Rapport: cloud-enabling beleid stimuleert economieën, maar eisen voor datalokalisatie staan groei in de weg

6 maart 2018

Cloudcomputing maakt een steeds wezenlijker deel uit van de economische groei van landen. Deze steeds vaker geïmplementeerde technologie ondersteunt internationale bedrijven en helpt overheden dagelijks beter contact te maken met burgers. Hieruit volgt dat landen met een beleid dat cloudcomputingdiensten promoot, de productiviteit verhogen en hun economie verbeteren.

De BSA Global Cloud Computing Scorecard 2018 – de nieuwste versie van het enige internationale rapport dat de bereidheid van landen voor de adoptie en groei van cloudcomputingdiensten rangschikt – bevat een bijgewerkte methodologie die de exponentiële groei van cloudcomputing over de afgelopen vijf jaar nog beter weerspiegelt. De nadruk ligt nu nog meer op beleidsgebieden als privacywetten, cybersecuritywetgeving en breedbandinfrastructuur.

De meeste landen blijven verbeteringen doorvoeren, zo blijkt uit het onderzoek, maar sommige markten komen juist nog verder achter te liggen. Duitsland scoorde het hoogst op de scorecard – dankzij zijn nationale beleid voor cybersecurity en de promotie van vrije handel – op de voet gevolgd door Japan en de Verenigde Staten. Achteraan komt een kleine groep landen die de internationale benadering niet hebben omarmd: Rusland, China, Indonesië en Vietnam. Voor wat betreft de algemene ranglijst zagen het Verenigd Koninkrijk en Brazilië de meeste verbetering (deze landen stegen respectievelijk vijf en vier plaatsen op de ranglijst).

De belangrijkste resultaten van de Scorecard zijn:

  • Geavanceerd privacy- en securitybeleid onderscheidt toonaangevende landen van achterblijvende markten. Landen blijven hun databeschermingstelsels updaten en verfijnen, meestal op zo’n manier dat het gegevensstromen over de grens mogelijk maakt. Toch hebben veel landen nog altijd geen geschikte privacywetten in werking gesteld.
  • Opkomende markten blijven achterlopen in de adoptie van cloudvriendelijk beleid, wat groei in de weg staat. Voorbeelden zijn regelgevingen die aanzienlijke drempels vormen voor cloudserviceproviders, eisen voor datalokalisatie en een gebrek aan cybersecuritybescherming.
  • Afwijkingen van alom toegepaste stelsels en internationale overeenkomsten staan belangrijke markten in de weg. Internationaal geaccepteerde standaarden, certificeringen en tests helpen de security-omgeving voor cloudcomputing verbeteren, maar niet alle landen erkennen dit soort best practices om te voldoen aan lokale standaarden.
  • De weinige landen die lokalisatiebeleid hebben omarmd, betalen hiervoor een hoge prijs. Eisen voor datalokalisatie zijn een drempel voor cloudcomputing, met negatieve financiële gevolgen voor lokale markten.
  •  Meer nadruk op IT-readiness en de implementatie van breedband leidt tot interessante resultaten. Om te kunnen profiteren van cloudcomputing voor groei, hebben landen en bedrijven toegang nodig tot een krachtig netwerk. Hoewel bijna alle landen blijven werken aan het verbeteren van breedbandtoegang, blijft het succes van deze inspanning zeer inconsistent.

De Scorecard onderzoekt het juridische en wettelijke framework van 24 landen en biedt zo een platform voor discussie tussen beleidsmakers en cloudserviceproviders. Deze dialoog kan helpen bij de ontwikkeling van een stelsel wetten en regels voor het faciliteren van cloudcomputing, dat internationaal in harmonie is.

“De Scorecard is een tool die landen kan helpen hun beleid op constructieve wijze te evalueren en de volgende stappen te bepalen om de adoptie van cloudcomputing te vergroten”, zegt Victoria Espinel, President en CEO van BSA | The Software Alliance. “Met cloudcomputing heeft iedereen toegang tot technologie die voorheen alleen beschikbaar was voor grote organisaties. Dat maakt de weg vrij voor betere verbindingen en innovatie. Landen die de vrije stroom van data omarmen, geavanceerde cybersecurity-oplossingen implementeren, intellectueel eigendom beschermen en IT-infrastructuren instellen, blijven profiteren van de voordelen van cloudcomputing voor zowel bedrijven als burgers.”

Pin It on Pinterest

Share This