Dassault Systèmes en SuperMap integreren GIS- en simulatieplatformen

13 juni 2019

Veel steden en overheden in landelijke gebieden staan voor grote uitdagingen. Smart city-oplossingen, grote veranderingen op het gebied van transport en mobiliteit, een vergrijzende bevolking – het zijn allemaal ontwikkelingen die veel kansen bieden. Investeren in dit soort projecten is echter kostbaar. Bovendien vereist het een soepele samenwerking tussen tal van partijen. Het was tot nu toe lastig de data van alle betrokken partijen met elkaar te integreren. Hierdoor ontbreekt het in veel projecten aan mogelijkheden voor het maken van realistische simulaties of het ontwikkelen van digital twins.

Geïntegreerd platform

Om de bij dit soort projecten betrokken partijen te ondersteunen zijn Dassault Systèmes en de Chinese ontwikkelaar van GIS-oplossingen SuperMap Software een samenwerking aangegaan. Op basis daarvan worden de Geographical Information Systems van SuperMap en het 3DEXPERIENCE-platform van Dassault Systèmes met elkaar geïntegreerd. Hierdoor is het nu mogelijk om grote projecten op het gebied van smart cities en transport en mobiliteit veel beter te plannen, te ontwikkelen, te simuleren en te beheren. Dit doen zij door digital twins te ontwikkelen van gebouwen, verkeersknooppunten en dergelijke. Door één geïntegreerd platform te creëren, kunnen alle bij dit soort projecten betrokken organisaties nu hun data bij elkaar brengen, nauw met elkaar samenwerken, en maximaal gebruikmaken van big data en kunstmatige intelligentie.

BIM, GIS en 3DEXPERIENCity

Centraal binnen de samenwerking staat de uitwisseling van gegevens die belangrijk zijn voor stedelijke ontwikkeling en innovatie. Door het bundelen van data ontstaan volop kansen om nieuwe inzichten te genereren die helpen bij urban planning en innovatie. Dit levert nieuwe mogelijkheden op voor Building Information Modelling (BIM).

Om dit te realiseren, integreert Dassault Systèmes de op het 3DEXPERIENCE-platform gebaseerde 3DEXPERIENCity-oplossing met de mappingtechnologie van SuperMap. Hierdoor kunnen stedelijke oplossingen op realistische wijze worden gemodelleerd en gesimuleerd. Daarbij richten de samenwerkingspartners zich met name op de volledige lifecycle van gebouwen, spoorwegen, wegen, snelwegen, mobiliteitsknooppunten en andere infrastructurele projecten.

Digital twins

“Onze samenwerking met SuperMap biedt zowel overheden als commerciële partijen nieuwe kansen”, zegt Florence Verzelen, Executive Vice President Industry Solutions, Field Marketing, Global Affairs van Dassault Systèmes. “Hiermee kunnen zij zogeheten digital twin experiences ontwikkelen voor bestaande en nieuwe projecten op het gebied van de gebouwde omgeving en transportsystemen. Initiatieven op het gebied van smart cities en grote infrastructuurprojecten bieden volop kansen om de kwaliteit van stedelijke omgevingen aanzienlijk te verbeteren. Dit vereist echter wel dat de vele partijen die bij dit soort projecten zijn betrokken veel beter kunnen samenwerken. Hierdoor kunnen zij niet alleen innovatieve ideeën ontwikkelen, maar ze ook daadwerkelijk bouwen en opleveren.”

Grote kansen

“Ontwikkelingen als Big Data GIS en 3D GIS bieden grote kansen voor smart city-projecten”, meent Song GuanFu, CEO van de SuperMap Group. “De integratie van BIM en GIS heeft al talloze voordelen opgeleverd. De samenwerking met Dassault Systèmes maakt het mogelijk om hier nu ook simulatietechnologie en digital twins aan toe te voegen.”

 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This