46% van de productie workloads verhuist binnen twee jaar naar de public cloud

22 mei 2017

46% van de productie workloads zijn binnen twee jaar in de public cloud geplaatst. Dit is een toename van 64%. Het gebruik van de private cloud is eveneens toegenomen, van 10% naar 14%.

Dit blijkt uit het de 2017 editie van de jaarlijkse Cloud Migration Survey Report van CloudEndure, leverancier van oplossingen voor cloudmigratie en disaster recovery. Voor het onderzoek zijn 256 IT-professionals ondervraagd. Op dit moment draait 28% van de productie workloads in de public cloud en 10% in de private cloud. 23% wordt gehost op fysieke machines, terwijl 39% wordt gehost op virtuele machines.

Balans verschuift steeds verder naar de cloud

Naar verwachting verschuift de balans de komende twee jaar steeds verder richting de cloud. Deze verschuiving wordt weergegeven in de onderstaande grafiek.

De migratieplannen van respondenten voor de periode 2017-2019 (bron: CloudEndure)

12% van de respondenten gaf in de 2016 editie van het rapport aan dat bij de migratie van workloads naar de cloud zich geen enkele downtime te kunnen veroorloven. Dit percentage is in deze editie toegenomen naar 27%, wat meer dan een verdubbeling is. 31% streeft naar minder dan één uur downtime, terwijl één op de drie zich als doel stelt de downtime te beperken tot maximaal 10 uur.

De downtime die bedrijven nastreven bij de migratie van productie workloads (bron: CloudEndure)

 

Migratiestrategieën

CloudEndure maakt onderscheid tussen vijf migratiestrategieën, waarover meer informatie te vinden is in dit ebook:

  • Re-Installation and Re-Architecture;
  • Cloud Orchestration;
  • Emulation;
  • Lift and Shift;
  • Live Migration.

Tweederde van de respondenten (66%) geeft aan te kiezen voor een combinatie van de strategieën Lift & Shift en Re-architecting. Opvallend is echter dat dit percentage onder grote bedrijven ‘slechts’ op 27% ligt. Grote bedrijven geven de voorkeur aan Lift & Shift.

Bedrijven geven de voorkeur aan een combinatie van de migratiestrategieën Lift & Shift en Re-architecting (bron: CloudEndure)

 

Pin It on Pinterest

Share This