Wereldwijd samenwerkingsverband moet aanpak van cybercrime verbeteren

10 oktober 2017

Tien landen op drie continenten slaan de handen ineen om cybercrime aan te pakken. De landen richten hiervoor een wereldwijd samenwerkingsverband op onder de naam Global EPIC, waarvoor op 10 oktober 2017 een samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend. Dat gebeurt op CYBERSEC 2017, een wereldwijde conferentie over strategische cybersecurity-vraagstukken, in Krakau, Polen.

Cyberaanvallen blijven het nieuws beheersen en ontwrichten regelmatig de moderne maatschappij. Over de hele wereld zijn nationale samenwerkingsverbanden van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen actief die zich richten op de bestrijding van cybercrime. Deze ecosystemen zijn los van elkaar ontstaan en hebben een belangrijke functie binnen hun land als het gaat om digitale veiligheid, innovatie, opleiden van talent en het doen van investeringen. Ze hebben echter allemaal met nagenoeg dezelfde cybersecurity-vraagstukken te maken, omdat cybercrime geen grenzen kent. Het gevolg is dat op verschillende plaatsen in de wereld het wiel wordt uitgevonden. Global EPIC moet hier verandering inbrengen.

Versnelling en dynamiek

Wereldwijd slaan 14 ecosystemen, verdeeld over 10 landen en drie continenten, de handen ineen tegen cyberaanvallen die een grote impact hebben op de samenleving. De partijen gaan nationale ideeën en initiatieven wereldwijd beschikbaar stellen en wereldwijde initiatieven nationaal implementeren, wat de digitale veiligheid in de wereld moet vergroten.

Tien landen op drie continenten slaan de handen ineen om cybercrime aan te pakken (bron foto: The Hague Security Delta)

Het Europese veiligheidscluster The Hague Security Delta (HSD) is vanaf het eerste uur betrokken bij de oprichting van Global EPIC. In dit Nederlandse cluster werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties en kennisontwikkeling op het gebied van veiligheid. De betrokken partijen hebben als gezamenlijke ambitie meer bedrijvigheid, meer banen en een veilige wereld te creëren.

Grotere slagkracht

Global EPIC richt zich op het wereldwijd delen van kennis en kunde. Ook maken de deelnemende ecosystemen gebruik van elkaars faciliteiten, instrumenten, datasets en onderzoeksgegevens. Aan de hand van gezamenlijke trendanalyses wordt gekeken naar nieuwe cyberrisico’s en welke maatregelen daarvoor genomen moeten worden. Daarnaast zullen de samenwerkende ecosystemen beleidsmatig nauwer met elkaar samenwerken en hun overheden daarover adviseren, zodat wereldwijd een gezamenlijke aanpak ontstaat. “Samen staan we sterker en hebben we een grotere slagkracht”, aldus Richard Franken, directeur HSD.

Franken: “Cybersecurity-problemen kan je niet alleen oplossen. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben elkaar nodig. Maar ook dat is niet meer genoeg in een tijd waarin internationale veiligheidsvraagstukken steeds complexer worden. We hebben elkaar wereldwijd nodig om een stap verder te komen in het opzetten van een goede digitale verdediging.”

‘Samenwerking is onmisbaar’

Izabela Albrycht, voorzitter van CYBERSEC vindt de samenwerking van 14 ecosystemen onmisbaar in het licht van de huidige dreigingen in de wereld. Albrycht: “Vandaag leggen we het fundament van een community dat wereldwijd kennis en kunde gaat uitwisselen, over verschillende maatschappelijke sectoren heen. Dat biedt perspectief om cyber-uitdagingen op innovatieve wijze aan de voorkant aan te pakken.”

De veertien wereldwijde cybersecurity-ecosystemen die samenwerken binnen Global EPIC zijn: Centre for Secure Information Technologies (Verenigd Koninkrijk), The Hague Security Delta (Nederland), Global Cybersecurity Resource – Carleton University (Canada), University of New Brunswick (Canada), Cyberspark (Israël), CyberTech Network (Verenigde Staten), The Kosciuszko Institute (Polen), Politecnico di Torino (Italië), La Fundación INCYDE (Spanje), Cyber Wales (Verenigd Koninkrijk), bwtech@UMBC (Verenigde Staten), Procomer (Costa Rica), Innovation Boulevard Surrey, BC (Canada) en CSA (Singapore).

Pin It on Pinterest

Share This