Dassault Systèmes maakt Living Heart-project beschikbaar vanuit de cloud

25 oktober 2017

Het Living Heart-project van Dassault Systèmes is nu ook via de cloud beschikbaar. Met behulp van dit project kunnen 3D-modellen worden gecreëerd voor het simuleren van het hart van individuele patiënten.

Dit heeft Dassault Systèmes bekend gemaakt op het 3D EXPERIENCE Forum North America. Door het hart van individuele patiënten met behulp van 3D-modellen te simuleren kan de behandeling, diagnose en preventie van hartkwalen worden verbeterd. Het gaat om een HPC (high performance computing)-platform voor het virtueel testen van nieuwe medische oplossingen voor hartkwalen. Via nieuwe samenwerkingsverbanden en partnerships probeert het Living Heart-project wetenschappers en artsen sneller en beter toegang tot 3D-simulatiemodellen te geven.

Brede toegang tot simulatietechnologie

Doordat het Living Heart-project nu beschikbaar is via de cloud is de oplossing eenvoudiger toegankelijk voor kleinere leveranciers van medische oplossingen. Het platform biedt mogelijkheden om digitaal samen te werken aan 3D-modellen. Doordat het platform nu vanuit de cloud beschikbaar is kunnen gebruikers de infrastructuurkosten die voor een simulatie moeten worden gemaakt in de hand te houden. Daarnaast helpt de cloud versie het Living Heart-project direct in een klinische omgeving beschikbaar te maken.

“Tijdens het ontwikkelen van medische apparaten dienen duizenden tests plaats te vinden”, vertelt Joe Formicola, president en chief engineer van Caelynx. “Nu Living Heart ook beschikbaar is via de cloud kunnen we op een nieuw ontwerp een letterlijk onbeperkt aantal tests simultaan uitvoeren. Voorheen moesten we deze tests één voor één doen. Dit neemt een belangrijke drempel voor innovatie weg. Dan hebben we het nog niet eens over de voordelen die dit platform biedt ten aanzien van snelheid en kosten.”

Het Living Heart-project van Dassault Systèmes (bron: Dassault Systèmes)

Het Living Heart-project van Dassault Systèmes (bron: Dassault Systèmes)

Samenwerking FDA

In 2014 tekende Dassault Systèmes een 5-jarige overeenkomst met de Amerikaanse FDA. Dassault Systèmes overlegt continu met de FDA over het gebruik van het Living Heart-platform om toestemmingen te verkrijgen voor het simuleren en modelleren van het menselijk hart.

Inmiddels nemen wereldwijd meer dan 95 organisaties deel aan het Living Heart-project. Daaronder bevinden zich medische onderzoeksinstellingen, artsenorganisaties, fabrikanten van medische apparatuur en toezichthouders uit diverse landen. Zij werken via het platform aan open innovatieprojecten. Het project heeft al 15 aanvragen voor financiering van wetenschappelijk onderzoek ondersteund, door toegang te bieden tot het onderzoeksmodel, gerelateerde technologieën en projectexpertise. Bovendien zijn al acht wetenschappelijke artikelen gepubliceerd waarin modellen een hoofdrol spelen die gemaakt zijn via het Living Heart-project.

Stanford University

Voor het eerst is het Living Heart-project nu ook toegepast voor het simuleren van de interactie van een medicijn met de gehele hartfunctie. Onderzoekers van Stanford University hebben in samenwerking met UberCloud het Living Heart gebruikt als platform voor een model dat farmaceutische bedrijven in staat stelt medicijnen te testen op het risico op hartritmestoornissen.

“Het Living Heart-project vormt een strategisch onderdeel van een bredere aanpak van Dassault Systèmes om de wetenschap te ondersteunen met zijn geavanceerde simulatietoepassingen”, zegt Jean Colombel, Vice President Life Sciences van Dassault Systèmes. “Door zowel een community te creëren als een innovatief platform dat digitale transformaties mogelijk maakt, zien we dat de mogelijkheden van het Living Heart-project nu ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld andere aspecten van cardiovasculair onderzoek en research naar andere delen van het menselijk lichaam, waaronder de hersenen, ruggengraat, voeten en ogen. Met als doel het ontwikkelen van nieuwe vormen van patiëntenzorg.”

Pin It on Pinterest

Share This