Waarom zowel Artificial Intelligence als datamanagement essentieel zijn voor de patient journey

4 september 2018

Digitale transformatie en nieuwe technologieën hebben de potentie om de customer journey te transformeren. Consumenten genereren immers enorme hoeveelheden data, die kunnen worden gebruikt om meer inzicht in de doelgroep te krijgen. Dat geldt ook voor de gezondheidszorg – laten we die reis in deze sector de patient journey noemen. Als patiënt worden er namelijk veel data van en over je verzameld. Denk aan registratie bij de zorginstelling en een afspraak met de huisarts, tot aan de uitslag van een bloedtest en het recept om een medicijn op te halen bij de apotheek. Gegevens die bovendien op verschillende plekken worden opgeslagen. 

In combinatie met technologieën als big data en Artificial Intelligence (AI) kunnen al die data per patiënt bruikbare inzichten opleveren. En dat kan in de gezondheidszorg en farmaceutische industrie bijdragen aan betere patiëntroutes of behandelingsplannen. Ook zijn patiënten op basis hiervan continu te monitoren, waardoor medische tests minder vaak nodig zijn. Zo kunnen predictive analytics naar verwachting in 2023 zorgen voor 25 procent minder zorgkosten, dragen de grote hoeveelheden data bij aan betere patiëntenzorg en meer efficiëntie, en kunnen ze zelfs bijdragen aan het vinden van een medicijn voor bepaalde ziektes. 

Datamanagement

Big data en AI zijn dus in te zetten om de patient journey zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Maar daarnaast mag ook datamanagement niet worden onderschat. Omdat in deze sector geen tijd is voor vertragingen, moet in een oogopslag duidelijk zijn waar de data zijn opgeslagen. Bovendien zijn privacy en beveiliging van gegevens belangrijke elementen – de veiligheid van patiënten moet immers gewaarborgd zijn, en datalekken zijn simpelweg geen optie.

Philippe Wackers, Innovation Manager EMEA Healthcare bij NetApp: “Zorginstellingen komen steeds vaker voor de uitdaging te staan om niet alleen met patiëntgegevens om te gaan, maar ook met vragen van patiënten over hun gegevens. Zij moeten zelf bepalen in hoeverre ze willen dat organisaties hun gegevens opslaan. IoT, analytics en soortgelijke nieuwe technologieën bieden mogelijkheden om proactief om te gaan met gegevens, en patiënten en artsen dichter bij elkaar te brengen. Maar daarvoor moet opslag en management van die data wel eerst goed geregeld zijn.” 

Interessant én belangrijk

Hoe meer gegevens er verzameld worden, hoe meer informatie beschikbaar kan worden gemaakt en des te  belangrijker het doordacht opslaan ervan is. Dat maakt cloudmanagementdiensten – ook in de gezondheidssector – interessanter en belangrijker dan ooit. Duidelijk moet vastgelegd worden wie heeft er toegang toe heeft, en wie die data kan verwerken. Zo doen werknemers in deze sector er goed aan zich te laten bijscholen in hoe zij die gegevens goed en veilig opslaan. De toenemende hoeveelheden data hebben potentie om de toekomst van de gezondheidszorg te transformeren. Daarom is het ook erg belangrijk om constant na te denken over het opslaan ervan, en is het traditionele model waarbij voor elke applicatie een silo gebouwd werd, en in veel gevallen nog steeds wordt, niet meer van deze tijd.

 

Pin It on Pinterest

Share This