Besluitvorming op basis van data: dit zijn onmisbare vaardigheden voor medewerkers van nu

10 februari 2020

Het nemen van de juiste beslissingen, op het juiste moment, maakt of breekt een onderneming. Bedrijven die ooit aan de top stonden, zijn door verkeerde of te late keuzes ten onder gegaan. Het is dan ook niet gek dat er steeds meer druk komt te liggen op het maken van beslissingen. Maar weten wat de juiste keuze is, is moeilijk. Zeker als je kijkt naar de hoeveelheid informatie waarmee we allemaal dagelijks worden overspoeld. Hoe kan iemand definitieve beslissingen nemen wanneer hij of zij met zoveel keuzes en zoveel gegevens wordt geconfronteerd?

Deze vraag ligt aan de basis van besluitvorming aan de hand van data: de mogelijkheid om gegevens effectief en gericht te gebruiken om keuzes te maken die de juiste resultaten opleveren. Besluitvorming op basis van data is dan ook een teamsport; er komen vaak veel expertises bij kijken. Om dit goed te doen, zijn er vaardigheden vereist die gelijkmatig over de organisatie zijn verspreid.

Skills, luisteren en relaties

De vaardigheden die nodig zijn kunnen worden onderverdeeld in technische skills, zoals data-extractie, standaardisatie en data science, en soft skills, zoals actief luisteren en het bouwen aan relaties. Hoewel deze soorten erg van elkaar verschillen, zijn ze elk van vitaal belang.

In welke vaardigheden moeten organisaties investeren en hoe ondersteunen ze het bedrijf om betere beslissingen te nemen? Kevin Hanegan, Chief Learning Officer bij Qlik, noemt een aantal onmisbare vaardigheden voor de medewerkers van nu.

Basiskennis wiskunde en statistiek

Dit lijkt misschien wel de grootste open deur, maar basiskennis van wiskunde en statistiek is belangrijk om weloverwogen, op data gebaseerde keuzes te maken. Door deze technische basiskennis signaleren medewerkers sneller verbanden tussen gegevens. Ook zorgt deze kennis ervoor dat eerder gegenereerde data makkelijker wordt geïnterpreteerd, waardoor er minder tijd verloren gaat met het analyseren van oudere gegevens.

Systeemdenken

Deze manier van denken helpt medewerkers te begrijpen waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen. Het is een manier om naar een organisatie (en de wereld) te kijken als een set van systemen die allemaal op een of andere manier met elkaar verbonden zijn. Wanneer mensen een onderneming vanuit deze benadering bekijken, is het gemakkelijker om oorzaken versus symptomen te identificeren. Zo kunnen besluitvormers overwegen hoe elk onderdeel met anderen verband houdt.

Kritisch denken

Een onderdeel van datagedreven besluiten, is het vermogen om kritisch naar de beschikbare data te kijken. Medewerkers moeten de mogelijke beperkingen van zowel de gepresenteerde gegevens, als hun eigen subjectieve vooroordelen (cognitieve bias) begrijpen, en deze beperken. Verder is het van belang dat besluitvormers begrijpen dat data niet altijd compleet is. Ze moeten dus besluiten nemen die, gebaseerd op alle beschikbare data, op dat moment de juiste keuze zijn.

Helder communiceren

Stakeholders – of het nu werknemers, investeerders of klanten zijn – moeten beslissingen nemen om deze vervolgens uit te voeren. Hierbij is een draagvlak voor deze beslissingen onmisbaar. Dit maakt het communiceren van die beslissingen, en de redenen erachter, een van de vitale vaardigheden die een organisatie in huis kan hebben. Alleen zo kunnen alle belanghebbenden steun geven aan de genomen besluiten. Uiteindelijk is een groot draagvlak onder stakeholders een belangrijke factor in het succes van een onderneming.

Organisaties die de meerwaarde van deze vaardigheden inzien en erin investeren om medewerkers op dit gebied bij te leren, zullen op termijn de vruchten kunnen plukken.

 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This