Insight helpt bedrijven wirwar van software licenties scherp in beeld te krijgen

9 maart 2020

“2 op 3 bedrijven in België mogen zich elk jaar aan een software audit verwachten. En het typische resultaat van zo’n audit is een extra kost van 35% op het jaarlijkse budget voor software licenties.” Dat is wat Insight weet uit het begeleiden van bedrijven op vlak van het managen van hun software licenties. Reken daarbij dat uit Europees onderzoek van Insight van vorig jaar gebleken is dat 29% van cloud software diensten waarvoor betaald wordt, niet gebruikt worden en u weet dat bedrijven er alle belang bij hebben om hun software licenties – desktop apps, cloud apps, server software etc. – zo goed mogelijk te beheren.

Insight kan hierbij helpen met hun nieuw Enterprise License Dashboard (kortweg: ELD).
 
 

Gebruik van software licenties volgens het contract (compliance)

ELD is een instrument dat bedrijven toelaat te checken in welke mate ze volledig in orde zijn (compliant) met de software contracten die ze afgesloten hebben bij Microsoft, Adobe en VMware en hoe ze deze contracten optimaal kunnen benutten. Het gebruik van het Enterprise License Dashboard maakt deel uit van de Software License Consulting diensten die Insight aan bedrijven biedt.
 

Inzicht in gebruik geeft bedrijven comfort

Het dashboard geeft een gedetailleerd overzicht van over welke licentie het per vendor gaat, het type licentie (per gebruiker, per device, per server etc.), de aantallen, voor welke devices de licenties geldig zijn, hoeveel licenties er ‘gebruikt worden’, op welke devices ze gebruikt worden, op welke devices nog geen licentie loopt, het jaar waarin de licentie aangekocht werd, de software versie etc. Dat maakt dat zowel de medewerkers binnen IT, Finance en Aankoop hier perfect gebruik kunnen van maken en met de nodige gemoedsrust elke audit tegemoet kunnen zien.
 

 

Budget en gebruik optimaliseren is logisch gevolg

Eénmaal alle lopende contracten ingevuld toont het dashboard niet enkel de ‘huidige’ status maar geeft het ook aan hoe één en ander te optimaliseren. Stel dat een bedrijf van een bepaalde software 250 licenties gekocht heeft en er worden er maar 230 effectief gebruikt dan geeft het dashboard dit aan. Het dashboard is bovendien in real-time beschikbaar, vermindert de administratie rond software licenties, zorgt voor een voorspelbare en correcte budgettering. Dat vermijdt onaangename verrassingen midden in het lopende budgetjaar. Talrijke analyses kunnen gemaakt worden op van de heldere rapporten die via het dashbord kunnen gecreëerd worden. Een export van de gegevens naar XLS formaat is eveneens mogelijk.
 
 
Marie del Marmol, country manager Insight BeLux: “Het beheer van software licenties wordt alsmaar complexer én het is een belangrijk budget voor elk bedrijf. We merken in de praktijk dat de complexiteit er voor zorgt dat bedrijven het overzicht verliezen en ofwel te veel betalen ofwel bij een audit moeten vaststellen dat ze te weinig betalen en een factuur krijgen die niet gebudgetteerd werd. Dus is het zaak om een tool ter beschikking te hebben die deze complexe materie inzichtelijk kan maken. Insight’s Enterprise License Dashboard is daar specifiek voor ontwikkeld: het helpt bedrijven om inzicht te krijgen in hun software compliance beleid, het vermijdt onaangename budgettaire verrassingen én het maximaliseert het gebruik van licenties volgens de contractvoorwaarden”.
 
Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This