Onderzoek ThousandEyes: opvallende verschillen in prestaties tussen cloud hyperscalers

4 december 2019

Sinds twee jaar onderzoekt ThousandEyes – het bedrijf dat gespecialiseerd is in inzicht in het internet en de digitale ervaringen van gebruikers – de internationale netwerkprestaties en verschillen in connectiviteit van de vijf grootste cloudproviders: Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Microsoft Azure, Alibaba Cloud en IBM Cloud. Het onderzoek is een onbevooroordeeld hulpmiddel dat IT-managers helpt in hun zoektocht naar een cloudprovider en  helpt bedrijven bij het vergelijken van de prestaties van cloudproviders, zodat ze betere keuzes kunnen maken.   Voor het onderzoek maakte ThousandEyes gebruik van zijn eigen platform om netwerkprestaties in cloudomgevingen te meten. Het bedrijf analyseerde meer dan 320 miljoen datapunten, verzameld uit 98 internationale metrolocaties over een periode van dertig dagen, waarbij zowel end-to-end prestatie- en in-depth padmetingstechnieken zijn gebruikt. 

Openbaar internet of eigen backbone

Sommige cloudproviders zijn voor verkeer sterk afhankelijk van het openbare internet in plaats van hun eigen backbone. Dat kan invloed hebben op de voorspelbaarheid van prestaties. Google Cloud en Azure zijn sterk afhankelijk van hun private backbone-netwerken voor hun klantverkeer. Dat beschermt ze tegen variërende prestaties die nu eenmaal horen bij het openbare internet. AWS en Alibaba Cloud daarentegen zijn voor het grootste deel van hun verkeer sterk afhankelijk van het openbare internet, wat leidt tot meer operationele risico’s die invloed kunnen hebben op de voorspelbaarheid van prestaties. IBM Cloud heeft een hybride aanpak die per regio verschilt. 

Regionale verschillen

Latijns-Amerika en Azië hebben over alle clouds de grootste verschillen in prestaties; in Noord-Amerika zijn cloudprestaties over het algemeen vergelijkbaar. Regionale verschillen in prestaties kunnen veel impact hebben op het gebied van prestatiewinst of -verlies. Om internationaal optimale prestaties te garanderen, is het dan ook raadzaam om heel grondig onderzoek te doen naar alle regionale prestaties. 

Global Accelerator van AWS geen one-size-fits-all

AWS Global Accelerator – in november 2018 geïntroduceerd om klanten tegen een fee gebruik te laten maken van de private backbone van AWS – overtreft niet altijd het internet. Hoewel er veel voorbeelden zijn van verbeterde prestaties in verschillende regio’s over de gehele wereld, blijkt de AWS Global Accelerator geen one-size-fits-all oplossing. Er zijn namelijk ook verschillende voorbeelden waarin het internet juist sneller en betrouwbaarder presteert dan AWS Global Accelerator, of waarbij het verschil te verwaarlozen is. Verder laat de benchmark zien dat de keuze voor een breedbandinternetserviceprovider (ISP) gevolgen heeft voor cloudprestaties. Bedrijven die elke mogelijke voorsprong willen behalen, moeten overwegen welke breedband-ISP zij kiezen op basis van de cloud waarvan zij het meest afhankelijk zijn. De keuze van een bepaalde breedbandprovider voor het aansluiten op elke cloud kan namelijk betere of slechtere prestaties tot gevolg hebben. 

Chinese firewall

Alle cloudproviders leveren in op prestaties wanneer ze de Chinese firewall overgaan. Hoewel Alibaba Cloud afkomstig is uit China, ervaart de cloudprovider packet loss wanneer hij de Chinese firewall overgaat – net als alle andere cloudproviders. Er is dus opvallend genoeg geen voorkeursbehandeling voor de Chinese cloudprovider. Grote bedrijven met klanten in China, die twijfelen over een hostingregio in China vanwege strenge voorschriften voor verkeer en dataprivacy, kunnen voorlopig Hongkong overwegen als goed alternatief: verkeer van Alibaba Cloud ervaart de minste packet loss van Hongkong naar China, gevolgd door Azure en IBM. 

TE report

Benchmarkresultaten per cloudprovider: geen cloud wordt op dezelfde manier gecreëerd

De eerste Cloud Performance Benchmark van november 2018 benchmarkte de drie grootste cloudproviders (gekeken naar marktaandeel) AWS, Azure en Google Cloud. ThousandEyes voegde daar in 2019 twee providers aan toe: Alibaba Cloud en IBM Cloud. Er zijn belangrijke verschillen tussen elke cloud voor wat betreft algemene prestaties en connectiviteitsarchitecturen:    

  •  AWS heeft over het algemeen lage latency en heeft in 2019 enkele kleine verbeteringen doorgevoerd. Zijn eenheden voor het meten van voorspelbaarheid daarentegen zijn wel aanzienlijk verbeterd. Vooral in Azië, waar in 2019 maar liefst 42 procent minder variatie plaatsvond. Maar doordat AWS voor levering heel afhankelijk is van het internet en in mindere mate van zijn eigen backbone, heeft het nog altijd een lagere prestatievoorspelbaarheid dan Azure en Google Cloud.
  • Azure blijft sterke netwerkprestaties houden, gebaseerd op opvallend gebruik van zijn eigen backbone om gebruikersverkeer naar cloudhostingregio’s te verplaatsen. Opvallende veranderingen in 2019 ten opzichte van 2018 zijn een verbetering van gemiddeld vijftig procent in prestatievoorspelbaarheid in Sydney, terwijl India juist een afname in prestatievoorspelbaarheid van 31 procent zag. Ondanks een kleine jaar-op-jaarafname blijft Azure aan kop voor wat betreft prestatievoorspelbaarheid in Azië, vergeleken met de andere cloudproviders.
  • Google Cloud blijft gebruik van zijn eigen backbone prefereren voor het verplaatsen van gebruikers naar cloudhostingregio’s. De cloudprovider heeft in de meeste regio’s sterke prestaties, hoewel er nog steeds sprake is van aanzienlijke wereldwijde verschillen die sinds het eerste rapport in 2018 niet zijn opgelost. Verkeer uit Europa en Afrika doet er tweeënhalf tot drie keer langer over om in India te komen, waarbij het de rest van de wereld overgaat in plaats van direct. Daarnaast heeft Google Cloud inzicht in het interne netwerk verminderd, wat het voor gebruikers moeilijker maakt om de netwerkpaden en -prestaties te begrijpen.
  • De prestaties van Alibaba Cloud zijn vergelijkbaar met die van andere cloudproviders. Voor wat betreft connectiviteitspatronen, regiolocaties en zelfs regiobenamingen, komt hij het meest overeen met AWS. Zo is Alibaba Cloud net als AWS voor het grootste deel van gebruiksverkeertransport sterk afhankelijk van het openbare internet in plaats van de eigen private netwerk-backbone. Uniek voor Alibaba Cloud is, dat verkeer tussen regio’s niet beperkt blijft tot de eigen cloudinfrastructuur, zoals bij de andere vier cloudproviders wel het geval is. In plaats daarvan gaat het verkeer weg uit Alibaba Cloud, doorkruist het openbare internet en gaat dan terug naar Alibaba Cloud.
  • Ook de prestaties van IBM Cloud zijn vergelijkbaar met die van de andere grote spelers. IBM heeft een hybride aanpak voor het leveren van verkeer, waarbij hij – afhankelijk van welke regio’s toegang hebben tot gebruikersverkeer – afwisselt tussen gebruik van de eigen private backbone en het openbare internet.

Het Cloud Performance Benchmark-onderzoeksrapport 2019 laat goed zien hoeveel verschil er kan zijn in prestaties van de top-cloudserviceproviders. Dat onderstreept volgens ThousandEyes dat bedrijven moeite moeten blijven investeren in het verzamelen van netwerkinformatie en hun eigen prestaties moeten blijven meten om te garanderen dat ze van hun cloudproviders krijgen wat ze verwachten.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This