SQS Guilds gaan kennis over technologieën en best practices delen

4 januari 2018

SQS introduceert gildes, ook wel guilds genoemd. Binnen SQS Guilds verenigen consultants uit verschillende sectoren zich en helpen zij elkaar technologieën en best practices uit andere sectoren te omarmen. Hiermee helpen de guilds organisaties bij hun transformatie naar IT-bedrijf.

SQS

Nu organisaties bijna allemaal transformeren tot IT-bedrijven, is het volgens SQS de hoogste tijd dat branches van elkaar leren. Met de SQS Guilds wil het bedrijf hierbij helpen. Deze guilds richten zich op de meest gangbare technologieën van HP, Microsoft, Tricentis en open source.

Samenwerking en kennisdeling stimuleren

“We kiezen met opzet voor guilds”, zegt trekker Alexander Rijckaert. “In een guild verenigen consultants zich uit intrinsieke motivatie en met verschillende interesse. Ze stimuleren de samenwerking en richten zich op het delen van kennis, tooling, practices en code uit verschillende sectoren en binnen verschillende technologieën. De Guilds brengen elkaar verder en verbeteren op die manier onze dienstverlening.”

Uit internationaal onderzoek van SQS blijkt dat organisaties door klanten worden vertrouwd zolang hun techniek werkt. Gaat er iets mis, dan is het vertrouwen snel weg. “Falende technologie leidt tot schade. Als de website of mobiele app van je bank niet goed werkt, dan overweeg je over te stappen”, zegt senior director Ron Rouhof van SQS. Het spanningsveld tussen vertrouwen en techniek noopt organisaties volgens hem tot voorzichtigheid. “Aan de ene kant omarmen mensen nieuwe technologie en aan de andere kant wantrouwen ze die technologie. Als kwaliteitsbedrijf vervullen we daar een brugfunctie in en onze guilds zijn daarin de volgende stap.”

Pin It on Pinterest

Share This