ENGIE en EnergyVille werken samen aan de slimme energiesystemen van de toekomst

26 januari 2017

ENGIE Benelux, het ENGIE Labs netwerk en de onderzoekspartners van EnergyVille, KU Leuven, VITO en imec, hebben een belangrijke samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De overeenkomst houdt een innovatieve samenwerking in op het gebied van slimme energiesystemen voor de toekomst. Door de complementaire technische expertise en de ultramoderne meet- en testapparatuur bij EnergyVille en de verschillende ENGIE Labs, is dit een belangrijke stap in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de energiemarkt.

ENGIE, hoofdrolspeler in de energietransitie, ontwikkelt praktische oplossingen om de klimaatverandering te bestrijden en de CO2-emissies te verminderen. Om deze ambitie te ondersteunen, doet ENGIE intensief aan onderzoek en ontwikkeling, hierbij steunend op een internationaal netwerk van onderzoekscentra, de ENGIE Labs. EnergyVille is een samenwerking van de Vlaamse onderzoeksinstituten KU Leuven, VITO, imec en UHasselt, die focust op duurzame gedecentraliseerde, koolstofarme en gedigitaliseerde energiesystemen. Aangezien dit rechtstreeks aansluit op de kern van de technologiestrategie van ENGIE hebben ENGIE Benelux, ENGIE Labs en de onderzoekspartners van EnergyVille de handen in elkaar geslagen om nieuwe oplossingen te testen en te ontwikkelen.

Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux: “ENGIE Benelux wil voor zijn klanten oplossingen ontwikkelen om nieuwe, hernieuwbare energiebronnen op een zo efficiënt mogelijke manier op te slaan en te gebruiken, gebaseerd op de recentste technologische vooruitgang. Samenwerken met EnergyVille, een belangrijk open platform voor gezamenlijk onderzoek in slimme en duurzame energie, maakt het mogelijk om de meest geavanceerde energieoplossingen te ontwikkelen.”

ENGIE Benelux, via ENGIE Electrabel, en de ENGIE Labs, via ENGIE Lab Laborelec (het belangrijkste R&D-centrum van ENGIE, gevestigd in België), werken al lang succesvol samen met de EnergyVille onderzoekspartners: De afgelopen jaren werd vooral gezamenlijk onderzoek gevoerd naar netbalancering, in het bijzonder in het kader van het Linear-project (algemeen gecoördineerd door VITO en samen met KU Leuven uitgevoerd), waarbij werd bestudeerd hoe nieuwe, hernieuwbare en fluctuerende energiebronnen kunnen worden afgestemd op de vraag van de eindgebruikers (via demand side management). Recentere samenwerking leidde tot de oprichting van een gezamenlijk KU Leuven / ENGIE 3D Printing Lab en Fab Lab (met focus op het printen van metalen onderdelen) en tot de technische ondersteuning van ENGIE Labs aan het Belgische Solar Car team dat geleid wordt door studenten van KU Leuven. Imec heeft actief bijgedragen aan technology screening  in het domein van nieuwe materialen voor zonne-energie, wat leidde tot de recente investering van ENGIE in Heliatek, wereldleider in organische zonnepanelen. Op dit ogenblik wordt er met de EnergyVille onderzoekspartners onderzoek gedaan en testen uitgevoerd op het vlak van slimme omvormers voor zonnepanelen, state of health monitoring van batterijen, coating testen voor zonnepanelen en nieuwe technologische bouwstenen voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen in het net.

Raphael Schoentgen, ENGIE Directeur voor Onderzoek en Technologie, bevestigt: “We werken al lang samen met de EnergyVille onderzoekspartners en onze samenwerking is heel succesvol. Met deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst willen we onze krachten bundelen om nog een stap verder te gaan, want we hebben veel gemeen in onze strategische visie op de toekomst van netten en we hebben de technologische bouwstenen om ze te versterken.” In het kader van de overeenkomst zijn diverse soorten activiteiten voorzien, waaronder gezamenlijke R&D-projecten en technology watch, maar ook ondersteunende activiteiten, zoals gezamenlijke workshops om kennisuitwisseling te bevorderen, gezamenlijke communicatie rond nieuwe energiethema’s en hackathons.

Ronnie Belmans, CEO van EnergyVille: “Met deze interdisciplinaire projecten tussen de EnergyVille onderzoekspartners en ENGIE zullen we in staat zijn om onderzoekers uit de industrie, de toegepaste wetenschappen en de academische wereld met elkaar in contact te brengen. Deze internationale kruisbestuiving van kennis zal een enorme troef zijn op de wereldwijde energiemarkt. Het is bovendien een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten die tot een duurzame, op de markt gebaseerde energietoekomst leiden.”

De ontwikkeling en het onderzoek zullen zich focussen op de toekomstige energie-ontwikkelingen binnen de residentiële woningen, gebouwen, industrie en slimme netten, evenals op de verdere integratie van hernieuwbare energie en de samenwerking tussen verschillende energievectoren. EnergyVille en de ENGIE Labs beschikken over complementaire state-of-the-art expertise, zowel op het valk van elektrische uitrustingen en grid management alsook op de verdere digitalisering hiervan. In een tijd waarin het elektriciteitsnet veel meer hernieuwbare energie zal moeten integreren en slimmer aangestuurd dient te worden, leiden deze ICT-ontwikkelingen tot nieuwe ideeën en oplossingen.

Een eerste ontwikkelingsproject is het ‘connected home project’ dat zich concentreert op de implementatie van een nieuwe digitale tool om residentiële klanten te adviseren bij de keuze van energieoplossingen voor hun woning.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This