Belgium Cloud Barometer – Editie 2017

23 december 2017

Public Cloud heeft de bovenhand in België.

Het begint stilaan een jaarlijkse traditie te worden dat we in samenwerking met Computer Profile al sinds 2013 metingen in België bij bedrijven met meer dan 50 werknemers verichten om de Cloud adoptie in kaart te kunnen brengen.

En ook dit jaar zet de Cloud adoptie in België zich verder door en wat blijkt, nu al is een op de zeven applicaties rechtstreeks afkomstig van een Cloud Service Provider.

Het gebruik van Cloud toepassingen kan op meerdere manieren worden gemeten. Eén manier is kijken naar de penetratiegraad; welk deel van de bedrijfsvestigingen gebruikt applicaties uit de Cloud. Dat blijkt op dit moment 56 procent van de Belgische bedrijfsvestigingen te zijn. Een andere manier van berekenen is kijken welk deel van alle gebruikte applicaties een oplossing uit de Cloud is. Met deze laatste methode blijkt dat momenteel één van de zeven applicaties in gebruik (14 procent) een toepassing betreft die in de Cloud draait. Vier jaar geleden was dat 10 procent, twee jaar terug was dat 11 procent. De belangrijkste uitschieter blijkt de overheidssector te zijn. Binnen dit segment vormen Cloud-toepassingen nog pas 7 procent van de in kaart gebrachte applicaties.

Public versus Private Cloud

Naast de groei in Cloud applicaties als percentage van alle applicaties neemt ook het percentage bedrijfslocaties waar gebruik wordt gemaakt van Cloud toepassingen ook nog altijd toe. In 2013 gaf 49 procent van de geïnterviewde doelgroep aan dat men gebruik maakte van één of meerdere Cloud applicaties, twee jaar geleden lag dat op 52 procent, anno 2017 bedraagt dit 56 procent. Ook in penetratie op vestigingsniveau zien we grote verschillen tussen de gewesten. In Vlaanderen zien we bij 64 procent van de locaties één of meerdere Cloud applicaties terugkomen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat het geval bij 54 procent van de locaties en in Wallonië bij 30 procent van de locaties. De Vlaamse zakelijke markt lijkt daarmee erg op de Nederlandse waar een vergelijkbare analyse is gemaakt. Voor de Nederlandse zakelijke markt ligt het percentage locaties met cloudoplossingen op 63 procent, van de in kaart gebrachte applicaties is 19 procent een Cloud toepassing.

SaaS penetratie locaties

Het aantal oplossingen dat in de Cloud draait is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Deze groei wordt voor een belangrijk deel gedreven door het toenemende gebruik van office applicaties en het nog altijd toenemende gebruik van HR toepassingen uit de Cloud. Ook neemt het gebruik van CRM oplossingen en van document management systemen uit de Cloud toe.

Voor de leveranciers van cloudoplossingen zien we natuurlijk een grote samenhang met de eerder genoemde deelgebieden binnen de geïnventariseerde Cloud applicaties. Microsoft is voor de Belgische zakelijke markt de meest genoemde leverancier van cloudoplossingen. Bijna een derde van de aangetroffen Cloud applicaties betreft een Microsoft product. Microsoft heeft dan ook meerdere ijzers in het vuur als het gaat om cloudoplossingen. Enorm gegroeid in de laatste paar jaren zijn de Office365 installaties. Daarnaast is ook het gebruik van SharePoint en Exchange uit de Cloud gegroeid.

Het paard van Troje

We volgen deze trend al sinds 2013 op de voet en opmerkelijk, dit jaar heeft Public Cloud speler Microsoft e-banking van de troon gestoten met een aandeel van ruim 27 procent. Hierdoor is bewezen dat de adoptie van Public Cloud bij alle bedrijven in België een voorsprong heeft weten op te bouwen en de strategie van Microsoft heeft dus duidelijk gewerkt. Het Office pakket, wat al sinds jaar en dag de melkkoe was van alle software die in Redmond werd ontwikkeld zet zich nu dus ook door in de Cloud. Weliswaar in een nieuw jasje gestoken, onder de naam Office 365 heeft het een enorme opmars gemaakt en verplicht het zelfs de lokale systeem integrator of Hosting Provider om mee te moeten volgen. Wat eind jaren negentig de teloorgang van de prijsstijging in personal computers was door middel van verkoop via uw lokale supermarkt, is dit nu Office 365 geworden. Naast het populaire Word, Excel en PowerPoint krijgt u er bijna voor niets e-mail en het delen van bestanden erbij. Hier kan geen enkele Hosting Provider tegenop door hosted Exchange aan te bieden vanuit hun eigen private Cloud.

Nu is het bundelen van software al sinds jaren gemeengoed geworden maar je zou kunnen stellen dat Microsoft op een slimme manier het spreekwoordelijke zilver in CD verpakking heeft weten om te vormen naar Public goud uit de Cloud. De top drie van applicaties in 2017 in België zijn Office 365, e-banking software van Isabel en HR toepassingen van SD Workx.

Stilaan is wel duidelijk geworden dat de vele voordelen van toepassingen uit de Cloud zijn weg heeft gevonden naar de meeste KMO’s in België, maar opvallend is dat onze overheid nog steeds een achterstand heeft qua Cloud adoptie en dit terwijl alle andere sectoren met sprongen vooruit zijn gegaan. Ondanks verwoede pogingen om met de private G-Cloud oplossingen de federale, Vlaamse en Waalse departementen te overtuigen van hun diensten is het ook hier de Public Cloud die aan populariteit aan het winnen is.

Het oud gezegde in de IT luidt dat er nog nooit iemand ontslagen is als deze voor IBM kiest wat veelzeggend is voor het innovatieve vermogen van veel bedrijven. Misschien moeten we dit gezegde in 2018 een update geven naar “wie voor de Public Cloud kiest zal……” en de rest laat ik u zelf verder invullen?

Tot volgend jaar en alvast hele prettige feestdagen toegewenst.

Deze Nationale Cloud Barometer kwam tot stand in samenwerking met Computer Profile Benelux

Peter Witsenburg

Peter Witsenburg

Information Security Implementation Lead Manager/Auditor & Data Protection Trainer in how to become GDPR compliant

Pin It on Pinterest

Share This