Wibu-Systems ondersteunt thuiswerken met gratis clouddienst voor softwarelicentiebeheer

22 april 2020

Nu veel mensen vanuit huis hun werk uitvoeren, blijkt cloud computing van fundamenteel belang om cruciale bedrijfsactiviteiten te continueren. Wibu-Systems levert om die reden gratis een clouddienst aan softwareleveranciers, die hun eindgebruikers in de gelegenheid stellen hun software thuis veilig en licentievrij te activeren. Deze gratis clouddienst is beschikbaar tot en met 30 juni a.s.

Efficiënt samenwerken

Om efficiënt samen te werken met gedigitaliseerde voorzieningen, zullen bedrijven het thuiswerken moeten faciliteren met inbegrip van de essentiële software tools die medewerkers voor hun werk nodig zijn. Dikwijls zijn de gebruikslicenties voor die software locatie gebonden. Hardwarematig kan dat zijn geregeld via een dongel of softwarematig via een geprogrammeerde binding met een specifieke computer die zich doorgaans alleen op de bedrijfslocatie bevindt. Van software-uitgevers of producenten van intelligente apparaten wordt verwacht dat zij hun afnemers in staat stellen om alle digitale middelen vanaf elke willekeurig plek in te zetten ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten.

Wibu-Systems voorziet in het gebruik van software zonder hardware binding en zonder locatie gebonden licentiebepalingen met behulp een gratis beschikbare licentiecontainer, ondergebracht in de cloud. Deze container bevat de gebruikslicenties van de software die de medewerkers nu vanaf huis kunnen activeren om hun werk te blijven doen. Deze zogeheten CmCloudContainer maakt deel uit van de recente nieuwe ontwikkelingen rond de CodeMeter technologie, die de intellectuele eigendomsrechten veilig stelt door middel van een licentiemodel en gelijktijdig de toegang tot software, data en andere digitale bronnen bewaakt.

Transformatie

Wibu-Systems investeerde in een opzienbarende transformatie van een traditionele aanpak in licentie aanmaak- en uitgiftebeheer naar een cloud gebaseerd model. Deze oplossing omvat een aantal verschillende, onderling nauw verbonden onderdelen, waaronder: CodeMeter License Central, een systeem voor het aanmaken, toewijzen en beheren van licenties; CmCloudContainers, een reeks van beveiligde containers voor het opslaan van licenties; CodeMeter Cloud Server, een cloud gebaseerde server die een hoge beschikbaarheid garandeert van de voorhanden licentiedata.

Beveiliging is cruciaal voor elk cloud gebaseerd systeem. CmCloud maakt gebruik van diverse ketens met beveiligingscertificaten voor het controleren op en het vaststellen van de betrouwbaarheid van de certificeringsprocessen, de opslag van licentiedata en de integriteitsbewaking van de service. De licentie informatie in een beveiligde web omgeving is alleen toegankelijk voor degenen die deze nodig hebben en wordt beheerd door daartoe geautoriseerde personen.

Innovatie

Volgens Oliver Winzenried, CEO en mede oprichter van Wibu-Systems drijft de business van zijn onderneming  voornamelijk op innovatie. ”Wij voorzagen reeds een toekomst, waarin de vrijheid van mobiel werken en het online samenwerken volledig afhankelijk is van geavanceerde software en permanente connectiviteit. Wij willen software uitgevers wereldwijd helpen bij de uitdaging hun software te laten gebruiken conform de licentievoorwaarden  zonder speciale VPN connectiviteitsvoorzieningen.”  

Wibu-Systems stelt dus aan bestaande klanten en aan prospects tot en met 30 juni een gratis CmCloudContainer dienst ter beschikking voor het registreren van meervoudige gebruikslicenties voor de applicaties van thuiswerkers. Wie daarvan gebruik wil maken, moet beschikken over CodeMeter Runtime 7.0 of hoger en een ’Firm Security Box’ voor de universele code van firmware. Aan de gebruikerskant moet uiteraard een internetconnectie aanwezig zijn. Voor de inrichting van de cloudvoorziening staat een Wibu-Systems team ter beschikking.  

 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This