CIO-onderzoek Dynatrace: managen complexiteit cloud-omgeving ontstijgt menselijke capaciteiten

23 januari 2020

Dynatrace, specialist in software intelligence, maakt de resultaten bekend van een wereldwijd onderzoek onder 800 CIO’s naar hun grootste uitdagingen. Daaruit blijkt dat de kloof tussen beschikbare IT-resources en de behoefte om grotere en complexere cloudomgevingen te managen toeneemt. De ondervraagde CIO’s maken zich zorgen over de capaciteiten van hun teams om de business effectief te ondersteunen, omdat alle data en alerts die traditionele monitoringoplossingen genereren meer vragen oproepen dan beantwoorden.  

Extra overheadkosten

Uit het onderzoek komt naar voren dat IT-teams gemiddeld bijna 3000 alerts per dag ontvangen van hun monitoring- en managementtools. Daardoor besteden die teams 15% van hun beschikbare tijd aan het identificeren van welke alerts belangrijk zijn om actie voor te ondernemen en welke niet relevant zijn. Dat kost organisaties zo’n $1,5 miljoen aan extra overheadkosten per jaar. Als oplossing hiervoor kijken CIO’s naar artificial intelligence (AI) en vergaande automatisering om grip te houden en de kloof tussen beperkte IT-resources en een complexere cloudomgeving te dichten.

IT wordt overspoeld met data

Traditionele monitoringtools zijn niet ontworpen voor het volume, de snelheid en variatie van data die applicaties genereren in dynamische en flexibel schaalbare zakelijke clouds. Die tools zijn vaak verticaal georiënteerd en niet in staat om de brede context te interpreteren van events die plaatsvinden over de hele technologiestack. Als gevolg daarvan overspoelen ze IT-teams dagelijks met honderden of zelfs duizenden alerts.  

  • IT-teams ontvangen gemiddeld 2.973 alerts per dag van hun monitoring- en managementtools, een toename van 19% in de afgelopen twaalf maanden.
  • 70% van de CIO’s zegt dat hun organisatie aan het worstelen is met het grote aantal alerts.
  • 75% van de CIO’s vindt dat het merendeel van de duizenden alerts niet relevant is.
  • Gemiddeld wordt op slechts 26% van de ontvangen alerts actie ondernomen. 

Meer vragen dan antwoorden

Traditionele monitoringtools leveren data over bepaalde onderdelen van de totale technologiestack. Daardoor moeten IT-teams deze alerts zelf integreren en correleren om dubbele en niet relevante meldingen eruit te filteren, alvorens de oorzaak van een issue te kunnen achterhalen. Omdat alle alerts meer vragen oproepen dan beantwoorden, worden IT-teams beperkt in hun capaciteit om business- en klantvragen te ondersteunen.

  • Gemiddeld besteden IT-teams 15% van hun tijd aan het identificeren van de relevante alerts waarop zij zich moeten focussen.
  • De tijdsbesteding aan het identificeren van relevante alerts kost organisaties gemiddeld $ 1,5 miljoen per jaar
  • Door de overvloed van alerts ervaart 70% van de IT-teams problemen die te voorkomen waren.

AI en automatisering gaan uitkomst brengen

Organisaties hebben behoefte aan een andere aanpak, meer antwoord gestuurd dan monitoring, om de digitale transformaties binnen hun organisatie te managen. AI en vergaande automatisering gaan daarbij uitkomst bieden.
“Jaren geleden zagen wij al dat de schaalbaarheid en complexiteit van zakelijke cloudomgevingen de capaciteiten van IT-teams ging ontstijgen”, zegt Bernd Greifeneder, oprichter en CTO van Dynatrace. “Wij realiseerden ons dat de traditionele monitoringtools en aanpak niet meer in staat zouden zijn om het volume, de snelheid en variëteit van alle alerts te managen. Om daarop te anticiperen hebben wij het Dynatrace Software Intelligence Platform ontwikkeld, op basis van een AI-kern, uniform datamodel en verschillende modules. Deze combinatie stelt ons in staat nauwkeurige antwoorden en contextuele oorzaak-gevolg relaties te leveren, waarmee klanten de toenemende complexiteit van cloudoperaties kunnen blijven managen en deze uiteindelijk autonoom laten functioneren.”

Het rapport ‘Top Challenges for CIO’s on the road to the AI-driven autonomous cloud’ is gebaseerd op wereldwijd onderzoek door Vanson Bourne in opdracht van Dynatrace, onder 800 CIO’s van bedrijven met meer dan 1000 medewerkers.

 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This