Onderzoek Hays: ‘Bijna helft van professionals kijkt er naar uit om terug naar kantoor te gaan’

29 mei 2020

Bijna de helft van de professionals kijkt er naar uit om terug normaal aan de slag te gaan. Één op de drie verwacht ook dat er meer flexibiliteit zal zijn om na de pandemie te blijven telewerken. Dat blijkt uit een wereldwijde rondvraag1 van rekruteringsexpert Hays. 

Nu in België de lockdown-maatregelen verder worden teruggeschroefd, kijken steeds meer professionals er naar uit om terug normaal aan de slag te gaan. Hoewel telewerk de norm blijft, zijn er toch elke week meer werknemers die hun normale werkritme opnemen. Rekruteringsexpert Hays deed een wereldwijde rondvraag om te bekijken wat de grootste zorgen zijn bij mensen die terug aan de slag gaan, en of ze ook veranderingen verwachten.

Gezondheid werknemers belangrijk

Bijna de helft van alle respondenten (48%) geeft aan dat ze er naar uitkijken om terug naar kantoor te gaan. Een kwart van hen kijkt er niet naar uit, en nog eens 27 procent geeft aan er onverschillig tegenover te staan.

“Nu bijna de helft van alle professionals aangeeft dat ze uitkijken naar hun werk op kantoor, moeten bedrijven ervoor zorgen dat hun werkplek voorbereid is. Zo moet er nagedacht worden over de social distancing-regels om er zeker van te zijn dat de gezondheid en het welzijn van de medewerkers voorop staat.” Dat zegt Robby Vanuxem, Managing Director bij Hays.

“Werkgevers moeten er voor zorgen dat ze alle voorschriften en richtlijnen van de overheid kunnen volgen. Ik denk dat het ook belangrijk is om te erkennen dat het feit dat iemand er naar uitkijkt om terug te keren naar het kantoor, niet noodzakelijkerwijs betekent dat hij of zij bereid is om de vermeende risico’s bij terugkeer onder ogen te zien, zoals het overvolle openbaar vervoer.”

Besmetting vermijden

Bij de vraag of ze terug willen keren naar kantoor, geeft één op de drie (30%) aan dat ze bang zijn om besmet te worden, terwijl 18 procent zegt zich geen zorgen te maken over een terugkeer. Uit de reacties blijkt dat 16 procent zich thuis productiever voelt dan op kantoor. Voor bijna 1 op de 5 (17%) is het woon-werkverkeer een struikelblok en 13 procent ziet hun vernieuwde balans in hun woon-werkleven liever niet veranderen. Voor 5 procent liggen andere verplichtingen aan de basis dat ze liever thuis willen blijven.

Robby Vanuxem: “De bedrijven zullen rekening moeten houden met de verwachtingen van hun personeel en ervoor moeten zorgen dat ze op de hoogte blijven van de meest recente richtlijnen van de overheid. Het is hun verantwoordelijkheid om de verwachtingen van hun personeel te managen. Dat kunnen ze doen door ervoor te zorgen dat er een open dialoog is met de medewerkers, zodat ze hun zorgen en angsten kunnen uiten. Het is dan aan de bedrijfsleiders om eventuele problemen aan te pakken en ervoor te zorgen dat ze zich zo goed mogelijk op hun gemak voelen bij de overgang naar het kantoor.”

Meer telewerk in de toekomst

Ruim een derde van de respondenten geeft aan dat ze verwachten om ook na de lockdown vaker van thuis uit te kunnen werken. Op de vraag hoe zij denken dat hun werkwereld zal veranderen als gevolg van de pandemie, zegt 33 procent dat zij verwachten dat er meer flexibiliteit is om op afstand te werken. Terwijl 19% ook verwacht dat er minder persoonlijke ontmoetingen zullen zijn. 17 procent verwacht dan weer besparingen op budgetten, en 11 procent verwacht dat het personeelsbestand zal inkrimpen. Nog eens 11 procent verwacht dat prioriteiten zullen veranderen. Slechts 5% verwacht geen veranderingen en 3 procent verwacht dat hun werklast lichter zal zijn.

Robby Vanuxem: “Ik verwacht dat er een nieuw tijdperk aanbreekt als het aankomt op onze manier van werken. Door de pandemie en de daaropvolgende lockdown, is de manier waarop we werken snel veranderd. Sommige van die aanpassingen zullen zeker blijven hangen. Het is nu aan de werkgevers om duidelijk te communiceren. Bedrijven moeten goed afwegen welke veranderingen ze willen terugdraaien en welke ze permanent willen maken, zoals hoe ze omgaan met inclusie wanneer ze een hybride personeelsbestand beheren met een mix van kantoorpersoneel en werknemers op afstand”.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This