75 procent van operators en enterprises verwacht netwerk komende 5 jaar te automatiseren

26 april 2018

Overal ter wereld transformeren organisaties hun netwerken door gebruik te maken van intelligente automatisering, programmeerbare optics en geavanceerde analysemogelijkheden. Dit is nodig om zich dynamisch aan te kunnen passen aan de veranderende marktomstandigheden. Met het oog op de cruciale rol van automatisering bij het reageren op toekomstige wijzigingen in de bedrijfs- en marktomstandigheden gaf Ciena het onderzoeksbureau ACG Research opdracht om een onafhankelijk rapport op te stellen over de huidige stand van zaken rond adaptieve netwerken en in te zoomen op hoe en waarom operators en grote ondernemingen hun netwerken transformeren. Volgens het onderzoeksrapport zullen de investeringen in netwerkautomatisering tussen nu en 2021 met circa 30 procent toenemen. 75 procent van de respondenten verwacht hun netwerk de komende vijf jaar ingrijpend of volledig te automatiseren. 

Andere belangrijke onderzoeksbevindingen:

  • De belangrijkste beweegredenen die de respondenten opgaven voor het opvoeren van het niveau van automatisering waren o.a. een snellere dienstverlening, verbeterde klantentevredenheid, verbeterde zakelijke flexibiliteit en de mogelijkheid om complexere en innovatievere diensten te ondersteunen.
  • Gevraagd naar hun belangrijke punten van zorg en de lacunes die ze moeten dichten om een succesvolle netwerktransformatie te waarborgen, werden de volgende drie punten het meest genoemd: beveiliging, informatie en analyses uit netwerkdata en vaardig personeel dat niet alleen traditionele telecomnetwerken begrijpt, maar ook kan werken met de laatste software- en IT-innovaties.
  • In alle regio’s merkten respondenten analysemogelijkheden en beveiliging aan als de belangrijkste vereisten voor het opvoeren van het automatiseringsgehalte. Wat betreft overige vereisten liepen de meningen enigszins uiteen. Zo zag 68 procent van de operators in Midden- en Latijns-Amerika het verkrijgen van toegang tot informatie over de netwerkprestaties als een van de belangrijkste drie aspecten. 55 procent van de Europese respondenten en 40 procent van de respondenten in de regio Asia-Pacific namen daarentegen een open en programmeerbare infrastructuur op in hun top drie.
  • 60 procent van alle wereldwijde respondenten gaf aan dat openheid en interoperabiliteit “zeer belangrijk” waren voor het automatiseren van hun netwerk. 82 procent is van plan om gebruik te maken van open source-software van leveranciers of van een mix van oplossingen.
  • De respondenten werden daarnaast gevraagd met welke superheld zij hun toekomstige netwerk zouden vergelijken. De drie meest gehoorde antwoorden waren de Hulk, Spiderman en Black Widow. Als reden voor hun keuze wezen de respondenten op kracht, snelheid en intelligentie.

Pin It on Pinterest

Share This