Software als sleutel tot een groeiende economie

2 maart 2017

Nieuw initiatief voor Europese datawetgeving kan economische groei bewerkstelligen

Iedere dag opnieuw profiteren we van de vele voordelen van software. We halen er zelfs zoveel voordelen uit, dat we de bijdrage van software al snel onderschatten.

Software is verantwoordelijk voor ruim 900 miljard euro van het totale Europese bbp*. Als de Europese software-industrie een lidstaat was geweest, zou het de op vijf-na grootste Europese economie zijn. Daarnaast heeft de software-industrie bijna 12 miljoen banen gecreëerd in Europa, en is deze industrie verantwoordelijk voor meer dan 7 procent van de totale R&D-uitgaven van bedrijven.

Deze getallen zijn niet alleen indrukwekkend, ze dienen beleidsmakers er ook aan te herinneren dat software van grote invloed is op de Europese economie. We vragen deze beleidsmakers dan ook te zorgen voor wetgevingen die de volledige potentie van software voor wat betreft de Europese economie en burgers benut.

Software profiteert van innovatie en zorgt voor exponentiële economische groei. In tegenstelling tot de traditionelere industrieën, behoeft software geen katalysator om verandering teweeg te brengen. Software ís de katalysator. Nu de innovatie steeds meer toeneemt, moet de EU haar vermogen om hierop in te spelen omarmen. En om te profiteren van softwaregedreven innovatie moet de EU kiezen voor een beleid dat innovatie ondersteunt, en juist gebruikmaken van die bijdrage die software in staat is te leveren.

De laatste jaren heeft de EU verschillende stappen genomen om de digitale economie te waarborgen. Zo zijn nationale grenzen doorbroken, en heeft de EU regels en wetgevingen uit verschillende landen op elkaar afgestemd met als doel het creëren van één digitale markt. Maar er zijn meer mogelijkheden.

Het vrij uitwisselen van data tussen landen – en dus niet alleen binnen de EU, maar op internationale schaal – heeft prioriteit als we ervoor willen zorgen dat Europa de data-innovaties bijbeent. Vandaar dat het nieuwe initiatief van de Europese Commissie over vrije datastromen een uitstekende kans is om ongehinderde dataverplaatsing in het algemeen mogelijk te maken. En om daarnaast ongerechtvaardigde data-lokalisatieregelgeving binnen de EU op te heffen. Het Internet of Things verandert onze levens drastisch en introduceert vele nieuwe kansen en mogelijkheden. Door te zorgen voor een beleid dat innovatie waarborgt, en het tijdig invoeren van een weloverwogen datawetgeving, kan de EU van het IoT profiteren en economische groei stimuleren.

** De getallen in dit artikel zijn afkomstig uit een rapport van BSA | The Software Alliance, en gebaseerd op data van The Economist Intelligence Unit. Lees het rapport, “Software: A €910 Billion Catalyst for the EU Economy”, hier.

Thomas Boué

Thomas Boué

EMEA Policy Director BSA

Pin It on Pinterest

Share This