Elimity rolt IAM-datamart uit bij Benelux-banken

17 mei 2018

De Belgische fintech start-up Elimity voert momenteel projecten uit bij Rabobank en ING. Het nieuwe software-platform van Elimity stelt banken, verzekeringsbedrijven en financiële dienstverleners in staat om hun interne data-gerelateerde security en compliance verder te verbeteren.

Het levert hen relevante IAM-inzichten om te evolueren van periodieke tijdrovende compliance-inspanningen naar meer efficiënte continue compliance. Het platform speelt in op de groeiende vraag van instellingen om zich met een gerust gemoed aan te passen aan steeds complexere regelgevingen.

Uitdagingen

Voor elke bank, verzekeringsbedrijf en financiële dienstverlener vormt het beheer van wie toegang heeft tot welke data een cruciaal onderdeel van security, risk en wettelijke compliance. Terwijl bij veel bedrijven technische IAM-platformen in gebruik zijn, blijft het attesteren van IAM-compliance een tijdrovende uitdaging. Fel gereguleerde bedrijven voeren grote periodieke inspanningen uit om handmatig in informatietabellen te graven. Ze besteden veel tijd en middelen om de compliance te verifiëren voor slechts één verlopen moment in de tijd. De situatie wordt steeds moeilijker omdat deze partijen geconfronteerd worden met een stijgende organisatorische complexiteit en strenger wordende wettelijke vereisten.

De uitdaging is helder, meent Elimity: hoe een organisatie van tienduizenden gebruikers en duizenden rollen beheren om compliant te blijven met wettelijke verplichtingen?

Data analytics

“Vandaag vormt datatoegang-compliance een technisch en tijdrovend proces”, zegt Elimity CEO Maarten Decat. “Bedrijven kunnen nu beschikken over een oplossing die minder arbeidsintensief en foutgevoelig is. Door het opzetten van een IAM-datamart en het verbinden van technische IAM-data met bedrijfsactiviteiten en HR-informatie, biedt ons software-platform begrijpbare business compliance-inzichten doorheen toepassingen, organisatie-domeinen en departementen.”

Banken, verzekeringsbedrijven en financiële dienstverleners gebruiken het platform om met een gerust gemoed IAM-compliance te beheren. Elimity ondersteunt het reduceren of het elimineren van Excel-inspanningen die door business consultants handmatig worden uitgevoerd om te slagen voor één enkele verificatie. Bijkomend bouwt het Elimity-platform verder op de bestaande security-infrastructuur, waardoor de return on investment verder verhoogt.

Continu in control

Elimity wil banken helpen om hun IAM-maturiteit verder te verhogen. De aanpak van de startup ontsluit data intelligence voor het automatiseren van monitoring, het opvolgen van compliance doorheen de tijd, en het signaleren wanneer inbreuken optreden. Door de integratie van het platform uit te breiden naar tools die data-toegangsverzoeken beheren, zorgt Elimity voor klanten dat compliance niet meer kan worden geschonden. “In essentie laat dit onze klanten toe om te evolueren naar een preventief datatoegang-beheer, iets waarnaar de market reeds jaren uitkijkt,” vult Maarten Decat aan.

De aanpak van Elimity laat alle betrokken managers toe om gefundeerde beslissingen te nemen, vanuit hun eigen oogpunt en verantwoordelijkheden, als onderdeel van de integrale automatisering van het beheer van risico en compliance. Data-gedreven toegang-management op enterprise-niveau is de ontbrekende schakel in IAM voor bedrijven om te komen tot continu secure, compliant en in controle.

Rabobank

Na het afronden van een succesvolle pilot bij Rabobank, voert Elimity nu een productie-deployment uit bij deze grote Nederlandse bank.

Maarten Decat: “Organisaties met een grootte en complexiteit zoals Rabobank hebben voordeel bij een structurele maar hanteerbare oplossing om bij te blijven met meer stringente interne en wettelijke vereisten. Op die manier faciliteert Elimity financiële instellingen om gestructureerd om te gaan met IAM compliance verificaties. Door de inzichten die Elimity aanbiedt doorheen het grootste deel van de medewerkers, autorisaties en toepassingen, laat Elimity hen toe om continu en efficiënt de toegang te beheren tot hun meest belangrijke data.”

ING

Een mijlpaal noemt Elimity de strategische relatie met ING, die begon wanneer Elimity als laureaat werd uitgeroepen op ING FinTech Village. De ING-incubator valideerde het idee van Elimity, terwijl aan de verwachtingen werd beantwoord.

“Het innovatieve platform van Elimity biedt unieke mogelijkheden voor het beheer van datatoegang over de hele ING-organisatie. Het past in de strategie om onze interne inspanningen verder te stroomlijnen met het oog op IAM compliance verificaties en verder te evolueren naar continue compliance.” zegt David Rasson, Center of Expertise Lead Innovation bij ING.

Strategisch groeien

“We werken intensief samen met onze belangrijkste klanten en schakelen een versnelling hoger met verschillende Belgische en internationale banken. Het doel is om uit te breiden buiten de BeNeLux regio naar de rest van Europa en later de US,” zegt Maarten Decat. “Om dit te realiseren, trekken we nieuwe getalenteerde personeelsleden aan en exploreren we partnerships met financiële consultancy verleners.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This