Het grote GDPR handboek

15 oktober 2018

De discussie rond dataprivacy is een van de bepalende vraagstukken van dit decennium. Europa heeft in dat kader beslist om met de General Data Protection Regulation (GDPR) een nieuwe regelgeving in te voeren. Zo wil de Europese Unie (EU) opnieuw een evenwicht vinden tussen het recht op privacy van haar burgers en de mogelijkheid voor bedrijven om gegevens van die burgers te gebruiken. Dit betekent het begin van een nieuw tijdperk voor de verwerking van persoonsgegevens en voor je eigen privacy en die van je klanten.

De invoering van die nieuwe regels stelt ons allemaal voor een grote uitdaging. Voor veel bedrijven is de verwerking van persoonsgegevens een essentieel onderdeel van hun activiteit. Zelfs als dit niet meteen een van je kernactiviteiten is, is de kans nog groot dat je in orde moet zijn met de GDPR. We verzamelen immers allemaal gegevens van bestaande en potentiële klanten, van bezoekers van onze website, van de lezers van onze nieuwsbrief…

Twee ervaren IT-ers schrijven een toegankelijk boek over de nieuwe privacywetgeving

Group Joos heeft er een punt van gemaakt volledig in orde te zijn met de nieuwe wet. Ze zijn sinds 2016 in de weer om kennis op te bouwen, hun procedures op punt te zetten en de klanten te informeren. De verworven kennis delen ze met veel plezier met anderen. Op hun website zijn sinds midden vorig jaar regelmatig blogteksten gepubliceerd over het onderwerp. Daarop hebben ze heel wat positieve reacties gekregen en tegelijk ook veel vragen, waaruit blijkt dat de belangstelling voor het onderwerp zeker niet verdwenen is.

In de overtuiging dat de nood aan informatie nog steeds groot is, hebben Viktor D’Huys van Group Joos en Peter Witsenburg van de Cloud Makelaar, een specialist in Cloud technologie en informatiebeveiliging, de handen in elkaar geslagen en hun kennis en inzichten samengebracht. Daaruit is ‘Het grote GDPR handboek’ ontstaan. Het boek behandelt alle aspecten van de GDPR en biedt een pragmatische benadering met veel praktische tips, geschikt voor zowel kleine als grotere bedrijven.

Klik op de cover van het boek om deze gratis te kunnen downloaden.

 

De GDPR is complex en lijkt een mijnenveld voor de leek die er onvoorbereid aan begint. Deze publicatie wil je als ondernemer helpen en je gids zijn bij het navolgen van de nieuwe wetgeving. Je krijgt een overzicht van de belangrijke definities en begrippen in de GDPR en uitleg bij de filosofie en de redeneringen die achter de regels schuilgaan.

Beginnende Data Protection Officers, volleerde Information Security Officers maar ook alle ondernemers, klanten en leveranciers, allemaal moeten we rekening houden met de nieuwe spelregels rondom gegevensbescherming en dataprivacy. Viktor D’Huys en Peter Witsenburg stellen vast dat er nog altijd veel misverstanden bestaan binnen de KMO’s of MKB’s als het erom gaat de regelgeving in de praktijk te brengen. Vaak kwam er de persoonlijke vraag van zaakvoerders om een soort van leidraad of stappenplan waarin duidelijk vermeld staat wat hun te doen staat om in regel te zijn met de GDPR. Aan die nood willen de auteurs met het grote GDPR-handboek tegemoet komen.

De uiteindelijke bedoeling is om een zo groot mogelijk publiek te bereiken door in klare taal uit te leggen wat de nieuwe regelgeving voor elke organisatie en elke consument zal gaan betekenen.

De auteurs zijn Philippe De BackerBelgisch staatssecretaris voor Privacy, bevoegd voor wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer dankbaar voor het schrijven van het voorwoord voor het handboek.

Wij wensen jullie alvast veel leesplezier!

Peter Witsenburg

Peter Witsenburg

Information Security Implementation Lead Manager/Auditor & Data Protection Trainer in how to become GDPR compliant

Pin It on Pinterest

Share This