Nieuwe aanpak cyberrisico’s door Zurich Benelux dankzij samenwerking met cyberexpert Northwave

20 november 2019

“Wij zijn ervan overtuigd dat we dankzij het Response-ability pakket en de gecombineerde expertise van Zurich Benelux en Northwave onze klanten nog beter kunnen helpen om vervelende cybercrisissen sneller onder controle te krijgen en de financiële impact of reputatieschade zo veel mogelijk te beperken dankzij voorbereiding”, zegt Dirk De Nil (CEO Zurich Benelux).

Het aantal cybersecurity-incidenten neemt steeds toe en ook hun impact wordt steeds groter. Nochtans doet de meerderheid van de bedrijven weinig om zich hier afdoende tegen te wapenen. Meestal beperken beschermende investeringen zich tot de installatie van een firewall of email encryptie. Voor IT of juridisch advies, terugbetaling van kosten en dergelijke na een aanval,  sluiten bedrijven een cyberverzekering. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de behandeling van de aanval nadat de situatie zich voordoet. Goede voorbereiding is echter waardevol om de gevolgen van dergelijke incidenten beter te kunnen beheren en te beheersen en om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen. 

Om haar klanten niet alleen na maar ook vóór een incident te begeleiden, heeft Zurich Benelux bij haar #CyberComfort verzekering nu het Response-ability pakket.  Dit pakket werd mogelijk gemaakt dankzij het partnership van Zurich Benelux met Northwave. “Met het Response-ability pakket maakt Zurich Benelux voor klanten met een #CyberComfort polis op een pro-actieve, sector-specifieke en gepersonaliseerde manier, dus voor het incident zich voordoet, werk van voorbereiding op mogelijke cyberincidenten”, verduidelijkt De Nil (CEO Zurich Benelux). Dankzij deze voorbereiding kunnen bepaalde risico’s vermeden worden en de afhandeling van de crisissituatie sneller gebeuren, zodat de financiële, commerciële of operationele impact beperkt kan worden. 

“Wij brengen de belangrijkste risico’s in beeld en maken een effectief response plan op. De klant krijgt eveneens crisismanagement opleidingen en een abonnement op Threat Response, een online nieuwsdienst die waarschuwt voor relevante dreigingen”, voegt Steven Dondorp, CEO van Northwav,e hier aan toe.

Deze samenwerking markeert een belangrijk punt binnen de ambitie van Zurich Insurance Benelux om innovatieve verzekeringsoplossingen aan te bieden die beter aansluiten bij de behoefte van de klant. Het nieuwe cyberverzekeringsproduct van Zurich Insurance Benelux is geschikt voor alle soorten bedrijven.

De polis dekt nog altijd de ondersteuning, de tijdige en correcte afhandeling van eventuele schade eisen als er zich een incident voordoet.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This