Green IT Global publiceert best practices rond duurzame datacenters

27 mei 2019

Green IT Global heeft een overzicht gepubliceerd van best practices op het gebied van Green IT. Daarmee wil deze organisatie – een samenwerkingsverband van Alliance Green IT (Frankrijk), Green IT Amsterdam (Nederland), Green IT SIG (Zwitserland) en Sustainability for London (Verenigd Koninkrijk) – een impuls geven aan het verder verduurzamen van de ICT-industrie in het algemeen en datacenters in het bijzonder.

De ICT-industrie speelt een belangrijke rol op het gebied van duurzaamheid. Enerzijds verbruiken zij veel energie en creëren ze grote hoeveelheden restwarmte, om nog maar te zwijgen van eWaste. Maar anderzijds kan deze sector heel goed de sleutel in handen hebben tot het oplossen van een aantal milieuproblemen waarmee we op dit moment
worstelen. Omdat deze bedrijven het mogelijk maken om het IT-gebruik te vergroenen en tegelijkertijd innovatieve manieren te bieden aan andere sectoren en industrieën door gebruik te maken van slimme IT.

Prestaties verbeteren

Door het toepassen van innovatieve (IT) oplossingen zijn datacenters in staat om hun prestaties op het gebied van energieverbruik en milieu-impact te verbeteren. Door hun infrastructuur te integreren in slimme energienetten – zowel elektriciteitsnetten als warmtenetten – zijn datacenters ook in staat om netbeheerders te helpen het hoofd te bieden aan de aanzienlijke toename van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind.

De afgelopen 5 tot 7 jaar zijn er in heel Europa verschillende initiatieven ontplooid om de kennis en adoptie van Green IT te vergroten en te stimuleren. Met veel van de betrokken partijen die zowel regionaal als internationaal opereren, hebben de betrokkenen elkaar in de loop der tijd meerdere malen ontmoet en samengewerkt.

Bundeling van kennis

Overtuigd van de voordelen van deze samenwerkingsverbanden hebben Green IT Amsterdam (Nederland), Sustainability for London (Verenigd Koninkrijk), Green IT SIG (Zwitserland) en Alliance Green IT (Frankrijk) de mogelijkheid van een meer structurele aanpak verkend. Alle vier werken hard om duurzaamheid te verbeteren – door Green IT te promoten, door deel te nemen aan onderzoeks- en innovatieprojecten en door zowel overheden als bedrijven te helpen toegang te krijgen tot relevante Green IT-technologie. Men probeert daarmee een internationaal Green IT eco-systeem op te zetten.

In het nu gepubliceerde overzicht is een groot aantal duurzaamheids- en Green IT-projecten verzameld waaraan de organisaties tot nu toe hebben gewerkt met partners in het bedrijfsleven, overheid en academische wereld. Deze projecten waren zeer succesvol. Maar er is (veel) meer te doen, stelt men vast. Daarom hopen zij dat het gepubliceerde document inspiratie biedt om de inspanningen verder te vergroten. Het document is hier beschikbaar.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This