Onderzoek Zerto/IDC: helft bedrijven verloor afgelopen 3 jaar data door IT-storing

27 augustus 2018

Zerto heeft de whitepaper ‘State of IT Resilience’ gepubliceerd waarin de resultaten zijn verwerkt van een onderzoek dat analistenbureau IDC in opdracht van Zerto uitvoerde. Volgens de whitepaper vindt 90% van de respondenten de IT-infrastructuur van hun organisatie onvoldoende veerkrachtig. Bijna de helft van alle organisaties kreeg in de afgelopen drie jaar te maken met een IT-storing die in gegevensverlies resulteerde.

Hoewel de meerderheid van de bedrijven die aan het onderzoek deelnamen voor de komende twee jaar een project op stapel hebben staan op het gebied van cloud computing, digitale transformatie of modernisering van hun IT-infrastructuur, geven zij ook aan dat ze achterlopen met hun doelstellingen op het gebied van IT resilience. Hun IT-afdeling staat onder druk om cloud- en moderniseringsprojecten uit te voeren, maar worstelt nog altijd met het treffen van basismaatregelen voor databescherming en gegevensherstel. 77% van de respondenten kreeg de afgelopen twee jaar te maken met een bedrijfsinterruptie als gevolg van een IT-storing. Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat alleen bedrijven met veerkrachtige IT-processen in staat zijn om de kans op downtime te verkleinen en hun focus te richten op projecten die bijdragen aan digitale transformatie.

Belangrijke onderzoeksbevindingen zijn onder meer:

Er is sprake van een forse kloof tussen de gewenste en huidige IT-infrastructuur. 90 procent van alle bedrijven is van mening dat databescherming belangrijk of van cruciaal belang is voor projecten op het gebied van digitale transformatie en IT-modernisering. Desondanks beschikken ze niet over de technologische voorzieningen die nodig zijn om hun bedrijfsgegevens effectief te beschermen.

– Slechts 7% van alle organisaties acht hun infrastructuur volwassen genoeg om veerkracht te bieden.

– Bijna de helft (49%) ondervond de afgelopen drie jaar een IT-incident waarbij ze niet in staat waren om gegevens te herstellen.

Veerkracht naar de volledige IT-infrastructuur brengen is van cruciaal belang voor zakelijk succes en het voltooien van projecten rond cloud computing, modernisering van de IT-infrastructuur en digitale transformatie.

Bedrijven stellen zichzelf aan risico’s bloot
Voor organisaties die de afgelopen twee jaar te maken kregen met een IT-gerelateerde storing had dit ingrijpende gevolgen.

  • 93 procent kreeg de afgelopen twee jaar te maken met een bedrijfsinterruptie als gevolg van een IT-storing. Bij 77% was dit tot op zekere hoogte van invloed op de bedrijfsvoering.
  • 79 procent verloor hierdoor direct geld of maakte indirect kosten vanwege de noodzaak om externe expertise op het gebied van gegevensherstel in te schakelen.
  • 20 procent verloor klanten permanent als gevolg van de bedrijfsinterruptie.

Deze risico’s nemen alleen maar toe nu de kans op dit soort calamiteiten groter wordt als gevolg van diverse factoren, waaronder cyberaanvallen.

  • 77 procent van alle organisaties werd de afgelopen 12 maanden door een cyberaanval getroffen. Van deze groep was 89% niet tegen de aanval bestand. 39% kreeg te maken met vijf of meer incidenten die resulteerden in beschadiging of verlies van data.

Bedrijven investeren meer in IT resilience en gerelateerde training. IT resilience moet een strategische topprioriteit vormen voor elke toekomstgerichte organisatie, en databescherming moet daarbij voorop staan.

  • Meer dan 55% van alle bedrijven verwacht dat de complexiteit rond databescherming toeneemt. Het gebruik van verschillende tools maakt de zaken er alleen maar complexer op.
  • Als reactie op deze toenemende complexiteit is 85% van plan om meer personeel aan te trekken en/of te trainen. 94% procent verwacht de komende 24 maanden meer in IT resilience te investeren.
  • De cloud werd gezien als een kerncomponent van IT resilience. Het onderbrengen van data in de cloud werd gezien als het IT-initiatief met de hoogste prioriteit voor de komende 12 maanden.

 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This