Belnet ziet internetgebruik aan Belgische universiteiten opnieuw stijgen

27 juni 2019

Het internetgebruik aan de Belgische universiteiten is het afgelopen academiejaar opnieuw gestegen. Tussen september 2018 en juni 2019 werd er al 50 petabyte aan data gebruikt, wat vergelijkbaar is met het onafgebroken streamen van 14 125 356 wedstrijden van de Rode Duivels in full HD. Met de zomermaanden en de derde examenperiode in het vooruitzicht zal het totale verbruik tijdens het academiejaar 2018-2019 het record van vorig jaar overtreffen. Dat blijkt uit cijfers van Belnet, het nationale netwerk voor onderzoek en onderwijs. 

Piek

Dit academiejaar lag de piek in het verbruik in mei 2019, toen de Belgische universiteiten 5,76 petabyte aan data verbruikten. Gemiddeld kennen ze een jaarlijkse groei van 15 à 20 procent in hun internetverbruik. Met 595.340 studenten, onderzoekers en medewerkers in het hoger onderwijs is ook het aantal eindgebruikers licht gestegen (+ 0,6 %) ten opzichte van vorig jaar. 

Meer toestellen per gebruiker 

Didier Korthoudt, algemeen directeur van de IT-dienst van de universiteit van Luik (ULiège), ziet duidelijke redenen voor de stijging, die zich ook aan zijn universiteit doorzet: “In de eerste plaats is het aantal toestellen dat op ons netwerk is aangesloten sterk toegenomen, met momenteel gemiddeld 1,8 toestel per gebruiker op een totaal van 30.000 dagelijkse gebruikers. Verder spelen factoren als ons eigen podcastsysteem ‘Unicast’, de toename van e-learning en supercomputing een rol bij de stijging. Het netwerk wordt ten slotte ook aanzienlijk meer voor privédoeleinden gebruikt, waarbij gebruikers vaker zware multimediabestanden raadplegen en delen. Dat alles leidde tot een verdubbeling van ons dataverbruik tussen 2016 en 2018; een groei die voor onze IT-afdeling  talrijke uitdagingen met zich mee brengt op vlak van security en capaciteitsverhoging.” 

Data-explosie

Xavier Van Moen van VUB

Aan de VUB (Vrije Universiteit Brussel) is het bandbreedteverbruik vorig jaar met ongeveer 30 procent gestegen. Xavier Van Moen, CIO van de VUB: “Eerst en vooral is het aantal inschrijvingen aan onze universiteit de laatste jaren razendsnel toegenomen. Daarnaast hebben de investeringen in ons vaste en draadloze netwerk een flexibelere manier van werken, studeren en onderzoek gefaciliteerd. De nieuwe mogelijkheden die onze infrastructuur biedt, versterken op hun beurt opnieuw de vraag: een vicieuze cirkel waarvan niemand kan voorspellen waar deze zal eindigen.”

Net zoals aan andere universiteiten speelt de explosie van datavolumes in de onderzoekswereld eveneens een grote rol in het datagebruik. Van Moen: “Zo verwerkt het VUB-ULB Interuniversitair Instituut voor Hogere Energie (IIHE) bijvoorbeeld gigantische datasets die worden gegenereerd door de ‘Large Hadron Collider’ in het CERN. De data-explosie geldt echter niet enkel meer in klassieke domeinen, maar hoe langer hoe meer ook in de humane wetenschappen.”

Belnet blijft investeren 

Dirk Haex van Belnet

“De versnelling van de digitale transformatie in het Belgische hoger onderwijs vergt uiteraard continue investeringen in het Belnet-netwerk”, zegt Dirk Haex, technisch directeur van Belnet. “Dit jaar hebben we een budget voorzien van 2 500 000 euro voor investeringen in onze netwerkinfrastructuur. Gezien de toenemende internationale samenwerking in onderzoeksprojecten zetten we ook sterk in op de uitbreiding van onze capaciteit naar het pan-Europese onderzoeksnetwerk GÉANT. Zo zullen we onze verbindingen naar GÉANT begin volgend jaar upgraden naar 2 x 100 Gbit/s.” 

 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This