Ondersteuning aan onderwijs op school – ESA’s nieuwe aanbesteding voor de implementatie van ESERO in België

8 juni 2020

Op 12 juni 2020 publiceert het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) een openbare aanbesteding  (Invitation To Tender, ITT), beperkt tot België, waarin in België gevestigde bedrijven en instellingen worden uitgenodigd om hun voorstellen in te dienen voor de uitvoering van het ESA-onderwijsproject ‘ESERO’ in België van eind 2020 tot eind 2022.

Het ESERO Belgium-project wordt medegefinancierd door ESA en, nationaal, door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO). Voor deze activiteit heeft BELSPO het beheer van haar financiering gedelegeerd aan ESA. Daarom stelt ESA via deze ITT het totale cumulatieve ESA- en BELSPO-budget beschikbaar. 

Om de vereisten van de ITT te beschrijven en uit te leggen, organiseert ESA briefings via twee identieke online informatiesessies voor potentiële inschrijvers op: 

  • Dinsdag 16 juni 2020, 14u00 – 16u00 MET
  • Woensdag 17 juni 2020, 10u00 – 12u00 MET (herhaling)

Tijdens deze sessies presenteert ESA de projectdoelstellingen van het ESERO (European Space Education Resource Office), de ITT-vereisten, de verschillende mogelijkheden van betrokkenheid en hoe in te dienen op de ITT. De presentatie wordt gevolgd door een open sessie met vragen en antwoorden. 

Houd er rekening mee dat tijdens de informatiesessies alleen vragen met betrekking tot de ITT zelf worden beantwoord. De vragen die worden gesteld en deantwoorden die tijdens deze informatiesessies worden gegeven, zullen onmiddellijk na de informatiesessies gelijktijdig aan alle Potentiële Indieners worden meegedeeld door middel van de publicatie van verduidelijkingen aan de ITT op EMITS.

Om de informatiesessies bij te wonen dient u zich ten laatste op 15 juni hier in te schrijven.

De informatiesessies gaan door in het Engels.

Over ESERO

ESERO is het belangrijkste project van ESA op het gebied van formeel STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering and Mathematics) in het basis- en secundair onderwijs. Het is opgestart in 2006 en is vandaag actief in 18 Europese landen.

Onder coördinatie van ESA en met de betrokkenheid en steun van nationale instellingen en organisaties die actief zijn in het veld, beoogt het project capaciteitsopbouw in de onderwijssector mogelijk te maken. ESERO maakt gebruik van de Ruimte als een inspirerende factor en context voor het onderwijzen en aanleren van curriculaire STEM-disciplines in het algemeen.

Het project biedt STEM-lerarenopleidingen, leermiddelen in de klas en schoolprojecten. ESERO-activiteiten worden ontworpen en geïmplementeerd met behulp van state-of-the-art STEM-onderwijsmethodologieën, zoals onderzoekend leren, blended learning, projectmatig leren en ontwerpend leren, evenals de integratie van interactieve hulpmiddelen voor onderwijs. ESERO slaat ook mee bruggen tussen de schoolomgeving en de professionele ruimtevaartsector. Dit om wetenschappelijke en technologische rolmodellering te ondersteunen en om de kloof te overbruggen tussen de STEM-theorie die op school wordt onderwezen en de echte praktijk van de wetenschap.

Implementatie van het ESERO-project op nationaal niveau

De nationale ESERO-projecten zijn opgezet om in hun gastland te opereren, in nauwe samenwerking met ESA en de nationale openbare instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ruimte (bvb. nationale ruimtevaartagentschappen of -ministeries). De ESERO-activiteiten zijn afgestemd op de specifieke situatie in elke lidstaat en kunnen dus specifiek nationaal STEM-onderwijsbeleid en de doelstellingen daarvan ondersteunen. 

Elke ESERO wordt bemand door nationale onderwijsexperts die in sterke synergie en samenwerking met de nationale onderwijsautoriteiten, belanghebbenden en netwerken samenwerken op een niet-competitieve manier – een aanpak waarvan de effectiviteit en het en het succes aangetoond is in de Europese landen waar het project operationeel is.

Voor België wordt van ESERO verwacht dat het goed inspeelt op de behoeften en specifieke kenmerken van de volgende taalgemeenschappen:

  • de Vlaamse Gemeenschap;
  • de Franse Gemeenschap;
  • de Duitstalige Gemeenschap.
Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This