Onderzoek Dassault Systèmes: Hoe kunnen CIO’s duurzame innovatie versnellen?

10 december 2019

Elke organisatie staat voor de uitdaging om te anticiperen op steeds snellere technische veranderingen. Het komend decennium wordt duurzaamheid een belangrijke businessdriver en krijgt iedereen te maken met innovaties op het gebied van mobiliteit, logistiek en productie, die elke marktsector gaan verstoren. Hoe kunnen CIO’s daarop inspelen en duurzame innovatie versnellen? Dassault Systèmes heeft daar een duidelijke visie over. 

3DEXPERIENCE-specialist Dassault Systèmes heeft door onderzoeksbureau Tech-Clarity de CIO’s en andere C-level managers van 154 bedrijven in Europa en de Verenigde Staten laten interviewen over hoe zij de business innoveren en waarde toevoegen. Managing Director EuroNorth John Kitchingman vertelde dat uit het onderzoek drie pijlers voor lange termijn succes naar voren zijn gekomen, te weten:  

  1. Product/service innovatie
  2. Ontwikkelen van de (toekomstige) werknemers
  3. Duurzaam bijdragen aan de omgeving en maatschappij

Verder blijkt uit het onderzoek dat ruim 95% van de respondenten innovatie en kennis-/IP-ontwikkeling kritische succesfactoren vinden om zich te kunnen blijven onderscheiden van concurrenten.

Toenemende risico’s en uitdagingen

De laatste jaren zijn de businessrisico’s en -uitdagingen toegenomen, vooral voor grote ondernemingen die niet zo snel op veranderingen kunnen inspelen. Zoals te verwachten blijft aandacht voor de behoeften en wensen van klanten volgens 49% van alle respondenten een kritische succesfactor en voor 46% belangrijk. Voor 45% is digitale transformatie een kritische succesfactor en voor 50% belangrijk. Daarna volgen respectievelijk winstgevendheid, voldoen aan regelgeving en duurzaamheid. Digitale transformatie is geen nieuwe trend meer, maar volgens Jeroen Hanekamp, general manager van Dassault Systèmes’ merk DELMIA Quintiq, is het noodzakelijk de volledige supply chain te digitaliseren en te optimaliseren.  

Producten en services worden gepersonaliseerde experiences

Wat de pijler product/service innovatie betreft, is het belangrijk vergaand gepersonaliseerde experiences te creëren en te leveren. Mensen hebben tegenwoordig namelijk de verwachting dat bedrijven in korte tijd kunnen inspelen op individuele wensen, met flexibel te configureren design- en 3Dprint-oplossingen. Ze willen in toenemende mate invloed kunnen uitoefenen op het ontwerp en de specificaties van producten en services en deze daarna zo snel mogelijk kunnen gebruiken. Dassault Systèmes stelt klanten via het 3DEXPERIENCE platform in staat om in kortere tijd duurzame innovaties op de markt te brengen, omdat alle betrokkenen op elke gewenste locatie en tijdstip multidisciplinair kunnen samenwerken. 

Damen en Lightyear

Tijdens genoemde persbriefing zijn ook twee voorbeelden van duurzame innovators besproken. Allereerst de wereldwijd opererende Damen Shipyards Group, die het 3DEXPERIENCE platform en daarop beschikbare oplossingen voor de maritieme sector gebruikt om de samenwerking tussen 32 werven en 9.000 medewerkers te verbeteren voor snellere innovatie. Damen coördineert via hetzelfde platform ook de ontwikkeling van duurzame veerboten en multifunctionele werkboten in het Europese NAVAIS-project. De andere innovator is het Helmondse bedrijf Lightyear, dat in vergelijking met andere autofabrikanten in veel kortere tijd een door zonne-energie voortgedreven gezinsauto heeft ontwikkeld en gaat produceren.

Talenten ontwikkelen

De komende jaren worden ook de kennis, ervaring en betrokkenheid van werknemers een kritische succesfactor. Ondanks de toenemende digitalisering en zowel automatisering als robotisering van processen blijven mensen een belangrijk verschil uitmaken. Maar liefst 98% van de ondervraagde C-level managers vindt dat het ontwikkelen van de huidige medewerkers en nieuwe talenten kritisch of belangrijk is voor de toekomst van hun bedrijf. Vooral millennials willen een zichtbaar duurzame bijdrage leveren aan de wereld en werken voor bedrijven met een maatschappelijk verantwoordelijke missie en strategie. Bedrijven die daar onvoldoende op inspelen krijgen meer moeite om personeel te vinden en te binden.

Supply chain digitaliseren en optimaliseren

Voor sneller duurzaam innoveren is het volgens Dassault Systèmes tenslotte nog belangrijk de volledige supply chain te digitaliseren en te optimaliseren. Digitale transformatie maakt namelijk niet alleen multidisciplinair samenwerken binnen het eigen bedrijf mogelijk, maar ook gelijktijdig samenwerken met alle betrokken partners en indien gewenst ook klanten. Het optimaliseren van afzonderlijke bedrijfsprocessen levert alleen incrementele verbeteringen op, terwijl de volledige keten digitaliseren en optimaliseren kansen biedt om onderscheidende nieuwe experiences en disruptieve businessmodellen te bedenken en te creëren.   

Robbert Hoeffnagel is hoofdredacteur van Belgium Cloud

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This