management. Zo maakten ze het mogelijk om de huidige data situatie te verduidelijken aan anderen, ook zij die geen technische achtergrond bezitten, wat voordien bijna onmogelijk was.

Naar scale-up met internationale ambities

Het bedrijf is sinds 2016 met enkele pre-seed investeringen en een verschillende gerenommeerde partners, zoals Brussels Airport, Patronale Life, en The Retail Factory geëvolueerd van twee naar een team van twaalf experts. Waaronder CMO en co-founder Daphné De Troch die bijdroeg aan de recente evolutie van het bedrijf. Maar voor hen is dit nog maar het begin. “Niemand in Europa heeft een gelijkaardig platform” zegt CEO Thomas Vanhove, hun ambitie ligt ver buiten de Belgische grenzen en er wordt nu al gekeken naar een ruime groei op vlak van personeel en doelmarkt in de vorm van een scale-up nu het platform schaalbaar in te zetten is.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This