Belgisch internetknooppunt BNIX registreert ongezien dataverkeer

20 maart 2020

Als gevolg van de coronacrisis breekt het internetverkeer in ons land alle records. BNIX, het Belgisch internetknooppunt dat wordt beheerd door Belnet, verwerkte de voorbije werkdagen 30% procent meer trafiek op zijn platform dan normaal. Belnet verwacht dat het enorm drukke dataverkeer ook de komende weken zal aanhouden en mogelijk zelfs verder zal stijgen. Daarnaast benadrukt Belnet dat BNIX, waarlangs het grootste deel van het dataverkeer van alle Belgische commerciële internetproviders passeert, voldoende marge heeft om die periode te doorstaan.

Belgische bedrijven en overheidsorganisaties – waaronder ook Belnet – en de bevolking in het algemeen hebben strikte richtlijnen van de overheid gekregen om het coronavirus in te dijken. Dirk Haex, Technisch directeur bij Belnet: “Werknemers werken van thuis uit en blijven via conference calls of videoconferencing in contact met collega’s, klanten en leveranciers. Studenten volgen massaal online lessen. En ook het internetverkeer voor privégebruik neemt sterk toe: streaming, boodschappen, …: alles gebeurt zoveel mogelijk online. Daardoor noteerde ons internetknooppunt BNIX de voorbije dagen recordpieken tot 391 Gbit/s. De gemiddelde trafiek op BNIX lag de afgelopen dagen ruim 30 procent hoger dan die op een gemiddelde werkdag.”

Performantie, stabiliteit en capaciteit gegarandeerd

BNIX – kort voor Belgian National Internet eXchange – is het Belgisch internetknooppunt en vormt het hart van het Belgische internet. BNIX optimaliseert het dataverkeer tussen meer dan 60 participanten, waaronder alle grote Belgische commerciële internetproviders zoals Telenet en Proximus, grote cloudproviders zoals Microsoft en AWS maar ook content providers en hostingbedrijven. Ook Belnet zelf is aanwezig op BNIX.

“BNIX speelt een centrale rol in de nationale uitwisseling van verkeer. Dankzij dat knooppunt kunnen de aangesloten participanten – niet enkel de grote internetproviders maar ook content providers zoals de VRT en Netflix – rechtstreeks trafiek met elkaar uitwisselen. Dit maakt het Belgische internetverkeer sneller en efficiënter, wat in deze crisistijd meer dan ooit belangrijk is”, zegt Dirk Haex. “Het BNIX-platform is uitermate stabiel en performant en kan zonder probleem nog grotere pieken aan dan diegene die we vandaag al zien.”

Aangepast incidentmanagement voor ziekenhuizen

Belnet is niet enkel verantwoordelijk voor BNIX, het is ook de IT-partner van de Belgische hogescholen, universiteiten, onderzoekscentra, ziekenhuizen en overheidsorganisaties. Ook voor hen speelt Belnet een cruciale rol: in deze coronatijden zou een verstoring of uitval van hun connectiviteit nog ernstigere gevolgen hebben dan anders. Daarom neemt Belnet voor alle klanten die rechtstreeks betrokken zijn bij het beheer van de coronacrisis specifieke maatregelen op vlak van incidentmanagement. Het gaat om de FOD Volksgezondheid, de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Sciensano, Smals en een twintigtal ziekenhuizen.

Trafiek op het Belnet-netwerk neemt af

Op het Belnet-netwerk zelf wordt 1/3de minder verkeer dan normaal geregistreerd. Er wordt ook minder gedownload en meer geüpload. “Daarvoor is een logische verklaring: doordat studenten digitaal onderwijs volgen, maken zij meer veel gebruik van hun internetverbinding thuis, die door de commerciële providers wordt geleverd. Hetzelfde geldt voor medewerkers van onze aangesloten organisaties, die momenteel zo goed als allemaal van thuis uit werken”, aldus Dirk Haex.

Door de verhoging van het verkeer tussen medewerkers die van thuis uit werken en de op Belnet aangesloten instellingen, ziet Belnet wel een toename in de trafiek die via BNIX verloopt. “Momenteel loopt zo’n 60% van ons dataverkeer via BNIX”, licht Dirk Haex toe. 

Tijdig voorbereid

Gezien zijn belang voor het Belgische internet in het algemeen en voor de aangesloten organisaties in het bijzonder, heeft Belnet zich tijdig voorbereid op de aankomende crisis. Het is ook onmiddellijk overgegaan tot een zogeheten ‘change freeze’: alle geplande wijzigingen op het hele Belnet-netwerk en op het BNIX-platform staan on hold om de stabiliteit te blijven garanderen. Enkel uiterst noodzakelijke en dringende wijzigingen op het netwerk worden uitgevoerd. Dirk Haex: “Of het nu gaat om overheidsinstellingen die de bevolking informeren, om hogeronderwijsinstellingen die overstappen op digitaal onderwijs, of wetenschappers die wereldwijd data met elkaar uitwisselen en analyseren: wij stellen alles in het werk om al onze klanten zo goed mogelijk bij te staan. Al lang voordat de overheid overging tot de strenge maatregelen die ons vandaag allemaal thuishouden, hebben we ons bij Belnet voorbereid.”

Zelf neemt Belnet ook alle maatregelen met het oog op de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers en het indijken van het coronavirus in het algemeen. Alle medewerkers werken van thuis uit en beschikken over alle video- en confcalltechnologie om optimaal samen te werken. Daardoor blijft Belnet – inclusief de Belnet en BNIX Service Desks – volledig operationeel.

 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This