De belangrijkste AI-ontwikkelingen van 2018

19 februari 2018

Ruim 30 procent van alle IT-partners van Fujitsu verwacht in 2018 een enorme groei op het gebied van kunstmatige intelligentie. Vanwege de groeiende belangstelling vanuit zowel het bedrijfsleven als de consument, heeft Fujitsu daarom aan zijn leidinggevenden gevraagd wat dé trends zijn voor 2018 op het gebied van AI.

Tachtig procent van alle grote bedrijven wil in 2018 de mogelijkheden van AI onderzoeken. Zestig procent van hen gaat daarom het komend jaar AI-proefprojecten lanceren, en zo het potentieel van de technologie onderzoeken. “Op het moment dat zij de implementatiefase bereiken, zullen al deze bedrijven erachter komen dat hun personeel niet over de juiste kennis beschikt”, aldus Duncan Tait, CEO EMEIA Fujitsu. Dit komt doordat AI-systemen zo intelligent worden dat zij zichzelf gaan verbeteren. Op dit punt zullen de eisen van bedrijven op het gebied van AI omslaan; van personeel dat AI-systemen ontwerpt naar personeel dat AI-systemen alleen nog maar onderhoudt.

Groeiende vraag naar rekenkracht

Over het algemeen wordt aangenomen dat iets pas intelligent is als het vermogen heeft om zelfstandig te leren. “Om succesvol AI te ontwikkelen, is ‘machine learning’ vereist. Hiervoor is enorm veel rekenkracht nodig, die wordt geleverd door grote netwerken van vele simpele computers”, zegt Glenn Fitzgerald, CTO Product Business Line bij Fujitsu EMEIA. Machine learning is wanneer computers leren van en verbeterd worden door computers. Fitzgerald: “Bedrijven kunnen ‘on demand’ over de benodigde rekenkracht beschikken door AI-toepassingen te verbinden via speciaal hiervoor ingerichte platforms.”

Neurale netwerken vinden hun toepassingen in diverse domeinen, bijvoorbeeld in de financiële sector. Neurale netwerken en AI maken patroonherkenning mogelijk en kunnen effecten van modellen simuleren. Investeerders en banken die door middel van AI bewegingen op de beurzen kunnen berekenen, analyseren en vervolgens hun financiële modellen en producten met deze kennis aanpassen. Met deze modellen is het mogelijk om veel preciezer het rendement op investeringen te bepalen. In Nederland werken verschillende banken en verzekeraars, inclusief DNB, al aan toepassingen met behulp van deze systemen.

De mogelijkheden zijn voor deze systemen eindeloos: zware industrie, bouw, utiliteit. Met zelflerende modellen kun je berekenen hoe je bepaalde grondstoffen milieuvriendelijk kunt delven, waar je leidingen het best kunt leggen of berekenen of de draagkracht van een constructie voldoende is voor een gebouw en onder welke omstandigheden dat het geval is.

Virtuele assistenten gemeengoed

“In 2018 zullen we een sterke stijging zien in het gebruik van virtuele assistenten en chatbots door banken en verzekeringsmaatschappijen”, zegt Dr. Joseph Reger, CTO bij Fujitsu EMEIA. “De digitalisering van de helpdesk zal niet onopgemerkt voorbijgaan aan de consument, echter in 2020 zal niemand meer doorhebben dat zij te maken hebben met AI in plaats van een mens.” De chatbot is eigenlijk al gemeengoed, maar op dit moment werken de meeste virtuele assistenten nog op basis van scripts. Ze ‘leren’ niet. Pas als de assistent leert hoe ze met emoties om moet gaan, ze kan ‘voorspellen’ en op basis van die voorspelling het effect van een reactie bepaalt en er dus echt menselijke interactie plaatsvindt, is het AI.

Toename van AI in de zorg

Reger: “Dit jaar zullen zorginstellingen (meer) investeren in AI om de algehele gezondheid te verbeteren en zo de zorgkosten te beperken. De focus zal vooral liggen op het gebied van preventieve geneeskunde en technologieën die het mogelijk maken sneller een diagnose te stellen.”

De ontwikkeling van AI in de zorg is veelbelovend. Met AI kan niet alleen een diagnose worden gesteld, maar ook het verloop van een ziekte worden voorspeld. AI zou vervolgens behandelmethodes kunnen verbeteren of zelfs medicatie kunnen ontwikkelen. De Nederlandse zorgmarkt kijkt voornamelijk naar de universitaire medische centra, onderzoeksinstellingen en de farmaceutische industrie. Hierbij vergeten ze vaak de zorgverzekeraars die veel baat kunnen hebben bij het terugdringen van de behandelkosten. Juist zij kunnen belangrijke sponsoren zijn voor het inzetten van AI.

Pin It on Pinterest

Share This