Vier types programmeurs werken met open source

14 maart 2017

Open source software is niet meer weg te denken uit het hedendaagse programmeerlandschap. Sinds de begindagen van zowel GNU als Linux en geholpen door het Internet, heeft open source zich ontwikkeld tot een volwaardig en zelfs beter alternatief voor gesloten code. Onder programmeurs die ermee werken, lijken vier verschillende types te bestaan: samenwerkers, individualisten, volgers en bewakers.

Dit blijkt uit een enquête van First8 waar eind 2016 ruim honderd ontwikkelaars aan hebben deelgenomen. First8 werkt exclusief met open source technologie en stelt dat dit grote voordelen biedt ten opzichte van closed source. Zo kan open source veiliger zijn, omdat de code door zo veel mensen is gebouwd en bekeken dat zwakheden en backdoors minder kans lopen onopgemerkt te blijven. Daarnaast is iedere regel code inzichtelijk en aanpasbaar, zodat het bedrijf meer garanties kunnen geven over de producten die zij aflevert. Dat heeft tot gevolg dat opdrachtgevers het bedrijf volledig kunnen aanspreken op de functionaliteit die worden afgeleverd. Bugs kunnen door First8 in principe altijd zelf worden opgelost. Tot slot zorgt het open karakter ervoor dat het bedrijf tot op het niveau van de code zelf kan aantonen dat het voldoet aan alle gewenste standaarden.

Vier typen open source programmeurs

Om te onderzoeken wat er leeft onder mensen die kiezen voor open source, heeft First8 eind 2016 een enquête onder programmeurs gehouden. Het bedrijf vroeg ontwikkelaars naar de libraries en platforms die ze inzetten, wat hen motiveert en hoe ze de kwaliteit ervan bepalen. De resultaten lieten opmerkelijke verbanden zien. Het lijkt er op dat er vier types open source programmeur bestaan, met elk hun eigen voorkeuren en werkwijzes:

  • De Samenwerker voelt zich als een vis in het water in het online collectief. Het is voor hem doorslaggevend dat een product een actieve community om zich heen heeft. Kennis zoekt deze programmeur online. Hij vaart wel bij de gezamenlijke inspanning die open source software typeert. Komt de Samenwerker een puzzel tegen, dan doet hij een query of de oplossing hiervoor niet al bekend is. Zo niet, dan post hij in een forum om te kijken of anderen in de community kunnen bijdragen aan het oplossing. Het collectief maakt sterk en dus is het voor hem volstrekt logisch om ook zelf zijn steentje bij te dragen.
  • De Individualist is in zijn element met zijn gedownloade open source frameworks en libraries en de gedegen documentatie die daarbij hoort. Hij worstelt zich graag in zijn eentje door de code om puzzels op te lossen. Dit type programmeur werkt dus voornamelijk op zijn eigen eiland en heeft weinig op met de hectiek van discussiegroepen. Ontbrekende kennis haalt hij liefst uit boeken. Pas als hij zélf tevreden is met zijn resultaat, verlaat hij zijn eiland en deelt hij zijn vindingen trots met de open source gemeenschap.
  • Voor de Bewaker is open source eerst en vooral open en inzichtelijk. Dat geeft hem zélf het heft in handen als hij zijn opdrachtgevers beloftes wil doen over veiligheid en aanpasbaarheid. De bewaker begrijpt als geen ander de ogenschijnlijke paradox dat open source veiliger is dan gesloten code. Vrij toegankelijke code is per definitie inzichtelijk. Door eigen inspanning en de kracht van de gemeenschap zijn eventuele zwakheden of backdoors sneller zichtbaar en dus te vermijden.
  • De Volger is de vreemde eend in de bijt ten opzichte van de andere types. Die maken allemaal heel bewust zelf een keuze voor open source frameworks of libraries. De Volger laat zich het liefst adviseren door zijn ervaren vakgenoten. Zij bepalen voor hem de kwaliteit van een open source product. Kennis haalt hij het liefst bij collega’s. De Volger heeft relatief weinig belangstelling voor de open source ideologie en voelt minder de behoefte zélf te innoveren of bij te dragen.

Welke pakketten gebruiken deze programmeurs?

Naast de vraag naar het hoe en waarom, is programmeurs ook gevraagd naar de open source pakketten zij inzetten. Het resultaat is samengevat in een top 10 van meest genoemde open source pakketten, die beschikbaar is in de onderstaande infographic waarin de resultaten zijn verzameld. Dat OpenJDK Java Platform de lijst aanvoert, is overigens een enigszins vertekend resultaat. De vragenlijst is onder andere uitgezet op J-Fall, de jaarlijkse Java conferentie waar vanzelfsprekend veel Java professionals rondlopen.

First8 kondigt aan een vervolgonderzoek te gaan uitvoeren, waarin het bedrijf nauwkeuriger wil onderzoeken welke patronen er zijn in het gebruik van libraries en frameworks. Het bedrijf ziet bijvoorbeeld nu al dat een Jbossgebruiker meestal ook een Hibernatefan is. Het vervolgonderzoek moet duidelijk maken of er meer van dit soort verbanden bestaan. Daarnaast wordt in het onderzoek gekeken of de vier types ook onder een bredere groep programmeurs zichtbaar zijn, of dat er wellicht nog meer types bestaan.

(bron: First8)

Pin It on Pinterest

Share This