Multi-cloud omgevingen en nieuwe applicaties-services stuwen digitale transformatie

26 januari 2018

De digitale transformatie wordt vooral mogelijk gemaakt door multi-cloud architecturen. Bedrijven zetten volop in op het verbeteren en automatiseren van apps in een mix van cloudtechnologie. Security blijft hierbij een grote uitdaging.

Dit blijkt uit het jaarlijkse State of Application Delivery rapport (SOAD), een wereldwijd onderzoek van F5 Networks naar de wijze waarop applicaties ons leven en werken beïnvloeden. Meer dan ooit zijn bedrijven in EMEA bezig een fundering te bouwen die nodig is voor een applicatiegedreven digitale transformatie. Multi-cloud omgevingen krijgen hierbij de voorkeur. Volgens SOAD 2018 is IT-optimalisatie de grootste winst van digitale transformatie (69 procent van de respondenten), gevolgd door concurrentievoordeel (59 procent) en procesoptimalisatie (46 procent). Voor al deze zaken is een combinatie van cloud, app-architecturen en IT-automatie nodig.

48% kiest voor de publieke cloud

Bijna de helft van alle respondenten (48 procent) schuiven richting publieke clouds voor het leveren van apps, en eenzelfde percentage geeft aan dat ze de manier waarop apps worden ontwikkeld aan het veranderen zijn. 43 procent stelt dat men werkt in nieuwe app-architecturen met containers en microservices. Iets meer dan de helft (54 procent) geeft aan dat per app wordt bekeken welke soort cloud het beste geschikt is; een stimulans voor de multi-cloud aanpak, met gebruik van verschillende cloud-providers.

Security blijft nog altijd een belangrijke zorg bij inzet van cloud. Het toepassen van een consistent beveiligingsbeleid blijft één van de meest uitdagende of zelfs frustrerende elementen in het beheer van multi-cloud omgevingen (volgens 42 procent). 39 procent gelooft dat het beschermen van applicaties tegen bestaande en nieuwe bedreigingen de grootste uitdaging is. SOAD 2018 concludeert dat dit heeft geleid tot de toename van Web Application Firewalls, een technologie die door 61 procent van de respondenten wordt ingezet om applicaties te beveiligen.

Het SOAD onderzoek vroeg ook naar de belangrijkste redenen voor deze zorg. De behoefte aan betere security-services wordt met name gevoed door aanvallen die steeds geraffineerder worden (42 procent), medewerkers die slecht inschatten wat de gevaren zijn van het niet volgen van beveiligingsbeleid (41 procent), de toenemende complexiteit van security-oplossingen (29 procent), mobiele app security (35 procent) en het gebrek aan IT-security kennis en kunde (28 procent).

Behoefte van apps ondersteunen

“Applicaties stuwen de business, dus bedrijven moeten IT-beslissingen nemen die de behoefte van de apps ondersteunen. Dit leidt steeds vaker tot een aanpak met veelzijdige cloud-platformen”, aldus Ronald Vanhijfte, Benelux directeur van F5 Networks. “Hoewel multi-cloud omgevingen tal van voordelen bieden zoals snelheid, schaal en flexibiliteit, blijven er ook uitdagingen, met name op beveiligingsgebied. Het blijft lastig om apps consistent te beschermen tegen allerlei gevaren en meer zichtbaarheid in de prestaties en status van de app te krijgen.”

Gemiddeld passen bedrijven 15 verschillende applicatie-services toe om hun apps sneller, veiliger en beter beschikbaar te maken. Security staat bovenaan als prioriteit. Als bedrijven zich transformeren om in te spelen op de digitale economie worden gateway services steeds vaker als must-have beschouwd. De belangrijkste hierin zijn Internet of Things (34 procent), SDN (32 procent), API (32 procent) en HTTP/2 (28 procent).

Pin It on Pinterest

Share This