Online diensten zijn per 1 april in de volledige EU toegankelijk

28 maart 2018

Aanbieders van online diensten zoals Netflix zijn vanaf 1 april verplicht Europese klanten uit de volledige Europese Unie toegang te geven tot hun content. Wel mag de aangeboden content per EU-lidstaat verschillen.

Dit maakt de Europese Commissie bekend. Wie op dit moment een abonnement heeft op een online dienst, kan hiervan in veel gevallen in het buitenland geen gebruik maken. Dit aangezien aanbieders gebruik maken van blokkades, waardoor klanten alleen in hun eigen land toegang hebben tot aangeboden content. Hier komt per 1 april dus verandering in.

Digitale eengemaakte markt

“Sinds de daadwerkelijke afschaffing van de roamingtarieven in juni 2017 genieten consumenten in heel Europa van gratis roaming. Het wegnemen van de grenzen die Europeanen hebben verhinderd om op reis te gaan met hun abonnementen voor digitale media en inhoud, is een nieuwe verwezenlijking van de digitale eengemaakte markt voor onze burgers”, zeggen vicevoorzitter van de Europese Commissie Andrus Ansip, commissaris Mariya Gabriel, de Bulgaarse minister van Vervoer, Informatietechnologie en Communicatie Ivaylo Moskovski en de Europese Parlementsleden Pavel Svoboda en Jean-Marie Cavada in een verklaring.

Met de nieuwe regels speelt de Europese Commissie in op nieuwe gedragspatronen en gewoonten van de Europese burgers die gebruikmaken van nieuwe technologieën. “Zo zijn bijvoorbeeld de consumentenuitgaven voor abonnementsdiensten voor videomateriaal jaarlijks met 113 % gestegen tussen 2010 en 2014, en het aantal gebruikers met 56 % tussen 2014 en 2015. Volgens ramingen zouden ook minstens 29 miljoen mensen, wat neerkomt op 5,7 % van de consumenten in de EU, gebruik kunnen maken van grensoverschrijdende portabiliteit, en in de toekomst zal dit cijfer nog veel hoger liggen – tot wel 72 miljoen mensen tegen 2020.” De Europese Commissie verwacht dat aanbieders van online diensten meer abonnees zullen krijgen doordat gebruikers in de volledige EU toegang krijgen tot content.

Pin It on Pinterest

Share This