Dell Technologies stelt zich nieuwe doelen voor maatschappelijke verandering in 2030

18 november 2019

Dell Technologies luidt een nieuw decennium van verantwoordelijkheid en innovatie in met doelen die de sociale impact van het bedrijf wereldwijd zullen bevorderen. De ambitieuze doelen zijn de spil van het 2030 Progress Made Real-plan van het bedrijf. Deze zijn gebaseerd op de overtuiging dat technologie en data, in combinatie met de menselijke geest, positieve krachten zijn en altijd zullen blijven. “Het ontsluiten van de kracht van data zal de mensheid in het volgende decennium verder vooruit helpen dan andere krachten”, aldus Michael Dell, voorzitter en CEO van Dell Technologies. “We zijn toegewijd om die kracht breed beschikbaar te maken voor gemeenschappen over de hele wereld, zodat we gezamenlijk vooruit kunnen gaan.”

Collectieve impact

Het komende decennium zal Dell Technologies zijn wereldwijde schaal, brede technologieportfolio en expertise gebruiken om een betekenisvolle en meetbare impact op de samenleving en de planeet te hebben. Tegen 2030 zal het bedrijf:

Duurzaamheid bevorderen

  • Een equivalent product recyclen voor elk product dat een klant koopt
  • De circulaire economie leiden, waarbij meer dan de helft van alle product content wordt gemaakt van gerecycled of hernieuwbaar materiaal
  • 100% gerecycled of hernieuwbaar materiaal gebruiken in alle verpakkingen
  • Toekomstgerichte vaardigheidsontwikkeling bieden aan werknemers in hun toeleveringsketen
  • Een uitgebreid, op wetenschap gebaseerd klimaatprogramma draaien, waarbij emissiedoelstellingen worden vastgesteld voor alle faciliteiten, toeleveringsketens en activiteiten voor gebruik van onze producten door klanten, waaronder samenwerking met leveranciers om tegen 2030 een broeikasgasemissiereductie van 60% per eenheid omzet te behalen

Inclusiviteit in stand houden

  • Vrouwen aanwerven, helpen ontwikkelen en behouden zodat ze 50% van het wereldwijde personeelsbestand en 40% van het wereldwijde management vertegenwoordigen
  • 95% van alle teamleden op jaarbasis informeren over onbewuste vooroordelen, intimidatie, micro-agressies en privileges

Levens transformeren

  • De gezondheid, het onderwijs en de economische kansen van 1 miljard mensen bevorderen
  • 1.000 non-profitorganisaties digitaal transformeren
  • 75% van de teamleden aansporen deel te nemen aan liefdadigheidsacties en vrijwilligerswerk in gemeenschappen

Ethiek en privacy zijn fundamenteel voor de zakelijke- en sociale impactstrategie van Dell Technologies en zijn essentieel voor de uitvoering van de 2030-doelen. Het bedrijf zet de standaard op het gebied van privacy en transparantie door processen voor data control te automatiseren, waardoor klanten gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot hun persoonlijke informatie, deze kunnen verwijderen of delen. Om de passie van teamleden en partners voor ethiek en integriteit te versterken, zal Dell Technologies digitale hulpmiddelen gebruiken om het gemakkelijker te maken inzichten te krijgen in compliance-kwesties en deze te meten en te controleren.

Ga naar delltechnologies.com/progressmadereal voor de volledige lijst met 2030-doelen. Deze grootse, maar haalbare doelen zijn uitgebreid, diepgeworteld in het bedrijf en ontworpen om de strategie van Dell Technologies te verbeteren en zijn doel te ondersteunen om menselijke vooruitgang te bevorderen.

Samen de vooruitgang versnellen

Klanten vormen de kern van de sociale impactstrategie van Dell Technologies, en bepalen zo mede de prioriteiten voor de 2030-doelen. Naast het zoeken van input van klanten, heeft Dell Technologies derden ingeschakeld, rekening houdend met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en de verklaring van de Business Roundtable over het doel van een onderneming. Dell heeft ook teamleden geïnterviewd om de meest kritieke problemen en kansen te beoordelen die zij in hun werk en de wereld zien

“We hebben een grote verantwoordelijkheid om de volledige kracht van Dell Technologies toe te passen om levens en de samenleving te transformeren,” zei Karen Quintos, chief customer officer bij Dell Technologies. “Door ons technologieportfolio, wereldwijde schaal, getalenteerde teams en klantpartnerschappen te combineren, kunnen we een aanzienlijke positieve impact hebben. Onze agenda voor 2030 is uitgebreid en diepgeworteld in het hele bedrijf. De grootse doelen dagen ons uit om veel verder te gaan dan incrementele verandering. In sommige gevallen zijn we nog steeds bezig om te achterhalen hoe we daar komen – maar we weten dat significante verandering en innovatie begint met een diepe betrokkenheid en inzet.”

Overheid onderwijzen en begeleiden

Om te helpen data te gebruiken om de grootste uitdagingen van de mensheid in het komende decennium te overwinnen, heeft Dell Technologies de 2030 Progress Made Real Public Policy roadmap ontwikkeld. Wij zullen actief openbaar beleid ondersteunen om onze gewenste resultaten te behalen voor het bevorderen van duurzaamheid, het in stand houden van inclusiviteit, het transformeren van levens, en handhaving van ethiek en privacy.

 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This